next
مطالعه کتاب الگوی شخصیت
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

الگوی شخصیت

مشخصات کتاب

عنوان و نام پدیدآور : الگوی شخصیت هیئت تحریریه موسسه در راه حق مشخصات نشر : قم موسسه در راه حق 1378. مشخصات ظاهری : 16 ص 5/11 x 16س م فروست : (موسسه در راه حق 4/5) شابک : رایگان ؛ رایگان وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : کتابنامه ص 16 موضوع : شخصیت -- تحول و تغییر (اسلام شناسه افزوده : موسسه در راه حق رده بندی کنگره : BP232/65 /‮الف 7 رده بندی دیویی : 297/485 شماره کتابشناسی ملی : م 78-28354

شخصیت چیست ؟

اکنون باید دید، اصولا شخصیت چیست که همه طالب آنند؛ هر کس آنرا در چیزی به اشتباه یا به واقعیت می جوید، و موضوع یا نمونه ویژه ای را ملاک منش و شخصیت ایده آل خویش می پندارد و با همه وجودش خواستار آن است ؟ چنانچه می بینیم : گروهی ، داشتن لباس گران قیمت و گلوبندهای چند میلیون تومانی یا پالتو پوستی چند هزار دلاری (1) را ملاک عظمت و شخصیت خود می دانند و برخی دیگر داشتن طرفداران زیاد را برای کسی ، نشانه بزرگی منش او می دانند تا آنجا که به خاطر مرگ چنین کسی ، هزاران نفر خود کشی می کنند یا ته سیگار و چند تار موی او را صدها هزاران تومان خریداری می نمایند و یا به داشتن یک عکس یا یک امضاء و یا به دیدن او حتی در لحظه ای کوتاه بر خود می بالند...!

آیا واقعا شخصیت چیست ؟

آنچه از وارسی کتاب های گوناگون به ویژه کتاب های روانشناسی بر می آید و در مجموع ، تعریف نسبتا جامعی است ؛ اینست : ((شخصیت مجموعه ای از صفات طبیعی و اکتسابی ویژه هر فرد است که مسیر او را در زندگی و در روابط عمومی و سازش های اجتماعی ، تعین می کند.))اما اسلام ، از آنجا که از دیدگاه واقع بینانه تر، به پدیده می نگرد، در این زمینه نیز، نظر اصلی آن ، به صفات روحی و فضائل ارزنده انسانی است و شخصیت فرد را به تقوا و پرهیزگاری و پاکدامنی و دانش می داند و داشتن ثروت ، شوکت ، مقام و لباس و...را ملاک

1 تا 7