"
next
مطالعه کتاب فرهنگ لغت فنلاندی به فارسی
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

فرهنگ لغت فنلاندی به فارسی

مشخصات کتاب

سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1390

عنوان و نام پدیدآور:فرهنگ لغت فنلاندی به فارسی/ واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان

مشخصات نشر:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 1390.

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه

موضوع : فارسی -- واژه نامه ها -- چندزبانه.

موضوع : فنلاندی -- مکالمه و جمله سازی -- چندزبانه.

موضوع : فارسی -- مکالمه و جمله سازی -- فنلاندی

A

aakkosellinen

: الفبایی.

aakkoset

: الفبا.

aakkosto

: الفبا.

aallokko

: ریز ریز کردن , بریدن , جدا کردن , شکستن, باد کردن , اماس کردن , متورم کردن , باد غرور داشتن , تورم , برجستگی , برجسته , شیک , زیبا (د.گ.- امر.) عالی

aallonharja

: اوج , راس , قله , منتها درجه , باوج رسیدن, تاج , کلا له , قله , یال , بالا ترین درجه , به بالا ترین درجه رسیدن , ستیغ, اوج , قله , حد اعلی, نوک , قله , راس , کلا ه نوک تیز , منتها درجه , حداکثر , کاکل , فرق سر , دزدیدن , تیز شدن , بصورت نوک تیز درامدن , به نقطه اوج رسیدن , نحیف شدن.

aallonmurtaja

: موج شکن.

aallonpituus

: طول موج.

aallonpituusalue

: بند و زنجیر , تسمه یا بند مخصوص محکم کردن , نوار , لولا , ارکستر , دسته ء موسیقی , اتحاد , توافق , روبان , باند یا بانداژ , نوار زخم بندی , متحد کردن , دسته کردن , نوار پیچیدن , بصورت نوار در اوردن , با نوار بستن , متحد شدن.

aallonpohja

: کمترین و نازلترین قیمت , پایین ترین قسمت, ابشخور , سنگاب , تغار.

aaltoileva

: پرچین و شکن , پرموج , پر تلا طم , جنبش بعقب و جلو , متموج.

aaltoilla

: ضربه , صدای چلپ , اویخته وشل , برگه یا قسمت اویخته , زبانه کفش , بال وپرزدن مرغ بهم زدن , پرزدن , دری وری گفتن, موج بلند , موج غلتان , موج خروشان , جریان سریع وغیر عادی , برق موجی از هوا , تشکیل موج دادن , موجدار بودن , خروشان بودن , موج زدن, موج دار کردن , تموج داشتن , موجدار بودن , نوسان داشتن, موج , خیزاب , فر موی سر , دست تکان دادن , موجی بودن , موج زدن.

aaltopituus

: طول موج.

aamen

: امین , چنین باد , خداکند , انشاء الله.

aamiainen

: صبحانه , ناشتایی , افطار , صبحانه خوردن.

aamu

: بامداد , صبح , پیش از ظهر.

aamuateria

: صبحانه , ناشتایی , افطار , صبحانه خوردن.

aamuisin

: هر بامداد , هر صبح.

aamunkoitto

: سپیده دم , فجر , سرخی شفق , اغاز, سپیده دم , صدای بانگ خروس, صبح , سپیده دم , بامداد, بامداد , صبح , پیش از ظهر, طلوع افتاب , طلوع خورشید , تیغ افتاب , مشرق, طلوع افتاب.

aamunsarastus

: فجر , سپیده دم , طلوع , اغاز , اغاز شدن.

aamup iv

: بامداد , صبح , پیش از ظهر.

aamupala

: صبحانه , ناشتایی , افطار , صبحانه خوردن.

aamupivisin

: هر بامداد , هر صبح.

aamurusko

: سپیده دم , فجر , سرخی شفق , اغاز, فجر , سپیده دم , طلوع , اغاز , اغاز شدن.

aapinen

: کتاب الفباء , مبادی اولیه , بتونه , چاشنی , وابسته بدوران بشر اولیه , باستانی , ابتدایی.

aapiskirja

: کتاب الفباء , مبادی اولیه , بتونه , چاشنی , وابسته بدوران بشر اولیه , باستانی , ابتدایی.

aaria

: اواز یکنفره.

aarniomets

: جنگل.

aarre

: گنج , گنجینه , خزانه , ثروت , جواهر , گنجینه اندوختن , گرامی داشتن , دفینه.

aarrekammio

: خزانه داری , گنجینه , گنج , خزانه, طاق , گنبد , قپه , سردابه , هلا ل طاق , غار , مغاره , گنبد یا طاق درست کردن , جست زدن , پریدن , جهش.

aasi

: خر , الا غ , ادم نادان و کند ذهن , کون, الا غ , خر , ادم نادان وکودن.

aasialainen

: اسیایی.

aataminaikainen

: باستانی , دیرینه , قدیمی , کهن , کهنه , پیر.

aate

: سبب , علت , موجب , انگیزه , هدف , مرافعه , موضوع منازع فیه , نهضت , جنبش , سبب شدن , واداشتن , ایجاد کردن (غالبا بامصدر), انگاره , تصور , اندیشه , فکر , خیال , گمان , نیت , مقصود , معنی , اگاهی , خبر , نقشه کار , طرزفکر, کمال مطلوب , هدف زندگی , ارمان , ارزو , ایده ال , دلخواه, مبحث افکار و ارزوهای باطنی , خیال , طرز تفکر , ایدءولوژی , انگارگان, گمان , اندیشه , فکر , افکار , خیال , عقیده , نظر , قصد , سر , مطلب , چیزفکری , استدلا ل , تفکر.

aatelinen

: عضو دسته ء اشراف , طرفدار حکومت اشراف , نجیب زاده, اشرافی , اعیانی, عضو طبقه اشراف , نجیب زاده , اشراف زاده, ازاده , اصیل , شریف , نجیب , باشکوه, نجیب زاده, نجیب زاده , اعیان زاده , شریف , اشرافی.

aatelisarvo

: مقام سلحشوری , سمت سلحشوری , شوالیه گری, مقام سناتوری , مقام اشرافی , اعیانی, کنیه , لقب , سمت , عنوان , اسم , مقام , نام , حق , استحقاق , سند , صفحه عنوان کتاب , عنوان نوشتن , واگذارکردن , عنوان دادن به , لقب دادن , نام نهادن.

aatelismies

: اقا , شخص محترم , ادم با تربیت , اصیل, نجیب زاده, همتا , جفت , قرین , همشان , عضو مجلس اعیان , صاحب لقب اشرافی , رفیق , برابر کردن , هم درجه کردن , بدرجه اشرافی (مثل کنت وغیره) رسیدن , برابر بودن با , بدقت نگریستن , باریک شدن , نمایان شدن , بنظررسیدن , همال.

aatelisnainen

: بانو , خانم , زوجه , رءیسه خانه.

aateliton

: عمومی , معمولی , متعارفی , عادی , مشترک , پیش پاافتاده , پست , عوامانه , : مردم عوام , عمومی , مشارکت کردن , مشاع بودن , مشترکا استفاده کردن, شخص غیر اشرافی, زبون , فروتن , متواضع , محقر , پست , بدون ارتفاع , پست کردن , فروتنی کردن , شکسته نفسی کردن, خوار , دون , پست , صغیر , افتاده , فروتن , بی ادب , بطورپست.

aateluus

: نجابت , اصالت خانوادگی , طبقه نجبا.

aatos

: گمان , اندیشه , فکر , افکار , خیال , عقیده , نظر , قصد , سر , مطلب , چیزفکری , استدلا ل , تفکر.

aatto

: شب عید , شب , شامگاه , در شرف , حوا , جنس زن.

aava

: پهن , عریض , گشاد , پهناور , زن هرزه, پهنا , وسعت , فضای زیاد , بسط و توسعه , گسترش, متمایل به توسعه, باز , ازاد , اشکار , باز کردن , باز شدن, فراخ , جادار , وسیع , جامع , گشاد , فضادار , مفصل, پهن , عریض , گشاد , فراخ , وسیع , پهناور , زیاد , پرت , کاملا باز , عمومی , نامحدود , وسیع.

aave

: ظهور , خیال , روح , تجسم , شبح , منظر, شبح , روح , روان , جان , خیال , تجسم روح , چون روح بر خانه ها و غیره سرزدن, خیال , منظر , ظاهر فریبنده , شبح , خیالی , روح, سایه , حباب چراغ یا فانوس , اباژور , سایه بان , جای سایه دار , اختلا ف جزءی , سایه رنگ , سایه دار کردن , سایه افکندن , تیره کردن , کم کردن , زیر وبم کردن, شبح , روح , خیال وفکر , تخیل , وهم, شبح , روح , خیال وفکر , تخیل , هم, روح , شبح , دیو , جن , ترساندن, خیال , منظر , روح , شبح , روح مرده کمی قبل یا پس از مرگ.

aavemainen

: روح مانند , روحی , خیالی , طیفی , بینایی, شبح وار.

aavikko

: بیابان , دشت , صحرا , شایستگی , استحقاق , سزاواری , :ول کردن , ترک کردن , گریختن, پهن , مسطح , هموار , صاف , برابر , واضح , اشکار , رک و ساده , ساده , جلگه , دشت , هامون , میدان یا محوطه جنگ , بدقیافه , شکوه , شکوه کردن, چمن , چمنزار , مرغزار , فلا ت چمن زار.

aavistaa

: حدس , گمان , ظن , تخمین , فرض , حدس زدن , تخمین زدن.

aavistus

: احساس , حس, انگاره , تصور , اندیشه , فکر , خیال , گمان , نیت , مقصود , معنی , اگاهی , خبر , نقشه کار , طرزفکر, اشاره , پی , اطلا ع مختصری که با ان به چیزی پی برند , گزارش , اگاهی , خبر , کوره خبر, حواس پنجگانه , حس , احساس , هوش , شعور , معنی , مفاد , حس تشخیص , مفهوم , احساس کردن , پی بردن, بدگمانی , سوء ظن , تردید , مظنون بودن.

abi

: قبول شده در دانشگاه.

abiturientti

: قبول شده در دانشگاه.

abortti

: سقط جنین , بچه اندازی , سقط نوزاد نارس یا رشد نکرده , عدم تکامل.

absoluuttinen (phys.)

