"
backnext
مطالعه کتاب جامع الاحكام جلد کلی
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

یک مکان برای کار متوقف می شویم و عملیات حفاری را انجام میدهم در این صورت حکم نماز و روزه ام چگونه خواهد بود؟

ج

- در مورد سؤال، که چهارده روز در محلّ زندگی میمانید و چهارده روز در محلّ کار حکم دائم السفر ندارید یعنی هر وقت فاصله محلّ کار با محلّ سکونت بقدر مسافت شرعی باشد در بین راه حکم مسافر را دارید یعنی نماز شکسته است و روزه صحیح نیست و اما در محل کار با اینکه قصد ماندن ده روز و بیشتر دارید نماز تمام و روزه صحیح است و الّا نماز قصر و روزه هم صحیح نیست و از اینجا حکم مسافرت بعد از دو ران مرخّصی و نیز مواقعی که عملیّات حفّاری کمتر از ده روز طول میکشد هم معلوم شد که در هر دو مورد نماز شکسته است و روزه صحیح نیست.

س 447
اشاره

- شخصی در کرج مقیم است و همه روزه در چهار فرسخی کرج در کارخانه ای مشغول به کار می باشد اگر این شخص اتفاقاً در تهران کار داشته باشد

جامع الاحکام، ج 1، ص: 126

و باین قصد مسافرت نماید. نماز و روزه او قصر است یا تمام؟

ج

- در فرض مذکور اگر از کارخانه تا تهران چهار فرسخ نباشد باید نماز را تمام بخواند و روزه را بگیرد.

مسائل متفرقه نماز مسافر
س 448
اشاره

- اول وقت در وطن مثلًا اصفهان حاضر بودم و نماز نخواندم و مسافرت به قم کردم در بین راه هم فراموش کردم و نماز ظهر و عصر قضا شد در برگشتن از قم به اصفهان اول ظهر در قم بودم نماز نخواندم بعداً هم که باصفهان رسیدم فراموش کردم و نماز نخواندم قضای این نمازها را چگونه باید بجاآورد؟

ج

- در فرض اول باید قضای نماز را شکسته بخوانید و در فرض دوم تمام.

س 449
اشاره

- شخصی از نظر قصر و اتمام وظیفه اش جمع است و با نیت قصر داخل نماز شده ولی سهواً برکعت سوم برخاسته و پس از رکوع رکعت سوم متذکر شده است آیا می تواند آن را به نیت تمام چهار رکعت تمام کند و بعداً قصراً بخواند یا اینکه نماز باطل است و آن را بهم زند و از نو نماز را از سر بگیرد. و اگر چنین شخصی بعد از تمام شدن چهار رکعت متذکر شود چگونه است؟

ج

- در فرض سؤال در هر دو صورت، احتیاط اعاده نماز است.

جامع الاحکام ؛ ج 1 ؛ ص126

س 450
اشاره

- شخصی روحانی و امام جماعت یکی از مساجد شهر می باشد و ضمناً عضو هیئت امناء یکی از امام زاده ها است که حدود سی و شش کیلومتر با شهر فاصله دارد و هر هفته روزهای جمعه برای رسیدگی به بعضی از امور امام زاده مزبور صبح می رود و عصر بر می گردد بیان فرمایید که نمازهای او در وقت رفتن به آن امام زاده قصر است یا تمام با مسافرت کردن یک روز در هفته به آن امام زاده دائم السفر محسوب می شود یا خیر؟

ج

- ظاهر عدم ترتّب حکم من شغله السفر أو شغله فی السفر بر این شخص است زیرا رفتن برای رسیدگی به امور امام زاده- مثل رفتن همه هفته برای زیارت یا

جامع الاحکام، ج 1، ص: 127

نظافت آنجا به قصد قربت و کسب ثواب- عرفاً شغل و کار او محسوب نیست. و الله العالم.

س 451
اشاره

- حکم نماز و روزه در سفری که برای شرکت در یک مسابقه ورزشی انجام می شود، چیست؟

ج

- اگر سفر حرام باشد مثل اینکه برای مسابقه بکس یا مسابقه در شطرنج باشد سفر معصیت است و نماز در آن تمام است و روزه را باید بگیرد و الّا تکلیفش قصر نماز و افطار روزه است.

س 452
اشاره

- آیا تهران بلاد کبیره است در صورتی که جواب مثبت باشد حکم آن چیست؟

ج

- بلاد کبیره با بلاد صغیره در حکم اقامه در آن وطی مسافت در داخل آن فرقی ندارند باین معنی که قصد اقامه ده روز در تمام شهر گرچه در محلّ واحد نباشد برای وجوب اتمام نماز کافی است وطی مسافت شرعی داخل آن موجب ترتب حکم سفر نیست.

س 453
اشاره

- از دربند تا تجریش و تهران و حضرت عبد العظیم و بهشت زهرا متصل است از شمال به جنوب و از شرق به غرب متجاوز از 30 کیلومتر ساختمان متصل است آیا این مسافت را اگر برود و برگردد از شمال بجنوب یا از شرق بغرب نماز او قصر میشود یا تمام است و روزه او صحیح است یا باطل؟

ج

- هر جا که تهران محسوب شود حکمش همان است که در سؤال قبلی گفته شد و هر جا که محلّ جدائی بوده مانند تجریش و شهر ری و بهشت زهرا که با مرور زمان به تهران متصل شده محل جداگانه محسوب میشود و باید میزان مسافت شرعی در آن ملاحظه شود.

س 454
اشاره

- اگر از شهری مانند تهران بمسافرت برود یا از سفر برگردد حدّ ترخص را باید از کجا حساب کند از ساختمانهای آخر شهر یا از محله ای که در آن زندگی میکنند؟

ج

- در فرض سؤال، حدّ ترخّص از آخرین خانه های شهر محاسبه شود.

جامع الاحکام، ج 1، ص: 128

س 455
اشاره

- مسافری که در تهران قصد 10 روز اقامه کرده، میتواند به شمال و جنوب و شرق و غرب تهران برود، و ضرری به قصد اقامه او وارد میشود یا نه؟

ج

- با فرض اینکه جاهائی که میرود از تهران محسوب شود نه مانند تجریش و غیره که حکم آن قبلًا گفته شد شخص مذکور نمازش تمام است.

جامع الاحکام، ج 1، ص: 129

احکام روزه

اشاره

جامع الاحکام، ج 1، ص: 131

روزه

رؤیت هلال- ثبوت ماه

س 456
اشاره

- آیا با محاسبات منجمین، ماه ثابت می شود- مخصوصاً وقتی که آنها امروز نسبت به زمان گذشته امکانات خیلی دقیق و مجهّز در اختیار دارند و اصرار می ورزند که نتائج دستگاه های علمی امروز قابل انکار نمی باشد.

ج

- پیشگوئی منجّمین بنفسه حجّت شرعیّه نیست، بلی اگر برای هر کس موجب علم به صحّت محاسبه شود، باید به علمی که از گفته منجّم حاصل شده عمل نماید.

س 457
اشاره

- آیا تطوق و بلند بودن هلال را، دلیل بر شب دوم می دانید؟

ج

- بلند بودن ماه و تطوق آن، دلیل شرعی بر شب دوم نیست.

س 458
اشاره

- اختلافات مربوط به تعیین اوقات و ازمنه چگونه مرتفع می گردد؟ آیا امروز واقعاً همان روزی است که تقاویم بیان داشته اند؟ درحالی که شیعه و

جامع الاحکام، ج 1، ص: 132

سنی در این امر مختلف القول هستند.

ج

- تعیین ایام از جهت اینکه اوّل ماه است و یا چند روز از فلان ماه گذشته با رؤیت هلال در اول ماه یا گذشتن سی روز از رؤیت هلال ماه قبل ثابت میشود و همچنین با بیّنه شرعی و یقین خود مکلّف.

س 459
اشاره

- اگر ماه رمضان در شهری دیده شود، در شهرها دیگری که افق آنها یکسان و یا دو ساعت فرق دارند اول ماه ثابت می شود یا نه؟

ج

- اکتفا، به رؤیت ماه در یک بلد برای سایر بلاد بعید نیست.

س 460
اشاره

- اگر ماه در کشورهای شرقی رؤیت شود آیا برای کشورهای غربی خود بخود ثابت می شود یا خیر؟

ج

- بطور کلی در هر نقطه از زمین که ماه رؤیت شود برای هر نقطه دیگر که بعداً روز می شود آن روز، روز اول ماه است.

س 461
اشاره

- آن طور که از توضیح المسائل و کتاب هدایه العباد حضرتعالی استفاده می شود حضرتعالی در طریق ثبوت هلال اتحاد افق را شرط نمی دانید بنابراین آیا ما می توانیم مثلًا به رادیو عربستان اعتماد کنیم و اگر فردا را اول ماه یا روز عید فطر اعلام کرد ما هم روزه بگیریم یا افطار کنیم در هر صورت وظیفه ما چیست؟ سؤال دیگر اینکه در ذیل عنوان طریق ثبوت هلال در کتابه هدایه العباد حضرتعالی پیرامون همین مسأله فرمودید که سزاوار است که احتیاط ترک نشود، رعایت احتیاط در صورت اعلام اینکه فردا عید فطر است چگونه میسر است.

ج

- همانطوری که در توضیح المسائل و هدایه العباد ذکر شده بنظر این جانب رؤیت هلال در بلدی نسبت به بلاد دیگر نیز بعید نیست کافی باشد البته ثبوت رؤیت باید بعلم و یا بیّنه شرعی باشد و احتیاط باین حاصل میشود که مکلف در آن روز بمقدار مسافت شرعی مسافرت بنماید و روزه خود را در مسافرت افطار نماید.

س 462
اشاره

- بعضی از مراجع عظام، در رؤیت هلال در شهری شرط کفایت آن در شهر دیگر را، اتحاد افق می دانند تفاوت افق چه قدر باشد کافی از رؤیت در شهر دیگر نیست؟

ج

- بنظر حقیر رؤیت هلال اگر به یکی از راههائی که در رساله های عملیّه

جامع الاحکام، ج 1، ص: 133

مذکور است ثابت شود، برای همه نقاطی که روزشان بعد از آن است کفایت می کند.

