"
next
مطالعه کتاب تسبیح طبیعت
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

تسبیح طبیعت (برگرفته از تفسیر موضوعی آیت الله العظمی جعفر سبحانی)

مشخصات کتاب

سرشناسه : بیستونی محمد، 1337 - ، گردآورنده

عنوان و نام پدیدآور : تسبیح طبیعت (برگرفته از تفسیر موضوعی آیت الله العظمی جعفر سبحانی) / به اهتمام محمد بیستونی.

مشخصات نشر : تهران : مفتاح دانش : بیان جوان ، 1388.

مشخصات ظاهری : 134ص. ؛ 11 × 17 س م.

فروست : تفسیر سبحان؛ 1.

شابک : 25000ریال : 978-600-91484-8-6

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

موضوع : تفاسیر شیعه -- قرن 14

موضوع : تسبیح خدا (اسلام)

رده بندی کنگره : BP98 /ب95ت5 1388

رده بندی دیویی : 297/179

شماره کتابشناسی ملی : 1930477

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

متن اجازه نامه حضرت آیه اللّه جعفر سبحانی ••• 5

متن تأییدیه حض_رت آی_ه اللّه جعفر سبحانی••• 6

متن تأییدیه حض__رت آی_ه اللّه محمد ی__زدی ••• 9

آی_ات م_وض_وعِ تسبیحِ طبیع_ت ••• 19

تسبی__ح گویی تم_ام ذرات جه_ان••• 34

تفاوت حمد و تسبیح••• 36

1. سج__ود و خض__وع ذرات جه__ان در برابر خ__دا••• 38

(136)

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

غ_رض از سج__ود م__وج___ودات••• 48

حقیقت سج_ده در موجودات جهان••• 52

سج__ده با میل و سجده با کراهت••• 54

2. تسبیح س_راس_ری موجودات جه_ان••• 60

آرای مفسران درتسبیح موجودات••• 70

نظریه نخست••• 73

نظ_ری__ه دوم••• 76

(137)

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

نظ_ریه س_وم••• 85

وجود شعور در تمام موجودات جهان••• 96

اشاعه آگاهی در جمادات••• 106

دلیل عقل__ی بر این نظ_ر••• 122

گست__رش شعور و دانش های امروز••• 130

(138)

تقدیم به

سَیِّدِنا وَ نَبِیِّنا مُحَمَّدٍ

رَسُ_ولِ اللّ_هِ وَ خاتَ_مِ النَّبِیّینَ وَ اِلی مَوْلانا

وَ مَوْلَی الْمُوَحِّدینَ عَلِیٍّ اَمیرِ الْمُؤْمِنینَ وَ اِلی بِضْعَهِ

الْمُصْطَفی وَ بَهْجَهِ قَلْبِهِ سَیِّدَهِ نِساءِ الْعالَمینَ وَ اِلی سَیِّدَیْ

شَبابِ اَهْلِ الْجَنَّهِ، السِبْطَیْنِ، الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ اِلَی الاَْئِمَّهِ التِّسْعَهِ

الْمَعْصُومینَ الْ_مُکَرَّمینَ مِنْ وُلْدِ الْحُسَیْنِ لاسِیَّما بَقِیَّ___هِ اللّهِ فِی الاَْرَضینَ وَ وارِثِ عُلُومِ

الاَْنْبِیاءِ وَ الْمُرْسَلینَ، الْمُعَدِّ لِقَطْعِ دابِرِالظَّلَمَهِ وَ الْمُدَّخِرِ لاِِحْیاءِ الْفَرائِضِ وَ مَعالِمِ الدّینِ ،

الْحُجَّهِ بْنِ الْحَسَنِ صاحِبِ الْعَصْرِ وَ الزَّمانِ عَجَّلَ اللّهُ تَعالی فَرَجَهُ الشَّریفَ فَیا مُعِزَّ

الاَْوْلِیاءِوَیامُذِلَ الاَْعْداءِاَیُّهَاالسَّبَبُ الْمُتَّصِلُ بَیْنَ الاَْرْضِ وَالسَّماءِقَدْمَسَّنا

وَ اَهْلَنَا الضُّ___رَّ فی غَیْبَتِ___کَ وَ فِراقِ___کَ وَ جِئْن_ا بِبِضاعَ_هٍ

مُزْجاهٍ مِنْ وِلائِکَ وَ مَحَبَّتِکَ فَاَوْفِ لَنَا الْکَیْلَ مِنْ مَنِّکَ وَ

فَضْلِکَ وَ تَصَدَّقْ عَلَیْنا بِنَظْرَهِ رَحْمَهٍ مِنْکَ

اِنّا نَریکَ مِنَ الْمُحْسِنینَ

(4)

متن اجازه نامه حضرت آیه اللّه سبحانی

برای تدوین آثار معظمٌ له متناسب با مخاطبین جوان

بِسْمِ اللّه ِ الرَّحْمنِ الرَّحیم

حضور انور جناب آقای دکتر محمد بیستونی (دام مجده)

با اهداء سلام

نامه جنابعالی رسید و از فعالیت های قرآن آن عزیز آگاه شدم. درباره آثار قرآنی اینجانب مجازید به هر نحوی که مصلحت دانستید برای مخاطبان جوان آماده سازید و شیوه نگارش مانند آثار پیشین جنابعالی باشد.

با تقدیم احترام

جعفر سبحانی

11/7/1388

(5)

متن تأییدیه حضرت آیه اللّه العظمی جعفر سبحانی

بِسْمِ اللّه ِ الرَّحْمنِ الرَّحیم

یکی از گام های مؤثر که باید مفسران اسلامی در تشریح و تفهیم مقاصد عالی قرآن بردارند این است که، دگرگونی عمیقی در شیوه تفسیر به وجود آورند و از تکرار تفسیر قرآن به شیوه ترتیبی که سوره به سوره یا آیه به آیه است، خودداری نم__این__د و ت__وج__ه خ__ود را به شیوه دیگری که همان «تفسیر موضوعی» است، معطوف سازند. آن گاه خواهند دید در این نوع تفسیر چه پنجره های زیبایی از علوم و معارف قرآن در چشم انداز تفسیری آنان گشوده می شود.

(6)

در همی__ن راست__ا ب__رادر فرزانه جن__اب آقای دکتر محمد بیستونی رئیس گروه مؤسسات قرآنی تفسیر جوان در تلاشی بیست ساله با لطف و عنایات ویژه الهی شش نوع تفسیر موضوعی برای شش مخاطب هدف تحت عناوین تفسیر کودک، تفسیر نوجوان، تفسیر جوان، تفسیر زنان، تفسیر مردان و تفسیر خانواده با نظارت علمای برجسته حوزه های علمیه تألیف و منتشر نموده و چندین کتب ارزنده قرآنی و تفسیر موضوعی مستقل را نیز تحت عناوینی همچ__ون تغ__ذیه، باستان شناسی، هنرهای دستی، دنیای حیوانات، شعر و شاعری، آب و باران، فقر و ثروت، نهج البلاغه جوان، خلاصه الغدیر، لغت شناسی و مفاهیم قرآن کریم و... را با نگاه ویژه به قرآن، حدیث و علوم روز برای نسل جوان تألیف و چاپ و منتشر

1 تا 35