: مطلق , غیر مشروط , مستقل , استبدادی , خودرای , کامل , قطعی , خالص , ازاد از قیود فکری , غیر مقید , مجرد , دایره نامحدود.

absorboiva (phys.)

: جاذب , جالب , دلربا , جذاب , درکش , دراشام.

abstrakti

: ربودن , بردن , کش رفتن , خلا صه کردن , جداکردن , تجزیه کردن , جوهرگرفتن از , عاری ازکیفیات واقعی(در مورد هنرهای ظریف)نمودن , :خلا صه , مجمل , خلا صه ء کتاب , مجرد , مطلق , خیالی , غیرعملی , بی مسمی , خشک , معنوی , صریح , زبده , انتزاعی , معنی.

abstraktio

: تجرید , انتزاع , چکیدگی.

additiivinen (math.)

: افزودنی , افزاینده , :(ش.) ماده ای که برای افزایش خواص ماده ء دیگری به ان اضافه شود.

adjungaatti (math.)

: همدست , کمک , مشوق , ضمیمه , معاون , یار , دستیار , معاون استاد.

adjunkti (math.)

: همدست , کمک , مشوق , ضمیمه , معاون , یار , دستیار , معاون استاد.

adjutantti

: یار , کمک , مساعد , یاور , اجودان , معین.

adoptio

: مربوط به قضیه پسر خواندگی عیسی(نسبت به خدا) , اختیار , اتخاذ , قبول , اقتباس , استعمال لغت بیگانه بدون تغییر شکل ان , قبول به فرزندی , فرزند خواندگی.

adventti

: ظهور و ورود (چهار یکشنبه قبل از میلا د مسیح).

adverbi

: قید , ظرف , معین فعل , قیدی , عبارت قیدی.

aerosoli

: تعلیق مایع یا جسم بصورت گرد و گاز در هوا.

af ri

: کار , امر , کاروبار , عشقبازی(با جمع هم میاید), مقدار , اندازه , قدر , حد , معامله کردن , سر و کار داشتن با , توزیع کردن.

affiini (math.)

: نسبت سلبی , نسبت ازدواجی.

affiininen (math.)

: نسبت سلبی , نسبت ازدواجی.

afrikka

: افریقا.

afrikkalainen

: افریقایی.

agentti

: پیشکار , نماینده , گماشته , وکیل , مامور , عامل.

aggressiivinen

: پرخاشگر , متجاوز , مهاجم , پرپشتکار , پرتکاپو , سلطه جو.

agnostikko

: عرفای منکر وجود خدا.

ahdas

: تنگ , کم پهنا , باریک , دراز و باریک , کم پهنا , محدود , باریک کردن , محدود کردن , کوته فکر, سفت , محکم , تنگ (تانگ) , کیپ , مانع دخول هوا یا اب یا چیز دیگر , خسیس , کساد.

ahdinko

: بدبختی , فلا کت , ادبار و مصیبت , روزبد, پریشانی , اندوه , محنت , تنگدستی , درد , مضطرب کردن , محنت زده کردن, امتحان سخت برای اثبات بیگناهای , کار شاق, محاکمه , دادرسی , ازمایش , امتحان , رنج , کوشش, محنت , رنج , ازمایش سخت , عذاب , اختلا ل, ازار , ازار دادن , رنجه کردن , زحمت دادن , دچار کردن , اشفتن , مصدع شدن , مزاحمت , زحمت , رنجه.

ahdistaa

: دلخورکردن , ازردن , رنجاندن , اذیت کردن , بستوه اوردن , خشمگین کردن , تحریک کردن , مزاحم شدن, دستفروش , دوره گرد , خرده فروش , گورکن , خرسک , شغاره , :سربسر گذاشتن , اذیت کردن , ازار کردن, طعمه دادن , خوراک دادن , طعمه رابه قلا ب ماهیگیری بستن

ahdistus

: ارنگ , تشویش , دل واپسی , اضطراب , اندیشه , اشتیاق , نگرانی.

ahertaa

: هل دادن , فشار دادن , تکان دادن , بزور وادار کردن , پیش بردن , فریفتن , گول زدن , تکان , شتاب , عجله , فشار , زور.

ahkera

: مشغول , اشغال, سخت کوش , کوشا , کوشنده , ساعی , پشت کاردار, ماهر , زبر دست , ساعی , کوشا.

ahmatti

: ادم پر خور , شکم پرست , دله, خوک , گراز , خوک پرواری , بزور گرفتن, خوک , گراز , مثل خوک رفتار کردن , خوک زاییدن , ادم حریص وکثیف , قالب ریخته گری.

ahmia

: بلعیدن , فرو بردن , حریصانه خوردن, گلو , حلق , دره تنگ , گلوگاه , ابکند , شکم , گدار , پر خوردن , زیاد تپاندن , با حرص و ولع خوردن , پر خوری کردن , پر خوری.

ahnas

: حریص , ازمند , مشتاق , ارزومند , متمایل, مشتاق , ذیعلا قه , ترد و شکننده, ازمند , حریص , طماع , دندان گرد , پر خور, گرسنه , دچار گرسنگی , حاکی از گرسنگی , گرسنگی اور , حریص , مشتاق, تیزکردن , شدیدبودن , شدیدکردن , نوحه سرایی کردن , تیز , پرزور , تند , حاد , شدید , تیز , زیرک , باهوش , مشتاق, پر از اشتیاق , مشتاق, بسیار گرسنه , پر ولع , پر اشتیاق, سبع , پرخور , حریص , پرولع , خیلی گرسنه.

ahne

: حریص , ازمند , مشتاق , ارزومند , متمایل, مشتاق , ذیعلا قه , ترد و شکننده, ازمند , حریص , طماع , دندان گرد , پر خور, تیزکردن , شدیدبودن , شدیدکردن , نوحه سرایی کردن , تیز , پرزور , تند , حاد , شدید , تیز , زیرک , باهوش , مشتاق.

ahnehtia

: اندوخته , ذخیره , احتکار , ذخیره کردن , احتکارکردن , انباشتن , گنج, خوک , گراز , خوک پرواری , بزور گرفتن.

ahneus

: زیاده جویی , از , حرص , طمع, از , حرص , طمع , حریص بودن , طمع ورزیدن, از , غارتگری , یغماگری , درنده خویی.

aho

: نقل وانتقال بانکی , تسویه , تسطیح , مکان مسطح, چمن , چمن زار , مرغزار , راغ , علفزار.

ahtaa

: پرکردن , چپاندن , خودرا برای امتحان اماده کردن , باشتاب یاد گرفتن, پر کردن , سیر کردن , نسخه پیچیدن , پر شدن , انباشتن , اکندن , باد کردن, تنگ هم چیدن , خوب جا دادن , پرکردن , مخفی کردن , پریدن , انباشتن , بازداشتن, چیز , ماده , کالا , جنس , مصالح , پارچه , چرند , پرکردن , تپاندن , چپاندن , انباشتن.

ahven

: نشیمن گاه پرنده , چوب زیر پایی , تیر , میل , جایگاه بلند , جای امن , نشستن , قرار گرفتن , فرود امدن , درجای بلند قرار دادن.

aidosti vhenev (math.)

: کاهنده , کاهشی.

aie

: نیت , قصد , مرام , مفاد , معنی , منظور , مصمم, قصد , منظور , خیال , غرض , مفهوم , سگال, برنامه , طرح , نقشه , تدبیر , اندیشه , خیال , نقشه کشیدن, قصد , عزم , منظور , هدف , مقصود , پیشنهاد , در نظر داشتن , قصد داشتن , پیشنهادکردن , نیت.

aihe

: بر امد , پی امد , نشریه , فرستادن , بیرون امدن , خارج شدن , صادر شدن , ناشی شدن , انتشار دادن , رواج دادن , نژاد , نوع , عمل , کردار , اولا د , نتیجه بحث , موضوع , شماره, ماده , جسم , ذات , ماهیت , جوهر , موضوع , امر , مطلب , چیز , اهمیت , مهم بودن , اهمیت داشتن, زیرموضوع , مبتدا , موکول به , درمعرض گذاشتن, موضوع , مطلب , مقاله , فرهشت , انشاء , ریشه , زمینه , مدار , نت , شاهد, موضوع , مبحث , عنوان , سرفصل , ضابطه.

aiheuttaa

: اوردن , رساندن به , موجب شدن, سبب وقوع امری شدن, سبب , علت , موجب , انگیزه , هدف , مرافعه , موضوع منازع فیه , نهضت , جنبش , سبب شدن , واداشتن , ایجاد کردن (غالبا بامصدر).

aiheuttaja

: پیشکار , نماینده , گماشته , وکیل , مامور , عامل.