س 463
اشاره

- در ماه مبارک رمضان اگر در شهر غزنی افغانستان ماه دیده نشود ولی رادیو جمهوری اسلامی ایران اعلام کند که ماه دیده شده و ثابت هم شود آیا مردم آنجا می توانند عید بگیرند یا نه؟

و مردمی که از چند مجتهد تقلید دارند می توانند در مسأله رؤیت هلال به فتوای مجتهد واحد عمل کنند یا خیر؟

ج

- بنظر حقیر بعید نیست، رؤیت هلال در هر نقطه ای، برای نقاط دیگر که در ساعت رؤیت هلال در آن شب یا روز باشد کافی باشد یعنی روز بعد از آن روز یا شب برای آنها روز اوّل ماه است ولی بنظر آقایانی که توافق افق را در کفایت رؤیت هلال برای بلد دیگر معتبر میدانند، باید این جهت مراعات شود و مقلد هر مرجعی طبق فتوای مرجع خود عمل بنماید.

س 464
اشاره

- در شهری که اکثریّت با اهل سنت می باشند و شیعه ها در اقلیّت هستند، در عید قربان و عید فطر قطع بخلاف نداشته باشیم می توانیم با آنها عید بگیریم و اگر در نجف اشرف ماه را دیده باشند و 29 روز روزه گرفته اند ولی در استانبول دیده نشده و سنی ها سی روز روزه می گیرند و یک روز بعد از نجف عید بگیرند وظیفه ما شیعه ها چیست؟

ج

- در فرض مزبور اشکالی پیش نمی آید فقط از تظاهر بخوردن روزه و اقامه نماز عید بجماعت خودداری شود و اگر تقیه و حفظ وحدت اقتضا بکند روز عید آنها نماز عید بخوانند.

مبطلات روزه

س 465
اشاره

- اگر کسی در ماه مبارک رمضان، از خواب بیدار شود و بعد متوجه بشود که از وقت اذان گذشته است آیا روزه این فرد صحیح است؟

ج

- بلی صحیح است.

س 466
اشاره

- کیفیت روزه شخص کاهل نماز، که در انجام نمازهای واجبش، کوتاهی کرده چیست؟

ج

- روزه، واجب دیگری است و شخص مذکور به جهت کاهل نماز بودن، معصیت کار است، ولی اگر روزه گرفته روزه او صحیح است.

جامع الاحکام، ج 1، ص: 134

س 467
اشاره

- آیا اگر در ماه مبارک رمضان، قرآن را بطرز غلطی بخوانیم، ضرری متوجه روزه می شود؟

(عدم تلفظ صحیح کلمات)

ج

- اگر عمداً آیات را غلط نخواند، اشکال ندارد و رعایت تجوید در قرائت قرآن واجب نیست.

س 468
اشاره

- مستدعی است حکم شرع مقدس را در مورد اشخاصی که کارشان غواصی در اعماق آبهاست نسبت به صوم و صلاه بیان فرمایید.

ج

- زیر آب رفتن با لباس غواصی بنابر احتیاط واجب مبطل صوم است ولی اگر شخص داخل زیر دریائی که شبیه اطاق است و ملاصق بدن نیست زیر آب برود روزه باطل نمی شود و نسبت به نماز، کسی که با لباس غواصی زیر آب است اگر نمی تواند خارج شود و نماز بخواند و یا وقت تنگ است با همان حال مقداری که می تواند قرائت و سایر اذکار را بخواند و رکوع و سجود را به ایماء و اشاره انجام دهد و به احتیاط واجب بعد هم قضاء آن نماز را بخواند. و اللّه العالم.

س 469
اشاره

- کشیدن سیگار و استعمال قلیان آیا مبطل روزه هست؟

ج

- بنابر احتیاط واجب، روزه دار نباید دود سیگار یا قلیان را بحلق برساند.

س 470
اشاره

- کشیدن تریاک برای شخص معتاد، در ماه مبارک رمضان، مبطل روزه می باشد؟

ج

- احتیاط واجب در ترک آن است، چه برای معتاد و چه غیر.

س 471
اشاره

- آیا کشیدن سیگار، بصورتی که دود آن را فرو نبرند، روزه را باطل می کند؟

ج

- اگر دود آن را فرو نبرند روزه را باطل نمی کند، ولی تظاهر به آن در این صورت، مناسب نیست و باحترام ماه مبارک ترک شود.

س 472
اشاره

- زدن آمپول مقوّی یا پنی سیلین برای روزه دار جایز است یا خیر؟

ج

- اشکال ندارد و فرقی بین اقسام آمپولها نیست، ولی احتیاط مستحب در ترک است.

س 473
اشاره

- آیا شخص روزه دار در ماه مبارک رمضان، می تواند سُرم یا آمپول،

جامع الاحکام، ج 1، ص: 135

تزریق کند؟

ج

- احتیاط مستحب آن است که از استعمال آمپول و سرم خودداری کند و اگر لازم شد و تزریق کرد روزه اش باطل نمیشود.

س 474
اشاره

- اگر کسی در ماه مبارک رمضان، قبل از اذان صبح، از خواب بیدار شود و در خواب محتلم شده باشد و امکان غسل کردن را نداشته باشد، حکم روزه این فرد چه می شود؟

ج

- در فرض سؤال اگر متمکن از غسل قبل از اذان صبح نباشد، تیمم بدل از غسل کند و روزه بگیرد.

س 475
اشاره

- شخصی در ماه رمضان با خودبازی می کند ولی منی بیرون نمی آید و علائم جنب هم در او نیست بعد از ساعتی بول می کند مایعی سفید رنگ خارج می شود شک دارد منی هست یا نه روزه او باطل است یا نه در صورت بطلان کفاره دارد یا نه؟

ج

- اگر کاری با خود کند که بر حسب عادت موجب انزال منی می شود، هر چند منی انزال نشود، روزه اش باطل است، ولی در فرض مذکور وجوب کفّاره معلوم نیست. و اللّه العالم.

س 476
اشاره

- کسی که نمی دانسته استمناء روزه را باطل می کند و حتی یک گناه کبیره است، اگر این عمل را انجام دهد آیا روزه او باطل است؟ اگر باطل است کفّاره دارد یا خیر؟ اگر دارد مقدار آن چقدر است؟

ج

- در فرض سؤال، باید قضای روزه را بگیرد ولی کفّاره ندارد، بلی اگر جاهل مقصّر باشد، باین معنی که در موقع ارتکاب عمل، احتمال حرمت بدهد و سؤال نکند و یا بداند استمناء حرام و معصیت است، هرچند نداند که روزه را باطل می کند و در روز ماه رمضان انجام دهد، کفّاره جمع دارد، که در توضیح المسائل مسأله شماره 1674 ذکر شده است.

س 477
اشاره

- اگر شخصی در کلاس درس بوده ناگهان متوجه گردید که لای دندان غذائی است و خود را مقداری کنترل نموده به این امید که در پایان درس آن را بیرون ریزد، ولی احتمال قوی می دهد که در کلاس درس همراه با آب وارد حلق

جامع الاحکام، ج 1، ص: 136

شده باشد آیا روزه باطل می شود یا این شخص معذور می باشد؟

ج

- در فرض سؤال مجرّد وجود غذا در لای دندان و یا در داخل آب دهن تا پائین نرود، مبطل روزه نیست، البته باید شخص مذکور بهر نحوی، از رفتن غذا به معده ممانعت نماید و احتمال پائین رفتن غذا موجب بطلان روزه نیست.

کفاره روزه

س 478
اشاره

- کفّاره روزه یک ماه، با نان چقدر است؟ با برنج چقدر است؟

ج

- کفّاره افطار غیر عمدی، برای هر روز یک چارک طعام مانند گندم و برنج است و اگر بخواهد نان بدهد، برای هر روز یک کیلو بدهد.

س 479
اشاره

- آیا می توان پول کفّاره را به فقیر داد. و به او گفته شود طعامی که روزانه می خوری قصد کفّاره کن یا لازم است فقیر از همین پول طعام بگیرد.

ج

- در فرض سؤال، فقیر باید با همین پول، برای دهنده آن طعام بخرد و به وکالت از طرف او طعام را به عنوان کفّاره بردارد. و اللّه العالم.

س 480
اشاره

- کسی که از خصال کفارات اطعام را برگزیده و یا از بابت کفاره و فدیه یک مدّ طعام باید بدهد یا فطره عید فطر را می دهد آیا مجزی است که از نانوائیهای کشور نان خریداری کند و به مستحقین بدهد یا نه با آنکه می دانیم که دولت به نانوائیها سوبسید میدهد و یک کیلو نان که در نانوائی به سیزده تومان می دهند، اگر آزاد خریداری شود شاید در حدود چهل تومان باشد؟

ج

- در فرض سؤال، خریدن نان از نانوائی و به عنوان کفّاره یا فطره دادن مانع ندارد.

س 481
اشاره

- در باب کفاره روزه آیا می شود بمقدار پول گندم، یا برنج به فقیر داد؟

ج

- پرداخت کفاره بنحو مذکور در سؤال مجزی نیست. باید همان گندم را بدهد و یا برنج و یا اجناس دیگری که در باب کفارات مذکور است. و اللّه العالم.

س 482
اشاره

- زنی مریض بوده و ماه رمضان روزه نگرفته و مرض او تا سال بعد ادامه داشته است و کفاره بر عهده او آمده ولی از خود پولی ندارد آیا کفاره زن بر عهده شوهر واجب است یا نه؟

ج

- کفّاره زن بر شوهر واجب نیست.

جامع الاحکام، ج 1، ص: 137

س 483
اشاره

- تکلیف شخصی که چندین کفّاره جمع بر گردن دارد، لیکن فعلًا نه وسع مالی دارد که اطعام فقرا بدهد و نه توان جسمی دارد که چندین ماه روزه بگیرد، در حال حاضر چیست؟ (در این مورد نیز میزان دقیق در دست نیست) آیا چنین فردی از گرفتن روزه مستحبی محروم است؟

ج

- به مسأله شماره 1669 توضیح المسائل مراجعه نمایید و اگر چنین شخصی قدرت بر روزه گرفتن ندارد، قهراً قدرت بر روزه مستحبی هم ندارد مگر اینکه مثلًا قدرت بر دو و سه روز، روزه گرفتن دارد ولی چون روزه کفّاره باید سی و یک روز آن پشت سر هم باشد، قدرت بر آن نداشته باشد، که در این صورت اگر روزه قضا نداشته باشد روزه مستحبی اشکال ندارد. و اللّه العالم.

