"
next
مطالعه کتاب به سوی نور
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

به سوی نور

مشخصات کتاب

چاپخانه: مشعل آزادی

همگام با رهبران

حتی اگر پر توان ترین چکامه ها، رساترین کلمات را به خدمت گیرند تا شادمانی دروغینی بر قامت انسان ماتم زده ی کنونی بپوشند، ناموفق می مانند که مانده اند... حتی اگر زیباترین جلوه های طبیعت: زمزمه ی جادوئی چشمه ساران، نغمه ی آسمانی مرغان حق، چشم خونپالای غروب، گلخنده ی صبحگاهان، سرخی شفق، خروش پرغوغای باد در شاخه های بلند سپیدارها، عصمت ملکوتی سپیده، نسیم پیام آور سحر، و... همگی آغوش خویش را بگشایند تا این گم گشته ی از خویش را با شادمانی گذرای خود آسودگی [ صفحه 12] بخشند تا نیاز بزرگش را فراموش کند و در مستی این جلوه ها بماند، تلاششان بی فرجام می ماند که... او درمانده است و این درماندگی از «بی جهتی» است و بی رهبری، و بی رهبر در ظلمات زندگی دائم افتان و خیزان است و سرانجامش افتادن نهائی. انسان در این دشتستان زندگی، راهش از تمامی موجودات جداست، در پهنه زمین آزاد شده تا زندگی کند و بخلاف «زنده» های دیگر که سر تا پا در اسارت طبیعت و بناچار پذیرای تکامل جبری خویشند، او آزادانه مسیر خویش را برگزیند. اما... آنچنان که کوهها بر فراز بودند و قله ها در اوج و باغستانها فراوان و دریاها مواج، دره ها نیز ژرف بودند و خارستانها بسیار و امواج شکننده فراوان و سیلابها در راه! و بایستی کسی باشد که پرتگاههای گوناگون زندگیش را بدو بنماید و اینکه با کشتی تلاش و اندیشه بر امواج [ صفحه 13] خروشان مشکلات فائق آید و زندگی با هدفی را شروع نماید. رهبری، مسئله و آرمانی انسانی است، اختصاص به زمان و

1 تا 47