aika

: عمر , سن , پیری , سن بلوغ , رشد , دوره , عصر.(.vi .vt): پیرشدن , پیرنماکردن , کهنه شدن(شراب), دوره , مدت , موقع , گاه , وقت , روزگار , عصر , گردش , نوبت , ایست , مکث , نقطه پایان جمله , جمله کامل , قاعده زنان , طمث , حد , پایان , نتیجه غایی , کمال , منتهادرجه , دوران مربوط به دوره بخصوصی, تاحدی , قشنگ , شکیل , خوش نما , خوب , بطور دلپذیر , قشنگ کردن , اراستن, کاملا , بکلی , تماما , سراسر , واقعا, محدود کردن , از روی للامت دادن , مضایقه کردن , کم دادن , بقناعت واداشتن, لفظ , اصطلا ح , دوره , شرط, وقت , زمان , گاه , فرصت , مجال , زمانه , ایام , روزگار , مد روز , عهد , مدت , وقت معین کردن , متقارن ساختن , مرور زمان را ثبت کردن , زمانی , موقعی , ساعتی.

aikailla

: بیهوده وقت گذراندن , اتلا ف وقت , اهمال کار.

aikainen

: زود , بزودی , مربوط به قدیم , عتیق , اولیه , در اوایل , در ابتدا.

aikaisin

: زود , بزودی , مربوط به قدیم , عتیق , اولیه , در اوایل , در ابتدا, بزودی , زود , عنقریب , قریبا , طولی نکشید.

aikakausi

: مبدا , تاریخ , اغاز تاریخ , عصر , دوره , عهد , عصرتاریخی , دوران, دوره , مدت , موقع , گاه , وقت , روزگار , عصر , گردش , نوبت , ایست , مکث , نقطه پایان جمله , جمله کامل , قاعده زنان , طمث , حد , پایان , نتیجه غایی , کمال , منتهادرجه , دوران مربوط به دوره بخصوصی.

aikakauslehti

: مجله , مخزن.

aikamuoto

: کشیده , عصبی وهیجان زده , زمان فعل , تصریف زمان فعل , سفت , سخت , ناراحت , وخیم , وخیم شدن , تشدید یافتن.

aikana

: درمدت , هنگام , درجریان , در طی, برای , بجهت , بواسطه , بجای , از طرف , به بهای , درمدت , بقدر , در برابر , درمقابل , برله , بطرفداری از , مربوط به , مال , برای اینکه , زیرا که , چونکه, در صورتیکه , هنگامیکه , حال انکه , مادامیکه , در حین , تاموقعی که , سپری کردن , گذراندن, در خلا ل مدتی که , در حالیکه , درمدتی که , ضمن اینکه.

aikavli

: فاصله , مدت , فرجه , ایست , وقفه , فترت , خلا ل.

aikoa

: قصد داشتن , خیال داشتن , فهمیدن , معنی دادن , بر ان بودن , خواستن, باید , بایست , بایستی , فعل معین, خواست , اراده , میل , خواهش , ارزو , نیت , قصد , وصیت , وصیت نامه , خواستن , اراده کردن , وصیت کردن , میل کردن , فعل کمکی 'خواهم. '

aikomus

: دانستن , فرض کردن , ارزیابی کردن , شمردن ,رسیدن , ناءل شدن(به) , به نتیجه رسیدن , قراول رفتن , قصد داشتن , هدف گیری کردن , نشانه گرفتن.(.N) :حدس , گمان , جهت , میدان , مراد , راهنمایی , رهبری , نشان , هدف , مقصد, طرح کردن , قصد کردن , تخصیص دادن , :طرح , نقشه , زمینه , تدبیر , قصد , خیال , مقصود, نیت , قصد , مرام , مفاد , معنی , منظور , مصمم, قصد , منظور , خیال , غرض , مفهوم , سگال, قصد , عزم , منظور , هدف , مقصود , پیشنهاد , در نظر داشتن , قصد داشتن , پیشنهادکردن , نیت.

aikuinen

: بالغ , بزرگ , کبیر , به حد رشد رسیده, بالغ , رشد کردن , کامل , سررسیده شده.

ailahteleva

: نامنظم , سرگردان , غیرمعقول , متلون , غیرقابل پیش بینی , دمدمی مزاج.

aina

: همواره , همیشه , پیوسته , همه وقت, مخفف.رعوع

ainainen

: بدون عمر معینی , نامحدود, ابدی , ازلی , جاودانی , همیشگی , فناناپذیر , بی پایان , داءمی , پیوسته , مکرر , لا یزال , جاوید, جاودانی , ابدی , ازلی , همیشگی داءمی, همیشگی , ابدی , مدام, ایست ناپذیر , بلا انقطاع , بدون وقفه , مسلسل , پایان ناپذیر, بی پایان.

ainaisesti

: برای همیشه , تا ابد , جاویدان , پیوسته , تا ابدالا باد.

aine

: مقاله , انشاء , ازمایش کردن , ازمودن , سنجیدن , عیارگیری کردن(فلزات) , تالیف , مقاله نویسی, ماده , جسم , ذات , ماهیت , جوهر , موضوع , امر , مطلب , چیز , اهمیت , مهم بودن , اهمیت داشتن, جسم , جوهر , مفاد , استحکام, خط , دستخط , نوشته , نوشتجات , نویسندگی.

aineellinen

: مادی , جسمانی , مهم , عمده , کلی , جسمی , اساسی , اصولی , مناسب , مقتضی , مربوط , جسم , ماده, مادی , فیزیکی, قابل لمس , محسوس , پر ماس پذیر , لمس کردنی.

aineenvaihdunta

: سوخت وساز , دگرگونی , متابولیزم , تحولا ت بدن موجود زنده برای حفظ حیات.

aineisto

: مفروضات , اطلا عات , سوابق , دانسته ها, مادی , جسمانی , مهم , عمده , کلی , جسمی , اساسی , اصولی , مناسب , مقتضی , مربوط , جسم , ماده.

ainoa

: فقط , تنها , محض , بس , بیگانه , عمده , صرفا , منحصرا , یگانه , فقط بخاطر, کف پا , تخت کفش , تخت , زیر , قسمت ته هر چیز , شالوده , تنها , یگانه , منحصربفرد , تخت زدن.

ainoastaan

: عادل , دادگر , منصف , باانصاف , بی طرف , منصفانه , مقتضی , بجا , مستحق , :(d.g.) فقط , درست , تنها , عینا , الساعه , اندکی پیش , درهمان دم, فقط , تنها , محض , بس , بیگانه , عمده , صرفا , منحصرا , یگانه , فقط بخاطر.

ainutlaatuinen

: بیتا , بی همتا , بیمانند , بی نظیر , یکتا , یگانه , فرد.

airo

: پارو , پارو زدن, پاروی عقب کشتی , پارو زدن.

aistia

: حواس پنجگانه , حس , احساس , هوش , شعور , معنی , مفاد , حس تشخیص , مفهوم , احساس کردن , پی بردن.

aistillinen

: وابسته به عشق شهوانی , هوس ران , شهوانی , جسمانی , خوش گذران , نفسانی.

aita

: حصار , دیوار , پرچین , محجر , سپر , شمشیر بازی , خاکریز , پناه دادن , حفظ کردن , نرده کشیدن , شمشیر بازی کردن.

aitio

: غرفه , جای ویژه در تاتر و غیره , لژ.

aito

: اصلی , بکر , بدیع , منبع , سرچشمه, راستین , حقیقی , واقعی , موجود , غیر مصنوعی , طبیعی , اصل , بی خدشه , صمیمی, واقعی , بتحقیق , بحقیقت , قابل اثبات حقیقت.

aitoustodistus

: گواهینامه , شهادت نامه , سند رسمی , گواهی صادر کردن.

aivan

: بهیچ وجه , ابدا, کاملا , کلا , سراسر, کاملا , بطور اکمل , تمام و کمال , جمعا , رویهم , تماما.

aivastaa

: ستوسه , عطسه , عطسه کردن.

aivo

: مغز , مخ , کله , هوش , ذکاوت , فهم , مغز کسی را دراوردن , بقتل رساندن.

aivot

: مغز , مخ , کله , هوش , ذکاوت , فهم , مغز کسی را دراوردن , بقتل رساندن.

ajaa

: رفتن , روانه ساختن , رهسپار شدن , عزیمت کردن , گذشتن , عبور کردن , کارکردن , گشتن , رواج داشتن , تمام شدن , راه رفتن , نابود شدن , روی دادن , بران بودن , درصدد بودن , راهی شدن, وادار کردن , بر ان داشتن , مجبور ساختن, تحریک کردن , تهییج کردن , دارای انگیزه شده, موتور , محرک, بجلو راندن , سوق دادن , بردن , حرکت دادن, سواری , گردش سواره , سوار شدن.

ajaa takaa

: تعقیب کردن , دنبال کردن , شکار کردن , واداربه فرار کردن , راندن واخراج کردن, تعقیب , مسابقه , شکار.

ajaa tiehens

: دور انداختن , اشغال , چیز دورانداخته , چیز بی مصرف.

ajajan istuin

: صندلی لژ.

ajallinen

: دنیوی , غیر روحانی , جسمانی , زمانی , وابسته بگیجگاه , شقیقه ای , موقتی , زودگذرفانی.

ajan

: بالا ی , روی , بالا ی سر , بر فراز , ان طرف , درسرتاسر , دربالا , بسوی دیگر , متجاوز از , بالا یی , رویی , بیرونی , شفا یافتن , پایان یافتن , به انتها رسیدن , پیشوندی بمعنی زیادو زیاده و بیش.