س 484
اشاره

- اگر کسی در ماه مبارک رمضان عمداً افطار به حرام کند و قبل از اداء کفّاره روزه فوت نماید در صورت وصیّت به بجا آوردن و انجام کفّاره روزه و یا در صورت عدم وصیّت اگر ولیّ متوفی بخواهد استیجار صوم کند، و یا خودش بخواهد عمل بوصیّت کند تتابع در بجا آوردن روزه در دو فرض سؤال واجب است یا خیر؟

ج

- در هر دو فرض تتابع واجب است.

س 485
اشاره

- این جانب دارای سنگ کلیه می باشم و قبلًا نیز هر دو کلیه هایم را عمل جراحی نموده ام و دکتر متخصص گفته است روزه نباید بگیرید و آب و مایعات زیاد بخورید، اگر این جانب فقط آب بخورم و چیز دیگری نخورم روزه ام درست است یا خیر، و تا کنون نیز حقیر اینگونه عمل نموده ام؟

ج

- در فرض مسأله که روزه گرفتن برای شما ضرر دارد و باید در اثناء روز از مایعات استفاده نمائید، روزه بر شما واجب نیست و برای هر روز یک مدّ طعام (تقریباً هفتصد و پنجاه گرم) به فقیر غیر سید در رمضان آینده کفاره بدهید.

س 486
اشاره

- اگر در ماه مبارک رمضان بی سحری بمانیم و مریض هم باشیم و در روز قبل از اینکه چیزی بخوریم با زن خود جماع کردیم چه حکمی دارد؟

ج

- در صورتی که مرض مجوّز افطار نداشته اید در فرض سؤال کفاره واجب است.

جامع الاحکام، ج 1، ص: 138

س 487
اشاره

- ملاک مریض که روزه ماه رمضان از وی ساقط است، چیست؟

ج

- اگر بداند روزه برای او مضرّ است یا مظنه ضرر داشته باشد و یا احتمال عقلایی بدهد که مضر باشد به طوری که از آن احتمال، خوف ضرر حاصل شود، روزه واجب نیست و بعد باید قضای آن را بگیرد بلی اگر مرض تا رمضان سال بعد طول بکشد قضا هم ساقط است، فقط باید کفّاره مدّ بدهد. و اللّه العالم.

س 488
اشاره

- اگر شخصی در ماه مبارک رمضان به مسافرت برود و قصد ده روز نماید، در بین این ده روز آیا می تواند در بلاد کبیره بیش از 4 فرسخ از منزل خود دور شود؟

ج

- در فرض سؤال، چنانچه تمام مسافتی را که طی میکند در داخل شهر باشد، اشکال ندارد.

س 489
اشاره

- کفّاره روزه رمضان و کفّاره حنث نذر، قسم و عهد آیا از اصل مال میت باید داده شود یا از ثلث اگر به آن وصیّت کرده باشد؟

ج

- اگر وصیت کرده که اینها را از ثلث بدهند از ثلث برداشته می شود و در غیر این صورت از اصل مال برداشته می شود.

س 490
اشاره

- شخصی به حدّ بلوغ رسیده است امّا ندانسته در ماه مبارک رمضان با اینکه روزه است (نعوذ باللّه) عمل منافی عفت انجام داده حالا که این شخص بعد از گذشت چند سال، حکم حرام بودن این عمل را دانسته نمی داند که آیا باید کفاره جمع دهد یا اصلًا کفاره بدهد یا نه و روزه اش چگونه است، خواهشمند است حکم این شخص را بیان فرمائید و بفرمائید این چند سال که گذشته، روزه او که باطل شده، چه حکمی دارد؟

ج

- در فرض سؤال، چنانچه حرام بودن عمل را نمی دانسته و در جهل خود هم مقصّر نبوده فقط قضای آن روزه ها واجب است و چون در انجام قضا تأخیر نموده، برای هر روز 10 سیر طعام مانند گندم یا آرد بعنوان کفاره تأخیر قضا به فقیر غیر سیّد بدهد و اگر حرام بودن عمل را می دانسته هر چند وجوب کفاره را نمی دانسته و یا اینکه در جهل بمسأله مقصّر بوده علاوه بر آنچه گفته شد کفاره عمد هم بر او واجب است و تفصیل آن در توضیح المسائل مسأله 1669 مذکور است مراجعه نمائید.

س 491
اشاره

- دختری در سن 9 سالگی از روی نادانی روزه خود را در ماه رمضان

جامع الاحکام، ج 1، ص: 139

افطار می نماید آیا کفاره تعلق می گیرد؟

ج

- در فرض سؤال چنانچه 9 سال قمری را تمام کرده و توانایی روزه گرفتن را دارد و با اینکه می داند روزه خوردن برای او حرام شده است، روزه را می خورد کفاره دارد هرچند نداند که روزه خوردن علاوه بر حرمت کفاره هم دارد. و اللّه العالم.

روزه قضا

س 492
اشاره

- مسافر در سفر نماز تمام خوانده، روزه را هم گرفته بعداً فهمید که باید نماز را شکسته و روزه را افطار نماید. آیا نماز و روزه قبلی وی درست است یا احتیاج به اعاده دارد؟

ج

- نماز و روزه اش صحیح است احتیاج به قضاء ندارد.

س 493
اشاره

- چند روز روزه ماه مبارک رمضان، از چند سال، بر ذمه دارم، و در ضمن نمی دانم از هر سال چند روزی بوده تکلیف چیست؟

ج

- در فرض مسأله می توانید بمقداری که یقیناً کمتر از آن مقدار نبوده اکتفاء نمائید و اگر مقداری روزه قضاء بگیرید که بدانید قطعاً بیشتر از آن بر ذمه شما نیست احوط است.

س 494
اشاره

- نمی دانم چندساله بودم شک دارم حدود 14 الی 15 سالگی نماز نخوانده ام عمداً و روزه خواری هم کرده ام بفرمائید چه حکمی دارد وظیفه من در قبال این اعمال انجام نشده چیست؟

ج

- هر مقدار از نماز و روزه خود را که یقین دارید در حال بلوغ ترک کرده اید باید قضا نمائید و برای تأخیر قضای روزه کفاره غیر عمد باید بدهید و چنانچه افطار روزه بدون عذر و عمدی بوده باید برای هر روز کفاره عمد هم بدهید.

س 495
اشاره

- آیا کسی که روزه قضا در ذمه دارد می تواند روزه نذری بگیرد؟ در صورتی که نذر کرده باشد تکلیف او چیست؟

ج

- کسی که روزه قضا بر ذمّه دارد میتواند نذر کند که روزه بگیرد و صحیح است.

س 496
اشاره

- بنده شش سال است که به سن تکلیف رسیده ام یعنی 6 ماه رمضان بر من گذشته که می بایست روزه می گرفتم، چهار سال اخیر را روزه گرفته ام تماماً،

جامع الاحکام، ج 1، ص: 140

تماما 2 سال ابتدائی را نمی دانستم که به تکلیف رسیده ام، بعدها فهمیدم که قبل از 15 سالگی مکلف بوده ام از اینرو بعضی از روزهای این دو ماه مبارک رمضان را روزه گرفته و بعضی دیگر را که حدوداً از هر دو ماه مبارک 30 روز می شود روزه نگرفته ام تکلیف بنده در برابر قضای این روزه ها چیست؟

ج

- در فرض سؤال روزه های فوت شده را قضا نمائید، و برای هر کدام یک مدّ طعام کفاره بدهید و اگر التفات بوجوب صوم نداشته اید و غافل از سؤال کردن بوده اید کفاره عمد واجب نیست.

س 497
اشاره

- شخصی 42 ساله تاکنون روزه نگرفته و گفته دارای 15 عائله بوده و برای تلاش و اداره خانواده ام در گرما و سرما کار می کردم طاقت نداشتم روزه بگیرم. عذر شرعی هم نداشته خواهشمند است نظر مبارک را بیان فرمائید.

ج

- در مورد سؤال چنانچه شخص مذکور، بدون عذر شرعی روزه نگرفته، باید کفّاره بدهد و نیز قضای روزه هائی که نگرفته انجام دهد و اگر با عذر شرعی روزه نگرفته کفاره عمد ندارد و اما نسبت بقضای موردی که با عذر افطار کرده موارد مختلف است مورد محلّ ابتلاء را بنویسید تا جواب داده شود.

س 498
اشاره

- اگر دختری که 9 سالگی روزه بر او واجب شده است؛ بنا به گفته والدین که توان گرفتن همه روزه ها را نداشته، چند روزه از روزهای واجب را نگرفته باشد (و تمام روزه های نگرفته را نیز نداند) و اکنون نیز نداند که آیا در زمان توان آن روزه ها را داشته است یا نه و اطرافیان هم ندانند تکلیف او چیست؟

ج

- در فرض سؤال، هر مقدار را یقین دارد که کمتر از آن نبوده قضا کند.

س 499
اشاره

- این حقیر در سنوات ماضیه سه سال در ماه مبارک رمضان در فصل تابستان و در گرمای طاقت فرسا و در شرایطی که گرفتن روزه دشوار بود مشغول درو، جمع آوری زراعت و محصول بودم، لذا به اکراه بدون میل و رغبت از فضایل ماه مبارک محروم ماندم و روزه را افطار کردم که در ماههای بعد قضای آن را نمودم آیا بری الذّمه شده ام یا نه؟

ج

- در مورد سؤال جمع آوری محصول مجوّز افطار روزه رمضان نیست، برای هر روزه ای که افطار کرده اید علاوه بر قضای آن روزه، کفّاره عمد بشرحی که در توضیح المسائل مذکور است باید ادا نمائید.

جامع الاحکام، ج 1، ص: 141

کسانی که به واسطه بیماری نمی توانند روزه بگیرند

س 500
اشاره

- آیا احتمال ضرر و بیماری مجوزی برای افطار می باشد یا اطمینان به ضرر و بیماری لازم است؟ میزان در مقدار ضرر چیست؟

ج

- خوف ضرر مجوز بلکه موجب افطار است و اطمینان لازم نیست و نسبت به مقدار آن کافی است که عرف عقلاء اثر مترتب بر روزه را ضرر محسوب دارند. و اللّه العالم.

