"
next
مطالعه کتاب در جستجوی خدا
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

در جستجوی خدا

مشخصات کتاب

سرشناسه : مکارم شیرازی، ناصر، 1305 -

عنوان و نام پدیدآور : در جستجوی خدا / ناصر مکارم شیرازی.

وضعیت ویراست : ویراست 2.

مشخصات نشر : قم: نسل جوان، 1372.

مشخصات ظاهری : 231 ص.؛ 16×12س م.

فروست : انتشارات نسل جوان؛ 5.

شابک : 700ریال: 964-6275-02-8 ؛ 6000ریال(چاپ هجدهم) ؛ 14000ریال (چاپ بیستم )

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : چاپ هفدهم: 1380.

یادداشت : چاپ هجدهم: 1383.

یادداشت : چاپ بیستم: 1388.

موضوع : خدا -- اثبات

رده بندی کنگره : BP217/2/م 74د4 1372

رده بندی دیویی : 297/42

شماره کتابشناسی ملی : م 72-1691

ص: 1

اشاره

بسمه تعالی

در دنیای امروز کمتر کسی است که از نگرانیهای مرموزی رنج نبرد، و علی رغم آراستگی طاهری به نوعی آشفتگی درونی گرفتار نباشد.

این اضطرابها، نگرانیها، غم و اندوههای مبهم و گاهی بی دلیل، مانند طوفان وحشتناکی مرتباً روح انسان را در هم میکوبند.

بسیاری از مردم امروز با اینکه در میان توده های عظیمی از جمعیتهای انسانی زندگی میکنند، و دوستان و آشنایان فراوانی دارند. باز احساس تنهائی جانکاهی آنها را رنج میدهد.

فکر م یکنند هیچکس نیست که وجود آنها را درک کند، اصلًا مثل اینکه یک موجود زیادی در این جهان هستند، زندگی برای آنها بی مفهوم و بی هدف است.

از خودشان گریزانند، از دیگران نفرت دارند، نسبت

برای حل بزرگترین مشکلات زندگی

1 تا 231