ajanjakso

: عمر , سن , پیری , سن بلوغ , رشد(با Of) , دوره , عصر.(.vi .vt): پیرشدن , پیرنماکردن , کهنه شدن(شراب), مبدا تاریخ , اغاز فصل جدید , عصر , دوره , عصرتاریخی , حادثه تاریخی, مبدا , تاریخ , اغاز تاریخ , عصر , دوره , عهد , عصرتاریخی , دوران, دوره , مدت , موقع , گاه , وقت , روزگار , عصر , گردش , نوبت , ایست , مکث , نقطه پایان جمله , جمله کامل , قاعده زنان , طمث , حد , پایان , نتیجه غایی , کمال , منتهادرجه , دوران مربوط به دوره بخصوصی.

ajankohta

: لحظه , دم , ان , هنگام , زمان , اهمیت, وقت , زمان , گاه , فرصت , مجال , زمانه , ایام , روزگار , مد روز , عهد , مدت , وقت معین کردن , متقارن ساختن , مرور زمان را ثبت کردن , زمانی , موقعی , ساعتی.

ajankohtainen

: معاصر , همزمان , هم دوره, جریان , رایج , جاری, بموقع , بهنگام , بجا , بوقت , بگاه.

ajanlasku

: تقویم, شرح وقایع بترتیب زمانی.

ajanviete

: سرگرمی , تفریح , گیجی , گمراهی , فریب خوردگی , پذیرایی , نمایش, پذیرایی , سرگرمی, مشغولیات , سرگرمی , تفریح , کاروقت گذران , ورزش.

ajastin

: کسی که وقت را نگه می دارد , ساعت.

ajatella

: اندیشه کردن , درعالم فکر فرورفتن, تصور کردن , پنداشتن , فرض کردن , انگاشتن , حدس زدن , تفکر کردن, تفکر کردن , اندیشه کردن , قصد کردن , تدبیر کردن , سربجیب تفکر فرو بردن , عبادت کردن, سنجیدن , اندیشه کردن , تعمق کردن , تفکر کردن , سنجش, بازتابیدن , منعکس کردن , تامل کردن.

ajaton

: نامناسب , بی انتها.

ajattelematon

: بی پروا, تند , عجول , بی پروا , بی احتیاط , محل خارش یا تحریک روی پوست , جوش , دانه, بی پروا , بی بیاک , بی ملا حظه , بی اعتنا, بی فکر , بی ملا حظه , لا قید , ناشی از بی فکری.

ajattelija

: هوش , فهم , قوه درک , عقل , خرد , سابقه, عقلا نی , ذهنی , فکری , خردمند , روشنفکر, اندیشمند , فکر کننده , متفکر , فکور.

ajatus

: انگاره , تصور , اندیشه , فکر , خیال , گمان , نیت , مقصود , معنی , اگاهی , خبر , نقشه کار , طرزفکر, تصور , اندیشه , فکر , نظریه , خیال , ادراک , فکری, گمان , اندیشه , فکر , افکار , خیال , عقیده , نظر , قصد , سر , مطلب , چیزفکری , استدلا ل , تفکر.

ajatusmaailma

: مبحث افکار و ارزوهای باطنی , خیال , طرز تفکر , ایدءولوژی , انگارگان, فلسفه , حکمت , وارستگی , بردباری , تجرد.

ajatustapa

: گرایش , حالت , هیلت , طرز برخورد , روش و رفتار.

ajo

: سواری , گردش سواره , سوار شدن.

ajoneuvo

: وسیله نقلیه , ناقل , حامل , رسانه , برندگر , رسانگر.

ajo-onginta

: راندگی.

ajopuu

: چوب اب اورده , تخته پاره روی اب.

ajorata

: بجاده , راه , معبر , طریق , خیابان , راه اهن, سواره رو , وسط خیابان , زمین جاده.

ajosuunta

: جهت , سو , هدایت, راه , جاده , طریق , سبک (سابک) , طرز , طریقه.

ajotie

: سواره رو , وسط خیابان , زمین جاده.

ajuri

: محرک , راننده, کامیون ران , راننده یک جفت حیوان یا دستگاه اسب ودرشکه.

akateeminen

: مربوط به فرهنگستان ادبی یا انجمن علمی , عضو فرهنگستان , طرفدار حکمت و فلسفه افلا طون, عضو فرهنگستان , عضو انجمن دانش , عضو اکادمی.

akka

: عجوزه , ساحره , مه سفید , حصار.

akku

: انباشتگر, باطری.

akkuna (old/poetic)

: پنجره , روزنه , ویترین , دریچه , پنجره دار کردن.

akseli

: محور , قطب , محور تقارن , مهره اسه, محور , چرخ , میله , اسه, محور , مدار , میله , پاشنه , مخور چرخ , عضو موثر ,محور اصلی کار , نقطه اتکاء , روی چیزی چرخیدن , روی پاشنه گشتن , چرخیدن , چرخاندن , روی پاشنه چرخیدن, میله , استوانه , بدنه , چوبه , قلم , سابقه , دسته , چوب , تیر , پرتو , چاه , دودکش , بادکش , نیزه , خدنگ , گلوله , ستون , تیرانداختن , پرتو افکندن, دوک , دوک نخ ریسی , هرچیزی شبیه دوک , دسته کوک ساعت , رقاصک ساعت , بشکل دوک درامدن , دراز و باریک شدن.

aksiooma

: اصل , اصل موضوعه.

aktiivinen

: کاری , ساعی , فعال , حاضر بخدمت , دایر , تنزل بردار , با ربح , معلوم , متعدی , مولد , کنش ور , کنش گر.

aktinium

: پیشوندی است برابر -اد لا تین که قبل ازث و ق به اینصورت در می اید مثل (ACcept) که از (ADceptare) گرفته شده است , و نیز پسوندی است لا تینی یا یونانی معادل ءع- مانند (maniac) , مخفف اصطلا ح شیمیایی الءثیثلء ثمی باشد.

ala-

: پایین اوردن , تخفیف دادن , کاستن از , تنزل دادن , فروکش کردن , خفیف کردن , پست تر , پایین تر , :اخم , عبوس , ترشرویی , هوای گرفته وابری , اخم کردن.

ala

: مساحت , فضا , ناحیه, میدان , رشته , پایکار, پیشه , حرفه , شغل , اقرار , اعتراف , حرفه یی , پیشگانی , پیشه کار, سوداگری , بازرگانی , تجارت , داد وستد , کسب , پیشه وری ,کاسبی , مسیر , شغل , حرفه , پیشه , امد ورفت , سفر , ازار ,مزاحمت , مبادله کالا , تجارت کردن با , داد وستد کردن.

ala-aste

: مدرسه ابتدایی.

alaikinen

: نوجوان , در خور جوانی , ویژه نو جوانان.

alainen

: مستخدم , کارگر , مستخدم زن , کارمند, تابع , مادون , مرءوس.

alakerta

: طبقه پایین , واقع در طبقه زیر.

alam ki

: سرازیری , سرپایینی , نشیب , انحطاط.

alamaailma

: راه اهن زیر زمینی , تشکیلا ت محرمانه و زیرزمینی , واقع در زیرزمین , زیر زمین.

alankomaat

: کشور هلند , هلندی.

alaosa

: پایه , مبنا , پایگاه, پا , قدم , پاچه , دامنه , فوت (مقیاس طول انگلیسی معادل 21 اینچ) , هجای شعری , پایکوبی کردن , پازدن , پرداختن مخارج.

alap

: ته , پایین , تحتانی.

alapuolella

: درزیر , پایین , مادون, زیر , پایین , در زیر , از زیر , پایین تر از , روی خاک , کوچکتر , پست تر , زیرین , پایینی , پایین تر , تحتانی , تحت نفوذ , تحت فشار, زیر , درزیر , تحت , پایین تراز , کمتر از , تحت تسلط , مخفی در زیر , کسری دار , کسر , زیرین.

alaraja

: کران پایین.

alas

: پر دراوردن جوجه پرندگان , پرهای ریزی که برای متکا بکار میرود , کرک , کرک صورت پایین , سوی پایین , بطرف پایین , زیر , بزیر , دلتنگ , غمگین , پیش قسط.

alaspin

: پر دراوردن جوجه پرندگان , پرهای ریزی که برای متکا بکار میرود , کرک , کرک صورت پایین , سوی پایین , بطرف پایین , زیر , بزیر , دلتنگ , غمگین , پیش قسط.

alaston

: بحالت طبیعی , ساده و بدون چاشنی, لخت , عریان , ساده , اشکار , عاری , برهنه کردن , اشکارکردن, برهنه , عریان , عادی , لخت, لخت , برهنه , پوچ , عریان , بی اثر.

alemmuus

: پستی , مادونی.

alempi

: پست , نا مرغوب , پایین رتبه , فرعی , درجه دوم, پایین اوردن , تخفیف دادن , کاستن از , تنزل دادن , فروکش کردن , خفیف کردن , پست تر , پایین تر , :اخم , عبوس , ترشرویی , هوای گرفته وابری , اخم کردن, واقع در پایین , در زیر , زیر , پایین , واقع در زیر, زیر , درزیر , تحت , پایین تراز , کمتر از , تحت تسلط , مخفی در زیر , کسری دار , کسر , زیرین.

alempi kerros

: سفره , لا یه, زیر لا یه , طبقه زیر , بنیاد , پی , طبقه زیر.

alennus

: کاستن , کاهش, تنزل, تنزل رتبه, تخفیف , نزول , کاستن , تخفیف دادن , برات را نزول کردن, تحقیر , احساس حقارت, تقلیل , کاهش , ساده سازی, فروش , حراج.

alennushinta

: سودا , معامله , داد و ستد , چانه زدن , قرارداد معامله , خرید ارزان (باا) , چانه زدن , قرارداد معامله بستن, تنزل قیمت , ارزان.