س 501
اشاره

- کسی که مریض بوده مدت چند سال نتوانسته روزه بگیرد، اگر صحت پیدا کرد آیا آخرین سال را روزه بگیرد و آن مدت را که نتوانسته روزه بگیرد کفّاره بدهد و اگر توان پرداخت کفّاره را نداشته بایستی استغفار نماید؟ و یا اگر بعداً متمکن شد بایستی کفّاره روزه آخرین سال را بدهد یا سالهای گذشته را هم بپردازد؟

ج

- در مورد سؤال بنابر احتیاط واجب بایستی کفاره سالهای گذشته را هم بپردازد.

س 502
اشاره

- خانمی از 27 سالگی به بعد بر اثر بیماری قادر به گرفتن روزه نبوده است حال تکلیف او چیست؟

ج

- در فرض سؤال، قضای روزه ها لازم نیست لکن برای هر روز یک چارک طعام مانند گندم و آرد به فقیر غیر سیّد بعنوان کفّاره بدهد.

س 503
اشاره

- این جانب سه ماه روزه ماه مبارک رمضان بدهکار می باشم ولی بعلت بیماری کلیه و دستور پزشک نمی توانم تا آخر عمر روزه بگیرم حکم روزه های قضاء چگونه است و آن را اگر عمداً افطار کرده باشم چه حکمی دارد و اگر بخاطر عذر شرعی بوده چه حکمی دارد؟

ج

- در صورتی که شخصی بواسطه مرضی معذور از گرفتن روزه باشد نباید روزه بگیرد و چنانچه تا ماه رمضان بعد بیماری او ادامه داشت و نتوانست قضاء روزه ها را بگیرد قضاء هم از او ساقط است فقط باید برای هر روز یک مدّ (ده سیر) طعام مثل گندم کفاره به فقرا بدهد و اگر بدون عذر عمداً روزه را افطار کرده کفاره عمد و قضاء بر او واجب میشود و تفصیل مسأله را در توضیح المسائل ملاحظه نمائید.

جامع الاحکام، ج 1، ص: 142

س 504
اشاره

- دختری 9 ساله می باشد و توان روزه گرفتن ندارد آیا وقتی که توان پیدا کرد قضای روزهای گذشته واجب است یا نه؟

ج

- در صورتی که روزه موجب حرج یا بیماری شود گرفتن جائز نیست فعلًا بمقداری که میتواند از روزه بگیرد و بقیه را در طول سال به تدریج قضاء نماید.

س 505
اشاره

- این جانب متولد 1343 که تا سال 70 هجری شمسی در سلامت بوده و بعلت مسافرت و عذر شرعی بعد از بلوغ تا سال 70 روی هم نود روز (سه ماه) از روزهای ماه مبارک رمضان را نتوانسته ام بگیرم بنابراین از سال 70 هجری شمسی بدلیل بیماری کلیوی و دستور پزشک بر منع روزه گرفتن تا آخر عمر از گرفتن روزه معذورم.

خواهشمندم حکم روزه های قضائی که در روزهای سلامتی به علت عذر شرعی (مسافرت) نگرفته ام بیان بفرمائید؟

ج

- کفاره روزه هائی که قضاء آنها را تا رمضان بعد نگرفته اید بپردازید (برای هر روز یک مد طعام) و چنانچه در تمام عمر از گرفتن آن عاجز باشید وصیت کنید بعد از شما قضاء آنها را بگیرند.

س 506
اشاره

- اگر روزه موجب چشم درد نمی باشد ولی سوی چشم کم می شود آیا کسی که به این بیماری مبتلا است باید روزه بگیرد یا نه؟

ج

- اگر بطور موقت باشد که بعد از روزه بر طرف میشود مجوز افطار نیست ولی اگر روزه موجب شود که نور چشم برای همیشه کم شود روزه واجب نیست.

س 507
اشاره

- شخصی در ماه رمضان مریض بوده روزه نگرفته- بعد از ماه رمضان هم مریض بوده- و اوّل ذی القعده فوت کرد و در حیات خود کفاره ماه رمضان را که روزی 750 گرم باشد اطعام نداده، حالا کفّاره بر عهده کیست آیا از اصل مال برداشت شود یا نه و یا اینکه بر پسر بزرگ قضا واجب است یا نه؟

ج

- در فرض سؤال، اگر از اوّل ماه رمضان تا وقت فوت مریض بوده قضا و کفّاره ندارد و اگر در ماه رمضان مریض نبوده و عمداً روزه نگرفته و بعد از ماه رمضان مریض شده باید کفاره عمد از اصل مال برداشته شود و قضا هم دارد و اگر در ماه رمضان مسافر بوده و باین جهت روزه نگرفته و بعد از ماه هم مریض شده تا فوت کرده کفاره ندارد ولی قضاء دارد و در تمام صور قضاء بعهده پسر بزرگ است.

جامع الاحکام، ج 1، ص: 143

س 508
اشاره

- این جانب از سال های قبل روزه بدهکارم. کفّاره های آنها را پرداخته ام ولی هنوز موفق به گرفتن آن روزه ها نشده ام. می خواهم ببینم آیا اگر روزه از سال قبل نیز بدهکار باشم و برای اینکه نخواهم کفّاره آن را بدهم و خود روزه ها را تا آمدن ماه رمضان امسال بگیرم. آیا این روزه هایی که می گیرم به جای روزه های سال قبل محسوب شده یا بجای روزه های سال های ما قبل آن که کفاره هایش را پرداخته ام؟

ج

- نیّت هر کدام از روزه های قضا را بنمایید همان روزه محسوب می شود. و اللّه العالم.

س 509
اشاره

- شخصی سالها قادر به روزه گرفتن نبوده تا آخر عمر هم نتوانست روزه بگیرد و همه ساله کفّاره صوم را پرداخت نموده است. آیا قضای روزه به گردن چنین شخصی هست یا خیر؟

شخص مذکور وصیّت هم کرده است چهل سال روزه برای او بدهند تکلیف ورّاث و وصی او چیست؟

ج

- در فرض سؤال قضای روزه ایّامی که مریض بوده بر او واجب نیست، لکن چنانچه وصیّت او زائد بر ثلث نیست و احتمال می دهند که قبل از بیماری روزه بذمّه او بوده، عمل به وصیّت واجب است. و اللّه العالم.

س 510
اشاره

- آیا زن حامله ای که نمی تواند روزه بگیرد و روزه هایش را می خورد، برای ادای روزه های نگرفته باید دو کفّاره بپردازد یا خیر؟

ج

- برای افطار روزه یک کفّاره بپردازد و اگر تا رمضان آینده موفق به گرفتن قضا نشد کفاره تأخیر هم لازم است. و اللّه العالم.

س 511
اشاره

- در رساله حضرت عالی مسأله 1730 چنین آمده اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت نماید، باید روزه خود را تمام کند و در صورتی که شب نیت سفر کرده باشد احتیاطاً قضای آن را بجا آورد سؤال این است که این احتیاط واجب است یا مستحب

ج

- این احتیاط مستحبی است.

س 512
اشاره

- روزه زنانی که در ماه مبارک رمضان برای جلوگیری از عادت ماهانه از قرص استفاده می نمایند صحیح است یا خیر؟

ج

- اگر عادت نشوند روزه آنها صحیح است.

جامع الاحکام، ج 1، ص: 144

اعتکاف

س 513
اشاره

- در عمل اعتکاف رفتن به حیاط مسجد، آبدارخانه، دفتر مسجد و دیگر قسمت ها و نیز صحبت کردن و خندیدن چه حکمی دارد؟

ج

- خروج از مسجد بدون ضرورت عرفی، برای معتکف جائز نیست ولی صحبت کردن و خندیدن مانعی ندارد.

س 514
اشاره

- اعتکاف در مسجد مقدس جمکران جایز (صحیح) است یا خیر؟

ج

- مسجد جمکران در حال حاضر، از مساجد جامع محسوب است و اعتکاف در آن صحیح است. و اللّه العالم.

س 515
اشاره

- آیا معتکف می تواند برای شرکت در دروس حوزه از مسجد خارج شود؟

ج

- نمی تواند. و اللّه العالم.

س 516
اشاره

- شخصی برای درک فضیلت اعتکاف در مشهد مقدس بعد از رسیدن به مشهد بدون قصد اقامت نذر کرده سه روز روزه بگیرد آیا چنین نذری صحیح است؟

ج

- حکم به صحت چنین نذری مشکل است و احتیاط در ترک آن است. و الله العالم.

جامع الاحکام، ج 1، ص: 145

احکام زکات

اشاره

جامع الاحکام، ج 1، ص: 147

زکات

زکات غلات

س 517
اشاره

- شخصی با علم به اینکه گندم و یا جو، زکاتش پرداخت نشده، بعنوان عامل فروش و یا عامل حمل با کامیون، اجرت فروش و یا کرایه حمل می گیرد، آیا زکات به ذمّه عامل فروش و یا به ذمّه عامل حمل، می آید یا نه؟

ج

- ظاهر این است که عین مال زکوی که زکاتش ادا نشده تحت ید هر کسی قرار بگیرد هر چند حامل یا عامل فروش باشد ضامن زکات است و مسأله تعاقب ایادی در اینجا نیز جاری است. و الله العالم.

س 518
اشاره

- ملکی که به رعیّت، اجاره داده می شود، زکات زراعت آن به عهده مالک است یا رعیّت و آیا رضایت زارع و عدم رضایت او موجب تفاوت در حکم می شود یا نه؟

ج

- زکات به عهده مستأجر است که در این فرض زارع است و رضایت و عدم رضایت او معتبر نیست. و اللّه العالم.

جامع الاحکام، ج 1، ص: 148

س 519
اشاره

- زارعی از ابتداء، زکات گندم یا جو را نداده، فعلًا مقدار زیادی زکات

باید بدهد، که از نظر وضع مالی اداء آن برای او مشکل است، آیا می تواند کمتر از مقدار یقینی، زکات بدهد یا لازم است تمام مقدار یقینی را بپردازد؟

ج

- باید تمام مقدار یقینی را اداء نماید. و اللّه العالم.

