"
next
مطالعه کتاب بهائیت چگونگی پیدایش و فعالیت های آنان در کشورهای اسلامی
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

بهائیت چگونگی پیدایش و فعالیتهای آنان در کشورهای اسلامی

مشخصات کتاب

بهائیت دست پرورده استعمار

حدود یکصد سال پیش وزارت امور خارجه انگلیس برای ادامه سلطه خود بر ممالک مستعمره، شعبه مخصوص ادیان را در مستعمرات و مستملکات دائر نمود و از آنجا که جمعیت مسلمانان بیش از سایر ادیان در این مناطق اند، دربار انگلیس توجه خاصی در زمینه مقابله با اسلام و مسلمین داشته و اسلام را بزرگترین خطر برای خود دانستند. گارا دستون نخست وزیر وقت انگلیس با حضور در مجلس این کشور، در حالیکه یک جلد قرآن را بر سر دست گرفته بود به نمایندگان خطاب کرد و گفت، تا این کتاب در دست مسلمین است کاری از انگلستان بر نمی آید، و نمی توانیم بر آنها حکومت کنیم البته کسان دیگری قبل از گارا دستون به این نتیجه رسیده بودند. بنابراین مبارزه با اسلام در رأس برنامه های آنها قرار گرفت و با توجه به اینکه در اسلام مواجهه با دو فرقه سنی و شیعه بود، برای رسیدن به توطئه های خود، سراغ فرقه وهابیت در اهل سنه و فرقه ضاله بهائیت در میان شیعیان، رفت. وهابی ها با کمک انگلستان در سرزمین حجاز به قدرت رسیدند و کعبه که خانه امن الهی است در چنگال آنها قرار گرفت. در مورد فرقه بهائی دو نکته مطرح است، اول اینکه به درستی روشن نیست که آیا این فرقه ساخته و پرداخته سیاستهای خارجی بوده و یا اینکه ابتدا توسط افرادی مطرح و پس از آن استعمارگران آنرا مورد توجه و نفوذ خود قرار دادند. آنگاه که فتنه باب در ایران شکل گرفت و درگیری میان مسلمانان و بابی ها شدت یافت، دو قدرت بزرگ آنزمان یعنی

1 تا 20