alentaa

: پست کردن , تحقیرنمودن , کم ارزش کردن, دست انداز جاده , ضربت , ضربت حاصله دراثر تکان سخت , برامدگی , تکان سخت (در هواپیماو غیره) , تکان ناگهانی , ضربت (توام باتکان) زدن, کاستن , کاهش, پست کردن , خفت دادن , تنزل رتبه دادن , منحط کردن, تنزل رتبه دادن , کسر مقام یافتن, کم شدن , نقصان یافتن , تقلیل یافتن, کم ارزش کردن , دست کم گرفتن, پست کردن , تحقیر کردن , اهانت کردن به, پایین اوردن , تخفیف دادن , کاستن از , تنزل دادن , فروکش کردن , خفیف کردن , پست تر , پایین تر , :اخم , عبوس , ترشرویی , هوای گرفته وابری , اخم کردن, تنزل قیمت , پایین اوردن قیمت, کم کردن , کاستن (از) , تنزل دادن , فتح کردن , استحاله کردن , مطیع کردن, انداختن , موکول کردن , محول کردن , واگذار کردن , منتسب کردن, چاک دادن , خیلی کم کردن , نشان ممیز.

alentaa arvoa

: کم بها کردن , مستهلک کردن.

alentaa hintaa

: تنزل قیمت , پایین اوردن قیمت.

alentua

: تمکین کردن , فروتنی کردن , خود را پست کردن , تواضع کردن, پایین امدن , فرود امدن , نزول کردن, غروب کردن , غرق شدن , روی کاغذ امدن , پایین رفتن, چاهک , فرو رفتن , فروبردن, دولا شدن , خم شدن , سرفرود اوردن , خمیدگی , تمکین , خشوع کردن.

aleta

: پایین امدن , فرود امدن , نزول کردن, غروب کردن , غرق شدن , روی کاغذ امدن , پایین رفتن, چاهک , فرو رفتن , فروبردن.

aleta arvossa

: کم بها کردن , مستهلک کردن, تنزل قیمت دادن , از ارزش و شخصیت کسی کاستن, کمتر از ارزش واقعی تخمین زدن.

alfa

: حرف اول الفبای یونانی , اغاز , شروع , ستاره ء اول.

algebra

: جبر , جبر و مقابله.

algebrallinen

: جبری.

algoritmi

: الگوریتم.

alhaalla

: درزیر , پایین , مادون, پر دراوردن جوجه پرندگان , پرهای ریزی که برای متکا بکار میرود , کرک , کرک صورت پایین , سوی پایین , بطرف پایین , زیر , بزیر , دلتنگ , غمگین , پیش قسط.

alhaalta

: درزیر , پایین , مادون.

alhainen

: پایه , مبنا , پایگاه, عمومی , معمولی , متعارفی , عادی , مشترک , پیش پاافتاده , پست , عوامانه , : مردم عوام , عمومی , مشارکت کردن , مشاع بودن , مشترکا استفاده کردن, قابل تحقیر , خوار , پست, زبون , فروتن , متواضع , محقر , پست , بدون ارتفاع , پست کردن , فروتنی کردن , شکسته نفسی کردن, صدای گاو , مع مع کردن , : پست , کوتاه , دون , فرومایه , پایین , اهسته , پست ومبتذل , سربزیر , فروتن , افتاده , کم , اندک , خفیف , مشتعل شدن , زبانه کشیدن, خوار , دون , پست , صغیر , افتاده , فروتن , بی ادب , بطورپست, میانه , متوسط , وسطی , واقع دروسط , حد وسط , متوسط , میانه روی , اعتدال , منابع درامد , عایدی , پست فطرت , بدجنس , اب زیرکاه , قصد داشتن , مقصود داشتن , هدف داشتن , معنی ومفهوم خاصی داشتن , معنی دادن , میانگین, پست , فرومایه , فاسد , بداخلا ق , شرم اور , زننده.

ali

: زیر , درزیر , تحت , پایین تراز , کمتر از , تحت تسلط , مخفی در زیر , کسری دار , کسر , زیرین.

aliarvioida

: ناچیز پنداشتن , دست کم گرفتن , تخمین کم, چیزی را کمتر از قیمت واقعی نرخ گذاشتن , ناچیز شمردن , دست کم گرفتن, کمتر از ارزش واقعی تخمین زدن.

aliarviointi

: سبک شماری سهل گیری , ناچیز شماری, تقویم یاارزیابی کمتر از میزان واقعی , کم ارزش گذاری

alibi

: غیبت هنگام وقوع جرم , جای دیگر , بهانه , عذر , بهانه اوردن , عذر خواستن, بهانه , دستاویز , عذر , معذور داشتن , معاف کردن , معذرت خواستن , تبرءه کردن.

alikehittynyt

: کم پیشرفت , رشد کافی نیافته , عقب افتاده.

alikersantti

: گروهبان.

alin

: خیلی پست تر , پایین تر , پایین ترین , اسفل, کمترین , دست کم , حداقل , کمینه , کهین.

alin parveke

: اشکوب کوتاه , نیم اشکوب که میان دو طبقه ساختمان واقع باشد , نیم اشکوب.

alinomaa

: همواره , همیشه , پیوسته , همه وقت.

alistaa

: پیروزی یافتن بر , فتح کردن , تسخیر کردن, زنجیر , بازداشت , جلوگیری , لبه پیاده رو , محدود کردن ,دارای دیواره یا حایل کردن , تحت کنترل دراوردن , فرونشاندن, چیره شدن , حکمفرما بودن , تسلط داشتن , تفوق یافتن, باز داشتن و نهی کردن , منع کردن , مانع شدن , از بروز احساسات جلوگیری کردن, تحت انقیاد در اوردن , مطیع کردن , منکوب کردن, تابع , مادون , مرءوس, موقوف کردن.

alistamaton

: رام نشده , سوقان گیری نشده , مسلسل , ناشکسته.

alisteinen

: تابع , مادون , مرءوس, زیر , درزیر , تحت , پایین تراز , کمتر از , تحت تسلط , مخفی در زیر , کسری دار , کسر , زیرین.

alistua

: ترک گقتن , واگذارکردن , تسلیم شدن , رهاکردن , تبعیدکردن , واگذاری , رهاسازی , بی خیالی, عقب انداختن , بتعویق انداختن , تاخیرکردن , تسلیم شدن , احترام گذاردن, تسلیم شدن, منصرف شدن , ول کردن , ترک کردن , تسلیم کردن , دست برداشتن از, انکار کردن , سرزنش یا متهم کردن, مستعفی شدن , کناره گرفتن , تفویض کردن , استعفا دادن از , دست کشیدن, تسلیم کردن , اراءه دادن , تسلیم شدن, واگذار کردن , سپردن , رهاکردن , تسلیم شدن , تحویل دادن , تسلیم , واگذاری , صرفنظر, چاپلوسی کردن , با چرخ کوچک مخصوص غلتاندن , چرخ, ثمر دادن , واگذارکردن , ارزانی داشتن , بازده , محصول , حاصل , تسلیم کردن یا شدن.

alistunut

: مطیع , فروتن , حلیم , خاضع , خاشع , سربزیر.

alistuva

: رام , سر براه , تعلیم بردار , مطیع, مطیع , فروتن , حلیم , خاضع , خاشع , سربزیر.

alistuvainen

: رام , سر براه , تعلیم بردار , مطیع, مطیع , فروتن , حلیم , خاضع , خاشع , سربزیر.

alitse

: زیر , پایین , در زیر , از زیر , پایین تر از , روی خاک , کوچکتر , پست تر , زیرین , پایینی , پایین تر , تحتانی , تحت نفوذ , تحت فشار, زیر , درزیر , تحت , پایین تراز , کمتر از , تحت تسلط , مخفی در زیر , کسری دار , کسر , زیرین, در زیر , از زیر , زیرین , پایینی , پایین.

alittaa

: تپیدن , زدن , کتک زدن , چوب زدن , شلا ق زدن ,کوبیدن , :ضرب , ضربان نبض وقلب , تپش , ضربت موسیقی , غلبه , پیشرفت , زنش.

alituinen

: ثابت, پیوسته , پی درپی , داءمی , همیشگی , مکرر , متناوب, پیوسته , مداوم, لا ینقطع , پیوسته , پی در پی , بی پایان.

aliupseeri

: افسر دون رتبه , درجه دار , افسر وظیفه.

alivuokralainen

: شاگرد شبانه روزی, مستاجر , ساکن , مسافر (مهمانخانه) , مهماندار, مستاجر , مسافر.

alkaa

: اغاز کردن , اغاز نهادن , شروع کردن , اغاز شدن, اغاز کردن , شروع کردن, ابتکار کردن , وارد کردن , تازه وارد کردن , اغاز کردن , بنیاد نهادن , نخستین قدم را برداشتن, باز , ازاد , اشکار , باز کردن , باز شدن, سرچشمه گرفتن , موجب شدن, حاصل , خلا صه , چکیده کلا م , ادامه یافتن , از سرگرفتن , دوباره بدست اوردن , باز یافتن, شروع , اغاز , اغازیدن , دایرکردن , عازم شدن, تعهد کردن , متعهد شدن , عهده دار شدن , بعهده گرفتن , قول دادن , متقبل شدن , تقبل کردن.

alkaa uudestaan

: حاصل , خلا صه , چکیده کلا م , ادامه یافتن , از سرگرفتن , دوباره بدست اوردن , باز یافتن.

alkeellinen

: خام , ناپخته , زمخت, ابتدایی , مقدماتی, بدوی , اولیه , اصلی, ناقص , اولیه , بدوی , ابتدایی.

alkeis-

: ابتدایی , مقدماتی.