س 520
اشاره

- محصولاتی مانند گندم که بوسیله آب موتور از چاه عمیق مشروب شده، از نظر زکات حکم آب قنات را دارد یا دلو را؟

ج

- در فرض مسأله حکم دلو را دارد.

س 521
اشاره

- تخمی که زکات آن را داده اند، در سالهای بعد، می توانند همان مقداری که در سال قبل زکات آن را پرداخته اند، از محصول بردارند و زکات آن را ندهند یا اینکه باید در سالهای بعد، زکات آن مقدار تخم را بدهند؟

ج

- بلی میتوانند. و پرداخت مجدد زکاه آن لازم نیست.

س 522
اشاره

- بعضی از اقسام انگورها، قابل کشمش شدن نمی باشد و اگر هم خشک شود، کشمش آن قابل استفاده نیست و هیچ ارزشی ندارد، بفرمائید اینگونه انگور زکات دارد یا نه؟

ج

- زکات ندارد.

س 523
اشاره

- محصول زراعتی که به وسیله چاه عمیق موتوری آبیاری شده، زکاتش را از چند باید محاسبه نمود؟

ج

- زکات آن بیست یک است. و اللّه العالم.

س 524
اشاره

- املاک زن و مادر که در دست شوهر و فرزند است با املاک خود مخلوط و زراعت می کنند و زن یا مادر، دخالتی در املاک خود ندارند، آیا غلّه هر کدام باید به حدّ نصاب برسد یا مجموع زراعت روی هم حساب می شود؟

ج

- اگر بذر زراعت از مال پسر یا شوهر است غلّه متعلق به اوست و به زن یا مادر ارتباط ندارد، بلی اگر بذر از مال هر یک از شوهر، همسر، پسر و مادر بوده به نسبت سهم آنها از بذر، نصاب سهم خودشان معیار است.

و اللّه العالم.

س 525
اشاره

- غلّات اربعه که از ملک ثلث و یا وقفی به دست می آید و به

جامع الاحکام، ج 1، ص: 149

حدّنصاب برسد، زکات دارد یا نه؟

ج

- اگر مثل وقف بر اولاد باشد که زراعت ملک آنها باشد، سهم هر که به حدّ نصاب برسد، زکات دارد. و اللّه العالم.

س 526
اشاره

- اگر انگور را قبل از کشمش شدن بفروشد در صورتی که کشمش آن به حدّ نصاب می رسد، آیا زکات واجب است یا نه؟

ج

- بلی واجب است.

س 527
اشاره

- مخارجی را که برای گندم، جو و انگور کرده است، اعم از شخم، تخم و خرید تراکتور و وسایل کشاورزی دیگر حتی مخارج مقدماتی آنها را می توان از حاصل کسر نمود یا نه؟

ج

- در مقام احتساب نصاب، احوط این است مخارج را که از عین زکوی داده می شود کسر کرد و بقیّه مخارج مشروعه بعد از احتساب نصاب از مجموع برداشت شود یا در مقابل اشیائی که برای سنوات بعد هم مورد استفاده است مانند تراکتور، و وسائل دیگر کشاورزی بمقداری برداشت شود که برابر با استفاده از آن در آن سال باشد و بعبارت دیگر قیمت توزیع بین سنوات استفاده از آن شود، چنانکه اگر تراکتور و وسائل دیگر در زراعات دیگر هم مورد استفاده واقع شود باید آن را هم ملاحظه کرد. و اللّه العالم.

س 528
اشاره

- شخصی زکات گندم بدهکار است و از طرفی هم مقروض میباشد، قدرت پرداخت بدهی را ندارد و یک دستگاه تراکتور هم دارد که اگر برای پرداخت بدهی هایش آن را بفروشد، وام او که تقریباً مساوی است با قیمت تراکتور، پرداخت می شود ولی پس از فروش تراکتور عائله اش در مضیقه زندگی قرار می گیرند، خواهشمند است بفرمائید آیا باید زکات بدهد یا خیر؟

ج

- گندمی که به آن زکات تعلق گرفته، اگر موجود است زکات آن مقدم بر دیون دیگر است و اگر مال مذکور را خرج کرده و زکات آن به ذمه اش منتقل شده حکم سایر دیون را دارد که هر وقت متمکّن شد باید اداء کند، و اگر بنحوی باشد که مثل فروش تراکتور در فرض مسأله، موجب وقوع در عسر و حرج و معارض با عسر و حرج دائن نباشد جواز تأخیر اداء دین و زکات بعید نیست. و اللّه العالم.

جامع الاحکام، ج 1، ص: 150

س 529
اشاره

- گندم یا جو، یا پولی که به میراب داده می شود، تا آب به زراعت برساند می توان از حاصل کسر نمود و سپس ملاحظه نصاب کرد یا نه؟

ج

- احتیاط اینست که در ملاحظه نصاب، فقط مخارجی را که از عین مال زکوی پرداخت میشود، کسر شود.

و اللّه العالم.

س 530
اشاره

- قیمت وقتی که تخم را برای زراعت پاشیده می تواند جزء مخارج حساب کند یا نه؟

ج

- می تواند آن را جزء مخارج حساب کند. و اللّه العالم.

س 531
اشاره

- گندم را چیده و در خرمن جمع نموده ایم، آیا می شود مخارج کارگرانی را که مزد گرفته اند، از گندم کسر نمائیم و بعد زکات بدهیم یا خیر؟

ج

- احتیاط این است که در ملاحظه نصاب فقط مخارجی را که از عین مال زکوی پرداخت می شود کسر شود. و اللّه العالم.

س 532
اشاره

- الف: فرض سؤال اینکه 200 من، گندم برداشت نمودم، که 70 من آن را برای هزینه های کشت نمودن، هزینه های جمع آوری، اجاره املاک به مالک، کرایه تراکتور، تخم بذر مورد کشت، مخارج تعمیرات قنات و کود شیمیایی و غیره که باید هزینه های مصرف شده را از گندم برداشت نمایم، در نتیجه پس از برداشت هزینه فقط 130 من باقیمانده، که از حدّ نصاب (144 من) کمتر باقیمانده آیا از این گندم باید زکات داده شود یا معاف است؟ (هر یک من 6 کیلو فرض شده).

ب: هزینه هائی که برای کشت و برداشت زراعت گندم خرج شده و باید از گندم کسر شود، تمامش متعلّق به خود گندم است یا متعلق به کاه گندم هم می شود؟

ج

- الف: اگر هزینه های مذکور حسب المعمول از عین گندم داده میشود 130 من باقیمانده زکات ندارد و الّا باید زکات آن را بدهد. و اللّه العالم.

ج- ب: مخارج به نسبت ارزش کاه بین گندم و کاه تقسیط می شود، مثلًا اگر گندم پانصد تومان و کاه صد تومان ارزش دارد یک پنجم مخارج متعلق به کاه است. و اللّه العالم.

جامع الاحکام، ج 1، ص: 151

س 533
اشاره

- آیا استهلاک تراکتور، و موتور آب، ماشین سواری و غیره، یا مزد موتورچی، آبگیر و شیار از نظر حضرتعالی جزء مخارج است یا خیر؟

ج

- اگر منظور مخارج زکات است بلی موارد مذکور جزء مخارج است لکن مخارجی را که معمول است از خود زراعت گندم یا جو میدهند از حاصل کسر کند، اگر باقی مانده به حدّ نصاب رسید زکات دارد و مخارجی را که معمولًا پول میدهند کسر نمیشود، یعنی باید ملاحظه کنند، اگر حاصل قبل از کسر مخارج به مقدار نصاب باشد زکات تعلّق می گیرد ولی به خود آن مخارج زکات تعلق نمی گیرد، و اگر منظور مخارج سرمایه و تعلّق یا عدم تعلّق خمس است در این صورت مخارج مذکور کسر می شود.

س 534
اشاره

- گندم و جو که به حدّ نصاب رسیده، کاه آنها چه حکمی دارد؟ آیا بر کاه هم زکات تعلّق میگیرد؟ و یا از مخارج صرف شده برای کشت گندم و جو کسر می شود؟

ج

- کاه زکات ندارد ولی مخارج زراعت بالنسبه به کاه هم تقسیط می شود.

س 535
اشاره

- شخصی بطور مثال مقدار 200 من گندم برداشت مینماید که مقدار 100 من آن را از اصل گندم یا بقیمت روز، مبلغ آن را برای هزینه های مصرفی از قبیل مرمّت قنات، کرایه تراکتور، خرمن کوبی، شخم زمین و خرید کود شیمیائی و کارگر و غیر آنها باید برداشته و برای هزینه های مصرف شده پرداخت نماید، در نتیجه 100 من، از گندم برداشته شده کاهش یافته و فقط مقدار عایدی 100 من باقی مانده که از حدّ نصاب 144 من، کاهش یافته آیا مشمول دادن زکات میشود یا خیر؟

ج

- اگر معمول باشد که بابت مخارج مذکور پول بدهند، در فرض سؤال، بنابر احتیاط لازم، باید زکات 100 من باقی مانده را بدهد، و اگر معمول باشد که از خود زراعت بدهند، زکاه مقدار باقی مانده که کمتر از حدّنصاب است واجب نیست.

زکات حیوان (چهارپایان)

س 536
اشاره

- شخصی حدود 450 رأس گوسفند دارد، که شش ماه از سال علف صحرا را می خورند و شش ماه دیگر همراه با علوفه صحرا علوفه دستی نیز به

جامع الاحکام، ج 1، ص: 152

گوسفندان می دهد (از قبیل یونجه خشک شده و جو) خواهشمند است معلوم فرمائید به اینگونه گوسفندان زکات تعلّق می گیرد یا نه، خمس چطور؟

ج

- گوسفندان مورد سؤال زکات ندارند ولی خمس دارند. و اللّه العالم.

س 537
اشاره

- حضرت عالی در رساله مسأله 1916 فرموده اید: زکات گوسفند دو شرط دیگر هم دارد، شرط دوم آنکه در تمام سال از علف بیابان بچرند حال برای فرار از زکات، زمین را 20 روز اجاره کند یا خود صاحب زمین مجانی بدهد و یا در مقابل یک بره بدهد و یا با صاحب زمین تبانی کنند صاحب زمین چیزی از صاحب گوسفند نگیرد، آیا بازهم زکات واجب است یا نه؟

ج

- واجب نیست. و اللّه العالم.

