"
next
مطالعه کتاب دیگر زبان های هزارگی
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

دیگر زبان های هزارگی

مشخصات کتاب

سرشناسه:کتابخانه مجازی افغانستان ،1392

عنوان و نام پدیدآور:دیگر زبان های هزارگی/ دکتر حفیظ الله شریعتی .

مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان ، 1392.

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه

موضوع: فرهنگ - زبان

زبان زرگری هزارگی

زبان زرگری هزارگی زبان زرگری (گ، آ، ز، ا)،[ زَ ن ِ زَ گ َ ] (ترکیب وصفی، اِ مرکب) است که در ماهیت زبانی خویش، زبان نیست بلکه زبان گونه است که جمعی از همصنفان، همسالان و گروهی از مردم یا یک گروه اجتماعی هزاره، در گذشته تحت شرایط خاص زمانی مانند: هجوم بیگانگان و یا حملۀ حاکمان جور به هزارستان به کار می بردند. اینان قرار گذاشته بودند، طوری با هم حرف بزنند که دیگران نفهمند.

زبان گفتاری هزارگی که عده ای از کسبه کاران و اصناف بازاری یا عده ای خاصی از مردم هزاره آن را ساخته اند. هدف آنان صحبت کردن به شیوه بوده است که دیگران متوجه مقاصد آنان نشوند. امروز این شیوه گفتار یا زبان پنهان هزارگی هنوز گویندگانی دارد و نوجوانان هزاره آن را به درستی گذشته به کار می برند. هزاره ها در این زبان نوعی کدگذاری به آواهای واژگان می دهند که با آواهای اصلی متفاوت می نمایند.

زبان زرگری هزارگی متکی به سیلاب های زبانی است. با تغیرات در سیلاب های واژگانی است که زبان زرگری به وجود می آید. هر سیلاب گویش هزارگی شامل یک صامت (حرف بی صدا) و یک مصوت (حرف صدادار) است. در زبان زرگری هر سیلاب دوبار ادا می شود. با این تفاوت که در سیلاب دوم، حرف (گ، آ، ز، ق، ا) جایگزین همخوان اوّل می شود. برای

1 تا 6