alkio

: جسم بسیط , جوهر فرد , عنصر , اساس , اصل , محیط طبیعی , اخشیج , عامل, جنین , رویان , گیاهک تخم , مرحله بدوی, ثبت , فقره , قلم , دخول , مدخل , ادخال, اندام , عضو , کارمند , شعبه , بخش , جزء, هاگ , تخم میکروب , تخم قارچ , هاگ اوردن.

alkoholi

: الکل , هرنوع مشروبات الکلی.

alkoholi-

: الکلی , دارای الکل , معتاد بنوشیدن الکل.

alkoholijuoma

: الکل , هرنوع مشروبات الکلی, مست کننده , مستی اور , مسکر, مستی اور , مسکر , مکیف.

alkoholisti

: الکلی , دارای الکل , معتاد بنوشیدن الکل.

alku

: اغاز , ابتدا , شروع, سبب , علت , موجب , انگیزه , هدف , مرافعه , موضوع منازع فیه , نهضت , جنبش , سبب شدن , واداشتن , ایجاد کردن (غالبا بامصدر), اغاز , جشن فارغ التحصیلی, حاملگی , لقاح تخم وشروع رشد جنین , ادراک , تصور, افرینش , خلقت , ایجاد, تاخت و تاز , حمله , هجوم , اصابت , وهله , شروع, خاستگاه , اصل بنیاد , منشا , مبدا , سرچشمه , علت, ریشه , بن , اصل , اصول , بنیاد , بنیان , پایه , اساس , سرچشمه , زمینه , ریشه کن کردن , داد زدن , غریدن , از عددی ریشه گرفتن , ریشه دار کردن, منبع , منشاء, بهار , چشمه , سرچشمه , فنر , انبرک , جست وخیز , حالت فنری , حالت ارتجاعی فنر , پریدن , جهش کردن , جهیدن , قابل ارتجاع بودن , حالت فنری داشتن , ظاهر شدن, شروع , اغاز , اغازیدن , دایرکردن , عازم شدن, سر چشمه , منبع.

alkuaine

: جسم بسیط , جوهر فرد , عنصر , اساس , اصل , محیط طبیعی , اخشیج , عامل.

alkuasukas

: بومی , ساکن اولیه , اهلی , قدیم , گیاه بومی, بومی , اهلی , محلی.

alkukirjain

: نخستبن , اول , اولین , اصلی , اغازی , ابتدایی , بدوی , واقع در اغاز , اولین قسمت , پاراف.

alkuluku

: اول , عمده , نخست , زبده , درجه یک, عدد اول.

alkuper

: خاستگاه , اصل بنیاد , منشا , مبدا , سرچشمه , علت.

alkuper inen

: اصلی , بکر , بدیع , منبع , سرچشمه.

alkusoitto

: سوراخ , شکاف , اغاز عمل , پیش در امد , افشا , کشف , مطرح کردن , باپیش در امداغاز کردن.

alla

: درزیر , پایین , مادون, زیر , پایین , در زیر , از زیر , پایین تر از , روی خاک , کوچکتر , پست تر , زیرین , پایینی , پایین تر , تحتانی , تحت نفوذ , تحت فشار, زیر , درزیر , تحت , پایین تراز , کمتر از , تحت تسلط , مخفی در زیر , کسری دار , کسر , زیرین, در زیر , از زیر , زیرین , پایینی , پایین.

allapin oleva

: دژم , دلتنگ , پریشان , افسرده , غمگین , ملول, پر دراوردن جوجه پرندگان , پرهای ریزی که برای متکا بکار میرود , کرک , کرک صورت پایین , سوی پایین , بطرف پایین , زیر , بزیر , دلتنگ , غمگین , پیش قسط, دل افسردگی , غمگینی , سربزیری , ویرانی, افسرده , دل شکسته.

allas

: استخر , ابگیر , حوض , برکه , چاله اب , کولا ب , اءتلا ف چند شرکت با یک دیگر , اءتلا ف , عده کارمند اماده برای انجام امری , دسته زبده وکار ازموده , اءتلا ف کردن , سرمایه گذاری مشترک ومساوی کردن , شریک شدن , باهم اتحادکردن.

allekirjoittaa

: نشان , نشانه , علا مت , اثر , صورت , ایت , تابلو , اعلا ن , امضاء کردن , امضاء , نشان گذاشتن , اشاره کردن.

allekirjoitus

: نشان , نشانه , علا مت , اثر , صورت , ایت , تابلو , اعلا ن , امضاء کردن , امضاء , نشان گذاشتن , اشاره کردن, امضاء , دستینه , صحه , توشیح , امضاء کردن.

alleviivata

: باقوت تلفظ کردن , تایید کردن (در) , اهمیت دادن , نیرو دادن به, زیر چیزی خط کشیدن , تاکید کردن , خط زیرین, خط یا علا متی زیرچیزی کشیدن , تاکید , زیرین خط.

almu

: صدقه , خیرات.

almut

: صدقه , خیرات.

aloite

: پیشقدمی , ابتکار , قریحه , اغازی, جنبش , تکان , حرکت , جنب وجوش , پیشنهاد , پیشنهاد کردن , طرح دادن , اشاره کردن, اشاره , تلقین , اظهار عقیده , پیشنهاد , الهام.

aloitekyky

: پیشقدمی , ابتکار , قریحه , اغازی.

aloitekykyisyys

: عمل تهورامیز , امرخطیر , اقدام مهم , , سرمایه گذاری , تشکیلا ت اقتصادی , مبادرت بکاری کردن , اقدام کردن, پیشقدمی , ابتکار , قریحه , اغازی.

aloittaa

: اغاز کردن , اغاز نهادن , شروع کردن , اغاز شدن, اغاز کردن , شروع کردن, شروع , اغاز , اغازیدن , دایرکردن , عازم شدن.

aloittelija

: مبتدی , تازه کار, تازه کار.

aloitus

: شروع , اغاز , اغازیدن , دایرکردن , عازم شدن.

alokas

: مبتدی , تازه کار, نوچه , ادم تازه کار , مبتدی , ادم خام یا ناشی, تازه کار , نو اموز , مبتدی , جدیدالا یمان , ادم ناشی , نوچه, تازه سرباز , کارمند تازه , نو اموز استخدام کردن , نیروی تازه گرفتن , حال امدن, پیش اهنگ تازه کار , ادم تازه وارد , تازه کار.

altis

: متمایل , مستعد , مهیا , درازکش , دمر.

altistaa

: بی پناه گذاشتن , بی حفاظ گذاردن , درمعرض گذاشتن , نمایش دادن , افشاء کردن, زیرموضوع , مبتدا , موکول به , درمعرض گذاشتن.

alttari

: قربانگاه , مذبح , محراب , مجمره.

alue

: مساحت , فضا , ناحیه, قلمرو, محیط , اطراف , احاطه , دور و بر , پرگیر, میدان , رشته , پایکار, بوم , سرزمین , ناحیه , فضا , محوطه بسیار وسیع و بی انتها.

alueellinen

: منطقه ای.

alumiini

: فلز الومینیوم , الومینیوم بنام اختصاری (آل).

alus

: پیشه , هنر , صنعت , مهارت , نیرنگ, کشتی , جهاز , کشتی هوایی , هواپیما , با کشتی حمل کردن , فرستادن , سوار کشتی شدن , سفینه , ناو, اوند , کشتی , مجرا , رگ , بشقاب , ظرف , هر نوع مجرا یا لوله.

alushame

: زیرپوش زنانه , زیر پیراهنی زنانه , هرچیزی شبیه شلیته

alushousut

: تنکه (tonokeh) , زیر پوش , زیر شلواری.

alusta

: اساس , ماخذ , پایه , زمینه , بنیان , بنیاد, نیمکت , کرسی قضاوت , جای ویژه , روی نیمکت یامسند قضاوت نشستن یا نشاندن , نیمکت گذاشتن (در) , بر کرسی نشستن, سه پایه نقاشی, میز کار مکانیکی و نجاری و غیره.

alustava

: استانه ای , اولیه , مقدمات , مقدماتی , ابتدایی , امتحان مقدماتی.

alusvaate

: زیر پوش , لباس بزیر , زیر جامه.

alusvaatteet

: زیر پیراهنی , زیرپوش , لباس زیر, زیر پوش , زیرجامه , لباس زیر.

ambulanssi

: بیمارستان سیار , بوسیله امبولا نس حمل کردن , امبولا نس.

amerikium

: هستم , اول شخص.

amerikka

: امریکا , کشور امریکا.

amerikkalainen

: امریکایی , ینگه دنیایی , مربوط بامریکا.

amerikkalainen jalkapallo

: رگبی (یکنوع توپ بازی).

ammatti

: پیشه , حرفه , شغل , اقرار , اعتراف , حرفه یی , پیشگانی , پیشه کار.

ammattikieli

: گویش عامیانه , زبان ویژه ء دزدان , لهجه ء ولگردان, اصطلا حات مخصوص یک صنف یا دسته , زبان دزدها وکولی ها ,طرزصحبت , زبان ویژه , مناجات , گوشه دار , وارونه کردن , ناگهان چرخانیدن یاچرخیدن , باناله سخن گفتن , بالهجه مخصوصی صحبت کردن , خبرچینی کردن , اواز خواندن , مناجات کردن, سخن دست و پا شکسته , سخن بی معنی , اصطلا حات مخصوص یک صنف , لهجه خاص, زبان ویژه , زبان صنفی ومخصوص طبقه خاص, لهجه ولا یتی وشهرستانی , لهجه محلی , لهجه عوام, بزبان عامیانه , واژه عامیانه وغیر ادبی , بزبان یا لهجه مخصوص , اصطلا ح عامیانه, بومی , محلی , کشوری , زبان بومی , زبان مادری.

ammattiopisto

: کالج , دانشگاه.