زکات طلا

س 538
اشاره

- آیا سکّه های قدیم از قبیل پهلوی و پوند انگلیسی و غیره جزء سکّه های رائج است و زکات به آنها تعلق میگیرد یا خیر؟ در صورتی که همان سکّه های قدیم بصورت دست بند یا خلخال باشد و سالهای قبل استفاده زینت از آنها شده، باز زکات به آنها تعلق می گیرد یا خیر؟

ج

- سکّه های مذکوره رواج معامله ای ندارند زکات به آنها تعلّق نمی گیرد. و الله العالم.

س 539
اشاره

- اگر کسی در سالهای گذشته طلای مسکوک داشته و به حدّ نصاب هم بوده و لیکن تا به حال زکات آنها را نداده الآن پانزده مثقال آن چقدر زکات دارد؟

ج

- اگر مقدار طلا پانزده مثقال صیرفی بوده، فعلًا زکات آن را بدهد کافی است و اگر بیشتر بوده حکم دیگری دارد. و اللّه العالم.

س 540
اشاره

- طلائیست مسکوک که مقدار آن بیش از حدّ نصاب می باشد، و چندین سال است زکات آن داده نشده، آیا نسبت به تأخیر در پرداخت زکات سنوات گذشته، اشتغال ذمّه است یا فقط معصیت کرده و با پرداخت زکات فعلی تدارک می شود و اگر از چهل دینار یک دینار را که باید بدهد در صورتی که به

جامع الاحکام، ج 1، ص: 153

پول رائج، به قیمت درآورده و پرداخت نمود و آن یک دینار در ملک او باقی ماند، بازهم نصاب زکات نسبت به چهل دینار باقی است یا نه و بعد از پرداخت زکات اگر در سالهای بعد، بقیّه طلا که باز هم بیش از حدّ نصاب است باقی مانده مجدّداً مشمول حکم زکات می شود یا نه؟

ج

- اگر از مقدار نصاب اوّل بیشتر نبود، فعلًا همان زکات نصاب اوّل را بدهد، و اگر بیشتر بود و به حدّنصاب دوّم نرسیده، باید به مقدار هرچند سال بر او گذشته بقدری زکات بدهد که از نصاب اوّل ساقط شود، و اگر به نصاب دوّم رسید به همین نحو ملاحظه نماید، و اگر زکات طلا را از عین آن نداد مادامی که در حدّ نصاب باقی است همه ساله باید زکات آن پرداخت شود. ضمناً لازم به تذکر است که زکات به طلای مسکوک رائج تعلق می گیرد و مسکوکیت تنها موجب تعلق زکات نیست و حکم سایر اموال را دارد که باید تخمیس شود.

س 541
اشاره

- به سکّه های طلائی که به عنوان هدیه به شخصی داده اند، زکات تعلق میگیرد؟ و در صورت شمول زکات، آیا می توان آن را به حساب دولت واریز نمود و از مالیات دولتی محاسبه نمود یا نه؟

ج

- در صورتی که دارای شرائط زکات باشد، باید زکات آن را بپردازد و مالیات بابت زکات محسوب نمیشود. و اللّه العالم.

س 542
اشاره

- جوانی هستم که بواسطه بیماری مادرزادی قادر به حرکت نمی باشم و در کنار خانواده زندگی می نمایم، در حدود یک سال است پولهای خود را تبدیل به سکّه نموده ام تا وقت گران شدن آنها را فروخته درآمدی از آن راه داشته باشم، لطفاً بفرمائید اگر به حدّ نصاب برسد زکات به آن تعلق میگیرد یا نه، و آیا چنین معامله ای از نظر شرع چه صورتی دارد؟

ج

- زکات ندارد، و معامله مورد سؤال اشکال ندارد، زیرا زکات در طلای مسکوک رائج است. و اللّه العالم.

س 543
اشاره

- مقداری طلا در طی سال زوج به زوجه می دهد، آیا زکات دارد یا خیر؟

ج

- زکات، به طلای مسکوک رائج که مانند اسکناس رواج بازاری داشته باشد، تعلّق میگیرد و طلای غیر مسکوک و یا مسکوک غیر رائج متعلّق زکات نیست.

جامع الاحکام، ج 1، ص: 154

س 544
اشاره

- طلایی که بعنوان سرمایه کسب و کار میباشد، به آن زکات تعلق میگیرد یا خیر؟

ج

- زکات ندارد.

مصرف زکات

س 545
اشاره

- پولی که برای وجوه شرعیّه جدا و تعیین شده، می توان آن را مصرف نمود و با پول دیگر عوض کرد؟

ج

- تبدیل زکات اموال و فطره بعد از جدا کردن، بنابر احتیاط واجب جائز نیست ولی وجوه دیگر با جدا کردن متعین و مجزّا نمی شود. و اللّه العالم.

س 546
اشاره

- مستأجری که از پرداختن وجه اجاره به صاحب خانه امتناع می ورزد و اظهار فقر مینماید، اگر در بررسی معلوم شود که توانائی پرداخت نداشته، اکنون هم فوت شده، صاحب ملک می تواند بدهی او را از واجبات شرعیّه خود در سالهای آینده، محاسبه نماید و ذمّه مستأجر به این وسیله آزاد گردد، (درحالی که دسترس به ورّاث ایشان هم نداشته باشد)؟

ج

- اگر فقیر بمقدار بدهی خود ترکه نداشته باشد، محاسبه از بابت زکات مانعی ندارد و در غیر این فرض مشکل است. و اللّه العالم.

س 547
اشاره

- شخصی مدتها از زکات بخصوص زکات فطره، بدون اینکه فقیر باشد استفاده نموده فعلًا متوجه شده که زکات مخصوص فقراء است، فعلًا تکلیف او چیست؟ مبالغی یا اجناسی را که در حال حاضر از زکات دارد به فقراء بدهد یا به صاحبش یا به مجتهد؟ و آنچه را به مصرف رسانده مدیون است یا خیر؟

ج

- با فرض عدم فقر ضامن است، باید به صاحبانش برگرداند، و یا با اجازه آنها به نیّت زکات فطره به فقراء غیر سیّد بدهد، و اگر آنها را نمی شناسد با اجازه مجتهد جامع الشرائط، از طرف صاحبانش به نیّت زکات فطره به فقیر غیر سیّد بدهد. و اللّه العالم.

جامع الاحکام، ج 1، ص: 155

س 548
اشاره

- افرادی فقیر به استناد اینکه بچه را می خواهیم به مدرسه یا دبیرستان بفرستیم بودجه نداریم، تقاضای کمک می نمایند، از وجوه بریه زکات، سهم سادات و احیاناً سهم امام (ع) کمک کردن برای نفقه موارد مذکور چه صورت دارد؟

ج

- در فرض سؤال چنانچه اطمینان به استحقاق آنان داشته باشند، می توانند در صورت سیّد بودن، از سهم سادات و الّا از زکات کمک کنند و از سهم مبارک امام (ع) منوط باجازه فقیه جامع الشرائط است. و اللّه العالم.

س 549
اشاره

- آیا انسان می تواند وجهی را به مستحقّ بدهد با این نیّت که اگر زکات به ذمّه اش هست، زکات و اگر مظالم بر عهده اش باشد مظالم محسوب شود یا نه؟

ج

- اگر هم زکات و هم مظالم بر ذمه دارد باید تعیین نماید، و اگر علم اجمالی دارد که یا زکات یا مظالم بر عهده دارد، ظاهراً بقصد ما فی الذمه بدهد کافی است. و اللّه العالم.

س 550
اشاره

- آیا انسان می تواند مقدار زکاتی که بر ذمّه دارد، جهت عروسی به پسر خود بدهد؟

ج

- اگر پسر متمکّن نباشد، بمقدار مخارج ازدواج او مانعی ندارد. و اللّه العالم.

س 551
اشاره

- آیا زکات فرزند به پدر و مادرش میرسد یا نه؟

ج

- نمیرسد، مگر آنکه نیاز به چیزی داشته باشند که رفع آن بر فرزند واجب نباشد مثل اینکه پدر، زنی غیر از مادر آن فرزند داشته باشد و متمکن از مخارج او نباشد. و اللّه العالم.

س 552
اشاره

- آیا انسان می تواند به ربیبه خود که خرج او را عهده دار شده است، از زکات خود در هزینه زندگی و رفع حوائج او بپردازد؟

ج

- اگر ربیبه فقیر و مستحق شرعی باشد میتواند زکات خود را به او بپردازد. و اللّه العالم.

جامع الاحکام، ج 1، ص: 156

س 553
اشاره

- شخصی که زکات باید بپردازد، اگر فرزند یا دامادش یا یکی از بستگانش طلبه باشد، می تواند به صورت هدیه لوازم خانه و یا کتاب مورد نیاز او را خریده و از زکات خود محاسبه نماید یا نه؟

ج

- اداء زکات به دامادش اگر مستحق باشد جائز است و به فرزندی که فقیر است برای مخارج لازم او که غیر از نفقه واجب بر پدر باشد جائز است ولی احتیاط اینست که زکات اگر از غلّات یا از انعام است عین یا قیمت آن ادا شود.

س 554
اشاره

- حضرتعالی در مسأله 1957 توضیح المسائل فرموده اید: اگر پسر به کتابهای علمی و دینی احتیاج داشته باشد، پدر می تواند برای خریدن آنها به او زکات بدهد. حال می خواستیم بدانیم که اگر دانش آموز دبیرستانی و یا دانشجوی دانشگاهی، به کتابهای علمی نظیر ریاضیات، فیزیک، شیمی، مکانیک و غیره احتیاج داشته باشد یعنی این کتابها فقط علمی باشند آیا در اینگونه موارد پسر می تواند از پدر خودش زکات برای خریدن کتابهایی که احتیاج دارد دریافت کند؟

ج

- در مورد سؤال، چنانچه دانش آموز فقیر باشد، پدر می تواند از زکات خود به فرزندش بدهد، که فرزند صرف خرید کتاب نماید، چون تهیه کتاب جهت دانش آموز، جزء نفقه واجبه بر پدر نیست.

س 555
اشاره

- احتراماً نظر به اینکه ما، در روستایی از روستاهای استهبان زندگی می کنیم که آن روستا فاقد مدارس راهنمائی پسرانه، و دخترانه و ابتدایی و همچنین خانه بهداشت و دیگر امکانات فرهنگی و بهداشتی می باشد لذا چون بیشتر مردم روستا به کار کشاورزی اشتغال دارند، و هر ساله مقادیری جهت زکات پرداخت می کنند، و با توجه به اینکه آن روستا فاقد مدارس راهنمائی و ابتدائی است خواهشمنداست بیان بفرمائید که ما می توانیم این زکات را جهت ساخت مدارس روستای خود خرج نمائیم یا اینکه فقط باید به فقرا داده شود، چون در این مورد بعضی از افراد مخالفت می کنند و می گویند که زکات اختصاص به فقرا داده شده و در راههای دیگر نمی توان مصرف کرد، آیا می توان زکات را جمع آوری نمود و به اندازه فقرای محل داد و باقی را خرج امور خیریه

جامع الاحکام، ج 1، ص: 157

داد یا خیر؟ یا اینکه از محل خارج و به فقرای محل دیگر داده شود؟

ج

- در مورد سؤال، چنانچه بودجه دولتی جهت تأمین مخارج موارد مذکور در سؤال موجود نیست، مؤمنین می توانند زکات مال خود را، در موارد مذکوره مصرف نمایند، البته تأمین مخارج فقرا را در اولویّت قرار دهند.

س 556
اشاره

- اگر فقیر در منطقه مخارج سالش تأمین نشود، پرداخت زکات مال و فطره برای مساجد و مدارس دینی واجب است یا فقرا؟

ج

- پرداخت زکات مال، هم به فقراء و هم صرف آن در بناء و تعمیر مساجد و مدارس دینی جائز است و در زکات فطره احتیاط در دادن آن به فقیر است. و الله العالم.

س 557
اشاره

- آیا زکات را در محل می توان جمع آوری و در کارهای خیریه صرف کرد؟

ج

- صرف زکات مال در امور خیریه ای که در شرع مقدّس از امور خیریه محسوب شود از سهم سبیل اللّه مانع ندارد و جمع آوری آن هم در این صورت اشکال ندارد.

س 558
اشاره

- استدعا داریم نظر مبارک را در رابطه با مصرف زکات راجع به تعمیر و تبدیل حمام خزینه عمومی روستا به دوش، بیان فرمائید.

ج

- در فرض سؤال چنانچه حمّام مذکور، ملک کسی نیست و برای استفاده عموم ساخته شده و متبرّعی که مخارج تعمیر و تبدیل آن را تحمل کند نیست، صرف زکات از سهم سبیل اللّه در مورد سؤال مانع ندارد.

س 559
اشاره

- در روستای ما غسّال خانه ای وجود دارد گاهی اوقات اشخاصی که فوت میکنند، بعلت عدم آمادگی قبلی برای کفن دچار مشکل می شوند.

سؤال ما این است، برای آمادگی غسّال خانه

1- آیا می شود از پول زکات، شخص یا اشخاصی، چند طاقه پارچه بخرند و در غسال خانه برای همه مسلمین قرار دهند؟

2- از بدهکاری خمس میشود پارچه کفنی برای غسالخانه خرید یا نه؟

جامع الاحکام، ج 1، ص: 158

3- به عنوان هدیه به مسلمین، میشود کفنی خرید در آنجا گذاشت یا نه؟

ج

- اشخاص خود، هرچه برای این موضوع اهداء کنند خیر است و صرف آن طبق نظر هدیه کنندگان برای غنی و فقیر بی اشکال است، امّا از زکات فقط باید به مصرف کفن فقرا برسد.

از سهم سادات عظام جائز نیست و از سهم مبارک امام (ع) و موکول به اذن مجتهد جامع الشرائط است.

زکات فطره

س 560
اشاره

- اینکه به فقیر اقلّ از یک صاع، از فطریه نمی شود داد؟ آیا می شود یک صاع و نیم یا دو صاع نیم و یا یک صاع و ربع داد یا نه؟

ج

- احتیاط آن است که صاع تمام بدهند، یا یک صاع و یا دو صاع و یا سه صاع.

س 561
اشاره

- اگر پول فطریه کنار گذاشته شود و به خرد کردن پول نیاز باشد آیا می توانم بوسیله آن پول، پول خودم را خرد کنم، به جای آن، پول دیگری بگذارم؟

ج

- بعد از جدا کردن فطره هر چند پول باشد، نمیتوانید آن را عوض کنید هر چند به خرد کردن پول نیاز داشته باشید.

س 562
اشاره

- در رساله در باب زکات فطره، مسأله 2019 فرموده اید: انسان اگر به عیالش از مال حرام بدهد باید زکات فطره آنان را از مال حلال بدهد، بدنبال همین فتوا بین مردم صحبت است، کسی که خمس نمی دهد یعنی حساب سال ندارد، اول باید خمس آن مقدار را بدهد، تا یقین کند که از مال حلال داده است؟

ج

- در فرض سؤال چنانچه بخواهد از عین مالی که به آن خمس تعلق گرفته زکات فطره بدهد، باید اوّل خمس آن مال را بدهد، ولی اگر کسی که حساب سال ندارد، از مالی که به آن خمس تعلق نگرفته زکات فطره بدهد اشکال ندارد.

س 563
اشاره

- زکات فطره رزمندگان اسلام و سربازان نظام جمهوری اسلامی که مخارج آنها را دولت یا مردم می دهند، در ماه مبارک رمضان به عهده چه

جامع الاحکام، ج 1، ص: 159

کسی است؟

ج

- هر کدام متمکّن باشند بنابر احتیاط خودشان اداء کنند.

س 564
اشاره

- اگر انسان شب عید فطر مهمان داشته باشد، صبح بفهمد که عید بوده، آیا فطره آنها بر او واجب است یا نه؟ در صورتی که موقع غروب آمده باشند، و همچنین اگر موقع غروب بیاید و چیزی نخورد آیا بازهم فطره او بر صاحب خانه است؟

ج

جامع الاحکام ؛ ج 1 ؛ ص159

اگر قبل از غروب آمده اند، باید فطره آنها را بدهد اگر چه عید بودن را صبح فهمیده باشد و کسی که قبل از مغرب آنجا بوده، هر چند چیزی نخورد، احتیاط آنست که فطره او را نیز بدهد. و اللّه العالم.

س 565
اشاره

- نوه ام شب عید فطر، در خانه ام بوده و افطار کرد، فطریه او بر عهده من بود آیا پدر او هم باید فطریه او را بدهد یا نه؟

ج

- در فرض مذکور، فطره بر پدر او واجب نیست.

س 566
اشاره

- شب عید فطر قبل از غروب، فقیری در خانه ما را زد، ما هم مقداری نان و خرما جهت خوراکی به او دادیم، ولی وارد خانه نشد آیا فطریه او بر گردن ما می باشد یا نه؟

ج

- فطره فقیر مذکور بر صاحبخانه واجب نیست.

س 567
اشاره

- اگر در یک شهر، حوزه ای طلاب فقیری داشته باشد که شهریه شان بقدر کافی نباشد، و در شهر عدّه ای دیگر از عموم مردم فقیر باشند، کدامیک برای کمک از زکات فطره و صدقات و نذور مطلقه، استحقاق بیشتری دارند؟

ج

- نسبت به زکات فطره، مستحب است خویشان فقیر خود را بر دیگران مقدم بدارد و بعد همسایگان فقیر را و بعد اهل علم را، ولی اگر دیگران با تساوی در فقر و اضطرار از جهتی برتری داشته باشند مستحب است آنها را مقدم بدارد، و نسبت به صدقات و نذور مطلقه فرقی نمیکند، مگر اینکه احتیاج بعضی بیشتر از بعض دیگر باشد، که در این صورت فرد محتاج اولویت دارد.

جامع الاحکام، ج 1، ص: 160

س 568
اشاره

- اگر جهت زکات فطره، گندم یا قیمت آن جدا شد آیا می شود آن را عوض کرد بجای آن خرما یا برنج و غیره داد یا نه؟

ج

- تبدیل آن، بعد از جدا کردن جائز نیست.

س 569
اشاره

- در یکی از روستاهای میهن اسلامی مان مسجدی فاقد فرش است از طرفی نیازهای جنبی دیگری نیز برای این مسجد پیش می آید از قبیل: خرید نفت، بخاری، پول برق، خرید پرده و خرید لامپ، آیا مردم این روستا میتوانند زکات و زکات فطره برای خرید ما یحتاج فوق، برای مسجد بپردازند یا خیر؟

ج

- خرید اشیاء مذکور در صورت حاجت داشتن مسجد به آنها، از زکات مال مانعی ندارد ولی زکات فطره بنابر احتیاط واجب باید به فقیر داده شود.

س 570
اشاره

- با وجود فقیر در محل، آیا فطره را به کمیته امداد امام خمینی می توان تحویل داد؟

ج

- باحتیاط واجب مصرف زکات فطره، فقراء شیعه اثنا عشری هستند و دهنده فطره باید قطع به برائت ذمه پیدا کند.

س 571
اشاره

- زکات فطره را می توان برای حمّام عمومی خرج کرد؟

ج

- بنظر حقیر احتیاط لازم اینست که به فقراء شیعه اثنا عشری پرداخت شود.

س 572
اشاره

- دختری است مسکین نیازمند امّا نماز نمی خواند، و حجاب درستی ندارد آیا حضرتعالی مجاز می دانید مظالم عباد، صدقات و زکات فطره رمضان به او بدهند یا خیر؟

ج

- بنا بر احتیاط واجب نمی توانند وجوه مذکوره را به او بدهند.

س 573
اشاره

- کسی که از خصال کفّارات اطعام را برگزیده و یا از بابت کفّاره و فدیه یک مدّ طعام باید بدهد یا فطره عید فطر را میدهد، آیا مجزی است که از نانوائیهای کشور، نان خریداری کند و به مستحقین بدهد یا نه؟ (در حالی که بین قیمت و دولتی و آزاد آن تفاوت بسیاری است).

ج

- در فرض سؤال، خریدن نان از نانوائی و به عنوان کفاره یا فطره دادن مانع ندارد.