amme

: وان حمام , جای شستشوی بدن درحمام.

ammottaa

: خمیازه , نگاه خیره با دهان باز , خلا ء , خمیازه کشیدن , دهان را خیلی باز کردن , با شگفتی نگاه کردن , خیره نگاه کردن, دهن دره کردن , خمیازه کشیدن , با حال خمیازه سخن گفتن , دهن دره.

ammua

: صدای گاو , مع مع کردن , : پست , کوتاه , دون , فرومایه , پایین , اهسته , پست ومبتذل , سربزیر , فروتن , افتاده , کم , اندک , خفیف , مشتعل شدن , زبانه کشیدن, صدای گاو کردن , صدای گاو.

ammukset

: مهمات, قلعه , دفاع , مهمات , تدارکات , جنگ افزار تهیه کردن.

ammunta

: جنگ با تفنگ یا تپانچه.

ammus

: گلوله , گلوله تفنگ, نارنجک, جسم پرتاب شونده , مرمی , موشک , پرتابه, پوست , قشر , صدف حلزون , کاسه یا لا ک محافظ جانور (مثل کاسه لا ک پشت) , عامل محافظ حفاظ , جلد , پوست فندق وغیره , کالبد , بدنه ساختمان , گلوله توپ , پوکه فشنگ , قشر زمین , سبوس گیری کردن , پوست کندن از , مغز میوه را دراوردن (از پوست).

ammuskella

: پرتاب کردن , شتاب کردن , ضربه , شتاب , پوست پشم دار , خامسوز , پوست خام , پوست کندن , پوستک , پی درپی زدن , پی در پی ضربت خوردن, فلفل , فلفل کوبیده , فلفلی , باضربات پیاپی زدن , فلفل پاشیدن , فلفل زدن به , تیرباران کردن.

ampaista

: جنس نر اهو وحیوانات دیگر , قوچ , دلا ر , بالا پریدن وقوز کردن(چون اسب) , ازروی خرک پریدن , مخالفت کردن با (دربازی فوتبال وغیره) , جفتک , جفتک انداختن, درکردن (گلوله وغیره) , رها کردن (از کمان وغیره) , پرتاب کردن , زدن , گلوله زدن , رها شدن , امپول زدن , فیلمبرداری کردن , عکسبرداری کردن , درد کردن , سوزش داشتن , جوانه زدن , انشعاب , رویش انشعابی , رویش شاخه , درد , حرکت تند وچابک , رگه معدن, (معمولا بصورت جمع) اشک , سرشک , گریه , : دراندن , گسیختن , گسستن , پارگی , چاک , پاره کردن , دریدن , چاک دادن.

ampeeri

: امپر (واحد شدت جریان برق).

ampiainen

: زنبور (بی عسل).

amplitudi (phys.)

: فزونی , دامنه , فراخی , فراوانی , استعداد , میدان نوسان , فاصله ء زیاد , دامنه , بزرگی , درشتی , انباشتگی , سیری , کمال.

ampua

: اتش , حریق , شلیک , تندی , حرارت , اتش زدن ,افروختن , تفنگ یاتوپ را اتش کردن , بیرون کردن , انگیختن, درکردن (گلوله وغیره) , رها کردن (از کمان وغیره) , پرتاب کردن , زدن , گلوله زدن , رها شدن , امپول زدن , فیلمبرداری کردن , عکسبرداری کردن , درد کردن , سوزش داشتن , جوانه زدن , انشعاب , رویش انشعابی , رویش شاخه , درد , حرکت تند وچابک , رگه معدن, هرزدادن , حرام کردن , بیهوده تلف کردن , نیازمند کردن , بی نیرو و قوت کردن , ازبین رفتن , باطله , زاءد , اتلا ف.

ampuma-ase

: اسلحه گرم, تفنگ , توپ , ششلول , تلمبه دستی , سرنگ امپول زنی و امثال ان , تیر اندازی کردن.

ampumahauta

: چال , جان پناه , خندق , گودال , سنگر , استحکامات خندقی , شیار طولا نی , کندن , خندق زدن.

amputoida

: بریدن , جدا کردن , زدن , قطع اندام کردن.

amuletti

: طلسم , دوا یا چیزی که برای شکستن جادو و طلسم بکار میرود.

analoginen

: مانند , نظیر , شباهت , شی قابل قیاس , لغت متشابه.

analyysi

: تحلیل , کاوش.

analyyttinen (math.)

: تجزیه ای , تحلیلی , مربوط به مکتب یا فلسفه ء تحلیلی , روانکاوی , قابل حل بطریق جبری.

analyyttinen

: تجزیه ای , تحلیلی , مربوط به مکتب یا فلسفه ء تحلیلی , روانکاوی , قابل حل بطریق جبری.

ananas

: اناناس.

anarkia

: بی قانونی , هرج و مرج , بی ترتیبی سیاسی , بی نظمی , اغتشاش , خودسری مردم.

animaatio

: جان بخشی , انگیزش , تحریک , سرزندگی.

ankanliha

: اردک , مرغابی , اردک ماده , غوطه , غوض , زیر اب رفتن , غوض کردن.

ankara

: جانور خوی , حیوان صفت , وحشی , بی رحم , شهوانی, بیرحم , ظالم , ستمکار , ستمگر , بیدادگر, تند , درشت , خشن , ناگوار , زننده , ناملا یم, شدید , سخت, سخت , سخت گیر , طاقت فرسا , شاق , شدید, سخت , اکید , سخت گیر , یک دنده , محض , نص صریح , محکم, سخت , دقیق , غیر قابل کشش , کاسد , تند وتیز , سختگیر , خسیس , محکم بسته شده, نامهربان , بی مهر , بی محبت , بی عاطفه.

ankerias

: مارماهی.

ankka

: اردک , مرغابی , اردک ماده , غوطه , غوض , زیر اب رفتن , غوض کردن.

ankkuri

: لنگر , لنگر کشتی.(.vi .vt) :لنگر انداختن , محکم شدن , بالنگر بستن یانگاه داشتن.

anoa

: دادخواست , عرضحال , عریضه , تظلم , دادخواهی کردن , درخواست کردن, خواهش , درخواست , تقاضا , خواسته , خواستار شدن , تمنا کردن , تقاضا کردن.

anomus

: دادخواست , عرضحال , عریضه , تظلم , دادخواهی کردن , درخواست کردن, خواهش , درخواست , تقاضا , خواسته , خواستار شدن , تمنا کردن , تقاضا کردن, درخواست , تقاضا , دادخواست , عرضحال , مرافعه , خواستگاری , یکدست لباس , پیروان , خدمتگزاران , ملتزمین , توالی , تسلسل , نوع , مناسب بودن , وفق دادن , جور کردن , خواست دادن , تعقیب کردن , خواستگاری کردن , جامه , لباس دادن به.

ansa

: دام , تله , بند , کمند , بدام انداختن , با تله گرفتن, زانویی مستراح وغیره تله , دام , دریچ-ه , گیر , محوطه کوچک , شکماف , نیرنگ , فریب دهان , بدام انداختن , در تله انداختن.

ansaita

: وارد کردن , اوردن , سود بردن, سزیدن , سزاوار بودن , شایستگی داشتن , لا یق بودن , استحقاق داشتن, تحصیل کردن , کسب معاش کردن , بدست اوردن , دخل کردن , درامد داشتن, سود , بهره تقویت , حصول, شایستگی , سزاواری , لیاقت , استحقاق , شایسته بودن , استحقاق داشتن, نقشه یا عملی را متوقف ساختن , متوقف شدن , توقیف کردن.

ansastaa

: بدام انداختن , بغرنج کردن , گوریده شدن , خشمگین کردن, بدام انداختن , تله انداختن , گول زدن , اغفال کردن, دام , تله , بند , کمند , بدام انداختن , با تله گرفتن, یکجور دام یا تور , پابند , کملا ف , الت ترسیم بیضی , تعدیل , تعدیل کردن , بدام افتادن , محدود ساختن, زانویی مستراح وغیره تله , دام , دریچ-ه , گیر , محوطه کوچک , شکماف , نیرنگ , فریب دهان , بدام انداختن , در تله انداختن.

ansio

: شایستگی , سزاواری , لیاقت , استحقاق , شایسته بودن , استحقاق داشتن.

ansioton

: متاثر , متاسف , غمگین , ناجور , بدبخت.

antaa

: افزودن , اضافه کردن, اداره کردن , تقسیم کردن , تهیه کردن , اجرا کردن , توزیع کردن , تصفیه کردن , نظارت کردن , وصایت کردن , انجام دادن , اعدام کردن , کشتن , رهبری کردن(ارکستر).(.N): مدیر , رءیس , مدیر تصفیه , وصی, سهم دادن, بخشیدن , ارزانی داشتن

antaa anteeksi

: بهانه , دستاویز , عذر , معذور داشتن , معاف کردن , معذرت خواستن , تبرءه کردن, بخشیدن , عفو کردن , امرزیدن, پوزش , بخشش , امرزش , گذشت , مغفرت , حکم , بخشش , فرمان عفو , بخشیدن , معذرت خواستن.

antaa haltuun

: سپردن , تسلیم کردن , امانت گذاردن , ارسال کردن.

antaa ilmi

: علیه کسی اظهاری کردن , کسی یا چیزی را ننگین کردن , تقبیح کردن.

antaa lahjaksi

: بخشیدن , ارزانی داشتن

antaa suuntaa

: تصمیم گرفتن , مصمم شدن , حکم دادن , تعیین کردن, نفوذ , تاثیر , اعتبار , برتری , تفوق , توانایی , تجلی, تنظیم کردن , میزان کردن , درست کردن.