جامع الاحکام، ج 1، ص: 161

س 574
اشاره

- بابت فطریه و صدقات مبلغی موجود است آیا اجازه می فرمایید مبلغ مذکور در مخارج مسجد منظور شود و صرف گردد؟

ج

- در فرض سؤال فطریه و صدقات را نمی شود بنابر احتیاط واجب صرف مخارج مسجد کرد، بلی اگر فقیر غیر سیّد بگیرد و بدهد برای مخارج مسجد اشکالی ندارد.

رد مظالم

س 575
اشاره

- رد مظالم چیست و آیا می توان آن را به حساب کمیته امداد و یا هلال احمر و یا به خزانه دولت واریز نمود؟

ج

- اداء حقوق مالی را که شناسائی ذی حق ممکن نباشد مظالم می گویند که بنابر احتیاط واجب باید با اجازه فقیه جامع الشرائط به نیازمندان غیر سید داده شود. و اللّه العالم.

س 576
اشاره

- اجازه می فرمائید مظالم برای فقرا و مساجد و مدارس مصرف شود با توجه به نیاز مبرم ملت افغانستان؟

ج

- مظالم باید به فقیر غیر سید پرداخت شود. و اللّه العالم.

س 577
اشاره

- آیا جایز است شخصی از بابت رد مظالم مبلغی را در راه های خیر و فی سبیل اللّه مثل پل سازی و غیره بدهد؟

ج

- مصرف مظالم، فقراء شیعه غیر سیّد هستند و صرف آن در امور خیریه مانند پل سازی و یا مسجد و نظائر اینها جایز نیست. و اللّه العالم.

مسائل متفرقه زکات

س 578
اشاره

- تقریباً چهل یا پنجاه سال از سنّ شخصی می گذرد، در این مدت کم و بیش زکات داده، ولی یقین ندارد، که تمام آنچه را که تعلّق گرفته، داده باشد، اکنون می خواهند خود را بری ء الذّمه نماید، چه اندازه از مالش را اخراج کند؟

ج

- اگر بخواهد علم به برائت ذمّه پیدا کند، احتیاطاً حدّ اکثری را که احتمال میدهد از بابت زکات بدهکار است ادا نماید ولی مراعات این احتیاط واجب نیست

جامع الاحکام، ج 1، ص: 162

و بمقداری که یقین به اشتغال ذمّه دارد، اگر ادا نموده یا فعلًا ادا نماید کافی است. و اللّه العالم.

س 579
اشاره

- در هندوستان از چیزهای زراعی که زکات شامل آنها است فقط گندم را می توان نام برد و اغلب در این گونه جاها برنج و غیره مثل نیشکر می کارند. آیا در این گونه چیزهایی، که اغلب قابل استفاده است به جز گندم زکات واجب است یا نه؟ سرمایه ای که کارکنان دولتی از دولت بدست می آورند و نیز تجّار در سرمایه شان زکات واجب است یا خیر؟

ج

- اشیائی که زکات به آنها تعلق می گیرد، همان نه چیزی است که در رسائل عملیه ذکر شده و در غیر آنها زکات واجب نیست.

س 580
اشاره

- صدقه بر سیّد حرام است آیا صدقه سیّد بر سیّد جایز است یا نه؟

ج

- صدقه سیّد بر سیّد حرام نیست و در صدقه مستحب اگر چه دهنده سیّد نباشد نیز بر سیّد حرام نیست.

س 581
اشاره

- آیا در محصولات کشاورزی جدید مانند برنج، کیوی، پسته و زعفران هم باید زکات بدهند؟

ج

- زکات در اشیاء مذکور در سؤال، واجب نیست.

س 582
اشاره

- ما یقین داریم بیشتر کشاورزان، شاید 90% آنها گندمهای خود را بسیلوها تحویل میدهند و اهل زکات دادن نیستند و سیلو هم بصورت آرد درآورده، توسط شورای آرد و نان به نانواها تحویل و آنها نیز بعد از پخت به مردم ارائه میدهند، حالا آیا این مردم بدهکار به فقرا هستند یا نه و آیا مطلبی که در احادیث باب 32 استبصار ج 2 مربوط به خمس است: (لتطیب ولادتهم و لیزکوا أولادهم) شامل این مردم می گردد یا نه؟

ج

- کلّ گندمهای مذکور مختلط نمیشود و علم به اینکه در نانی که بدست میرسد زکات باشد حاصل نمیشود و به هر حال باب زکات غیر از باب خمس است، کسی که در باب خمس بگوید که در ذمّه من انتقل عنه خمس باقی می ماند و من انتقل الیه اشتغال ذمه پیدا نمیکند در باب زکات نمیگوید.

جامع الاحکام، ج 1، ص: 163

س 583
اشاره

- اگر شخصی مؤونه سالش را نتواند فراهم نماید و به عسرت بگذراند، یا قرض دارد و نتواند قرضش را اداء کند و مقداری زکات هم بر او واجب شده، باید زکات را بدهد یا لازم نیست؟

ج

- بلی باید زکات را بدهد. و اللّه العالم.

س 584
اشاره

- زنی که سیّده است و دارای چند بچه یتیم غیر سیّد است و سرپرست اطفال یتیم است، زکات به یتیم ها جز از طریق مادرشان میسر نیست آیا می تواند زکات واجب را بگیرد و به مصرف یتیم ها برساند؟

ج

- با اذن فقیه بی اشکال است ضمناً به خود آن علویه که علی الفرض فقیره است، پرداخت سهم سادات بی اشکال است.

س 585
اشاره

- در روستای ما عده زیادی شغلشان کشاورزی است و بیشتر زمین آنان وقفی است که بعضی ها اجاره اوقاف را می پردازند و بعض ها هم به عللی نمی پردازند و اکثریت اهل این روستا زکات مالشان را نمیدهند. سؤال ما این است.

1- آیا دادن اجاره بها به اوقاف کفایت از دادن زکات می کند یا نه؟

2- آنهائی که زکات نمیدهند اگر اصلًا زکات را قبول نداشته باشند چه حکمی دارند؟

3- آنهائی که زکات نمی دهند اموالشان مانند غذایشان پاک است یا نجس؟

4- با فروختن همین گندم و غیره که زکات آن را نداده اند بابت شیربهای عقد پول پرداخت میکنند و لباس می خرند لباس ها و عقدها چه حکمی دارد؟

5- اگر شما دستور بدهید که زکات بدهند و آنها هم قبول کردند آیا اجازه میدهید زکاتها در همین روستا خرج شود یا نه؟

ج

- زکات یکی از فروع دین و منکر آن با علم به این که دستور اسلام و پیغمبر- صلّی اللّه علیه و آله- است، نجس و کافر است و تصرّف در زمین وقفی بدون پرداخت اجاره به متولّی شرعی غصب و حرام است و پرداخت اجاره موقوفه زکات محسوب نمی شود، مؤمنینی که زکات میدهند مجازند در همان روستای خود در مواردی که شرعاً جائز است زکات مصرف شود، خرج کنند موفق باشید.

جامع الاحکام، ج 1، ص: 165

احکام خمس

جامع الاحکام، ج 1، ص: 167

خمس

احکام خمس

س 586
اشاره

- آیا پرداخت وجوهی تحت عنوان عشریه بجای خُمس صحیح بوده و ریشه اسلامی دارد؟

ج

- گرفتن و پرداختن عُشریه بجای خمس اصل شرعی ندارد و کفایت از اداء خمس نمی کند و عمل به چنین برنامه ای حرام و بدعت است.

س 587
اشاره

- بفتوای حضرت عالی تعلق خمس به مال التجاره و سرمایه و سائر موارد به نحو اشاعه است یا از قبیل حق یا غیر این دو؟

ج

- بنظر این جانب تعلق خمس به نحو اشاعه است. و اللّه العالم.

س 588
اشاره

- پدری که به علت کهولت سن اداره املاک و مسیر درآمد را به پسرش واگذار می کند و در اداء واجبات مالی مثل خمس از خود سلب مسئولیّت می کند آیا مسئولیّت از او سلب می شود؟

ج

- مجرد گفتن پدر که من از خود سلب مسئولیّت کردم مادام که فرزندان

جامع الاحکام، ج 1، ص: 168

خمس را نپرداخته اند باعث سلب مسئولیّت نمی شود بلکه واجب است در صورت تعلّق خمس آن را اداء کند.

س 589
اشاره

- آیا اسکناس متعلق زکات و خمس می شود؟

ج

- خمس به آن تعلق میگرید ولی زکات ندارد.

س 590
اشاره

- مراد از سرمایه چیست؟ و خمس آن باید به قیمت خرید باشد یا به قیمت روز؟

ج

- سرمایه آن کالا یا پولی است که در دست بازرگان و کاسب قرار دارد و با آن جهت امرار معاش یا تحصیل سود و دادوستد معامله مینماید و عین آن ثابت نیست و تبدیل و تعویض می شود این سرمایه که به آن راس المال هم گفته می شود (اگر از اموالی نباشد که خمس به آنها تعلق نمی گیرد) باعتبار قیمت و مالیتی که دارد خمسش ادا میشود سپس در آخر هر سال کسبی و تجارتی اگر قیمتش زیادتر شده باشد آن زیادتی فایده است و به آن خمس تعلق میگیرد و 45 آن اگر کنار گذارده نشود بر سرمایه اضافه می شود و سال دیگر به مازاد بر کل خمس تعلق می گیرد و همینطور در سنوات بعد و اگر کنار گذارده شود بر سرمایه کسب و تجارت چیزی افزوده نمیشود و احکام خاص خود را دارد، و امّا اشیایی که وسیله کسب و تحصیل درآمدند ولی عیناً مورد دادوستد و معامله قرار نمی گیرند مثل ماشین کرایه ای یا خانه و دکان اجاره ای یا کارخانه یا محل کسب یا تراکتور و امثال اینها و همچنین ابزار و وسایل تجارت و کار به این معنی سرمایه محسوب نمیشود که در آخر هر سال به ترقی قیمت آنها خمس تعلق بگیرد و همین قدر که یک بار خمس آنها ادا شود کفایت می کند بلی اگر اتفاقاً آنها را بقیمت بیشتر از قیمت تخمیس شده فروخت زیادتی جزء فایده سال فروش است اگر تا پایان سال صرف مؤونه نشود باید خمس آن ادا شود.

1 تا 84