antaa takeeksi

: گیاهان پنیرک , شاهدانه صحرایی , ختمی , پس زانو , پی بردن , لنگ کردن , اذیت کردن , ران خوک.

antaa tehtv ksi

: واگذار کردن , ارجاع کردن , تعیین کردن , مقرر داشتن , گماشتن , قلمداد کردن , اختصاص دادن , بخش کردن , ذکر کردن, نمایندگی دادن به , نمایندگی کردن , سپردن, نامزد کردن , گماشتن , معین کردن , تخصیص دادن , برگزیدن, سپردن , واگذارکردن , بامانت سپردن, تعیین کردن , معین کردن , معلوم کردن , جنبه خاصی قاءل شدن برای , مشخص کردن , ذکرکردن , مخصوصا نام بردن , تصریح کردن, گفتن , بیان کردن , نقل کردن , فاش کردن , تشخیص دادن , فرق گذاردن , فهمیدن.

antaa tippi

: پول چای , انعام , اطلا ع منحرمانه , ضربت اهسته , نوک گذاشتن , نوک دارکردن , کج کردن , سرازیر کردن , یک ورشدن , انعام دادن , محرمانه رساندن , نوک , سرقلم , راس , تیزی نوک چیزی.

antaa valtaa

: زیبا کردن , قشنگ کردن , ارایش دادن , زینت دادن , با زر و زیور اراستن, پوشاندن , اراستن, گذاردن , نهادن , منصوب کردن , اعطاء کردن سرمایه گذاردن.

antaa ylen

: گربه , شلا ق زدن , قی کردن , شلا ق لنگربرداشتن, گیره ای که مته را در ماشین نگه میدارد , مرغک , عزیزم ,جانم , جوجه مرغ تکان , صدایی که برای راندن حیوان بکار میرود, استفراغ کردن , خالی کردن , ریختن, صدای خوک یاگراز , صدای غاز وحشی یا بوق ماشین وامثال ان, استفراغ کردن , قی , استفراغ , بالا اوردن , :رنگ ابی تیره , ابی سیر, برگشتن , برگرداندن , قی کردن, اوغ زدن , قی کردن, قی کردن , فوران کردن (مواد اتشفشانی) , با فشار خارج کردن , بخارج ریختن, بلند کردن , کناره گیری کردن از , قی کردن-, قی کردن , استفراغ کردن , برگرداندن , هراشیدن.

antautua

: تسلیم شدن, تسلیم کردن , اراءه دادن , تسلیم شدن, واگذار کردن , سپردن , رهاکردن , تسلیم شدن , تحویل دادن , تسلیم , واگذاری , صرفنظر, ثمر دادن , واگذارکردن , ارزانی داشتن , بازده , محصول , حاصل , تسلیم کردن یا شدن.

anteeksianto

: بخشش , عفو , گذشت, پوزش , بخشش , امرزش , گذشت , مغفرت , حکم , بخشش , فرمان عفو , بخشیدن , معذرت خواستن.

anteeksipyynt

: پوزش خواستن , معذرت خواستن , عذر خواهی کردن.

antenni

: انتن هوایی رادیو , هوایی, شاخک , موج گیر , انتن.

antennikeila (phys.)

: شاهین ترازو , میله , شاهپر , تیرعمارت , نورافکندن , پرتوافکندن , پرتو , شعاع.

anti

: محصول , چیدن , گیسو را زدن , سرشاخه زدن , حاصل دادن , چینه دان, بخشش , پیشکشی , پیشکش , نعمت , موهبت , استعداد , پیشکش کردن (به) , بخشیدن (به) , هدیه دادن , دارای استعداد کردن , ره اورد , هدیه, بر امد , پی امد , نشریه , فرستادن , بیرون امدن , خارج شدن , صادر شدن , ناشی شدن , انتشار دادن , رواج دادن , نژاد , نوع , عمل , کردار , اولا د , نتیجه بحث , موضوع , شماره, پیشکش , هدیه , ره اورد , اهداء , پیشکشی , زمان حاضر , زمان حال , اکنون , موجود , اماده , مهیا , حاضر , معرفی کردن , اهداء کردن , اراءه دادن.

antiikki

: کهنه , عتیقه , باستانی.

antimoni

: سنگ سرمه , توتیای معدنی , انتیمون.

antoisa

: حاصلخیز , پرثمر , بارور , برومند , پربرکت, فراور , مولد ثروت , تولید کننده , مولد , پر حاصل, توانگر , دولتمند , گرانبها , باشکوه , غنی , پر پشت , زیاده چرب یا شیرین.

anturi

: حساس , حسی , گیرنده یا دریافت کننده خاطرات حسی , ضبط کننده.

ao.

: اختصاص دادن , برای خود برداشتن , ضبط کردن , درخور , مناسب , مقتضی, شایسته , چنانکه شاید وباید , مناسب , مربوط , بجا , بموقع , مطبوع.

apina

: میمون , بوزینه, بوزینه , میمون , تقلید در اوردن , شیطنت کردن.

apinoija

: تقلید کردن , مسخرگی کردن , دست انداختن تقلیدی.

apostoli

: فرستاده , رسول , پیغ ,امبر , حواری , عالیترین مرجع روحانی.

apotti

: راهب بزرگ , رءیس راهبان.

appelsiini

: پرتقال , نارنج , مرکبات , نارنجی , پرتقالی.

approksimaatio (math.)

: نزدیکی , شباهت زیاد , قریب بصحت , تخمین.

approksimoida (math.)

: تقریبی , تقریب زدن.

aprikoosi

: زردالو.

apu

: کمک کردن , یاری کردن , مساعدت کردن , پشتیبانی کردن , حمایت کردن , کمک , یاری , حمایت , همدست , بردست , یاور, کمک , مساعدت, کمک کردن , یاری کردن , مساعدت کردن (با) , همدستی کردن , مدد رساندن , بهترکردن چاره کردن , کمک , یاری , مساعدت , مدد , نوکر , مزدور, اسودگی , راحتی , فراغت , ازادی , اعانه , کمک , امداد , رفع نگرانی , تسکین , حجاری برجسته , خط بر جسته , بر جسته کاری , تشفی , ترمیم , اسایش خاطر , گره گشایی , جبران , جانشین , تسکینی, گزیر , علا ج , دارو , درمان , میزان , چاره , اصلا ح کردن , جبران کردن , درمان کردن.

apu-

: کمکی, کمکی , معین , موید , متمم , فرعی , تابع, تکمیلی , اضافی.

apua

: کمک کردن , یاری کردن , مساعدت کردن (با) , همدستی کردن , مدد رساندن , بهترکردن چاره کردن , کمک , یاری , مساعدت , مدد , نوکر , مزدور.

apulainen

: معاون , یاور , دستیار , بردست , ترقی دهنده, کمک کردن , یاری کردن , مساعدت کردن (با) , همدستی کردن , مدد رساندن , بهترکردن چاره کردن , کمک , یاری , مساعدت , مدد , نوکر , مزدور, یار , هم دست , کمک , یاور, حامی , پشتیبان , نگهدار.

apulanta

: کود , ابستن کننده.

apulause

: مقدمه موضوع , صغرای قیاس منطقی , کبرای قیاس منطقی , اصل موضوع.

apuri

: معاون , یاور , دستیار , بردست , ترقی دهنده, یار , هم دست , کمک , یاور.

arabialainen

: عربی , عرب, تازی , عربی , زبان تازی , زبان عربی , فرهنگ عربی (عرب آراب).

arastaa

: خجالتی , کمرو , رموک , ترسو , مواظب , ازمایش , پرتاب , رم کردن , پرت کردن , ازجا پریدن.

aritmeettinen

: علم حساب , حساب , حسابی , حسابگر , حسابدان.

arka

: هوشیار , محتاط , مواظب, ضعیف , کم نور , غش , ضعف کردن , غش کردن, یونجه گل قرمز , کمرو , وحشی صفت, حساس , نفوذ پذیر , دارای حساسیت, خجالتی , کمرو , رموک , ترسو , مواظب , ازمایش , پرتاب , رم کردن , پرت کردن , ازجا پریدن, زخم , ریش , جراحت , جای زخم , دلریش کننده , سخت , دشوار , مبرم , خشن , دردناک , ریشناک, نازک , حساس , لطیف , دقیق , ترد ونازک , باریک , محبت امیز , باملا حظه , حساس بودن , ترد کردن , لطیف کردن , انبار , اراءه دادن , تقدیم کردن , پیشنهاد , پول رایج , مناقصه ومزایده, ترسو , کمرو , محجوب, زود رنج , نازک نارنجی , حساس , دل نازک.

arkikielen

: گفتگویی , محاوره ای , مصطلح , اصطلا حی.

arkikielt

: گفتگویی , محاوره ای , مصطلح , اصطلا حی.

arkisto

: بایگانی , ضبط اسناد و اوراق بایگانی, بایگانی.

arkistoida

: بایگانی , ضبط اسناد و اوراق بایگانی.

arkkitehtuuri

: معماری.

arkku

: صندوق , یخدان , جعبه , تابوت , خزانه داری , قفسه سینه, تابوت.

armahdus

: عفو عمومی , گذشت , عفو عمومی کردن.

armahtaa

: مخالفت نکردن , مخالف نبودن , رها ساختن , افراط کردن (دراستعمال مشروبات و غیره) , زیاده روی کردن , شوخی کردن , دل کسی را بدست اوردن , نرنجاندن, پوزش , بخشش , امرزش , گذشت , مغفرت , حکم , بخشش , فرمان عفو , بخشیدن , معذرت خواستن, دریغ داشتن , مضایقه کردن , چشم پوشیدن از , بخشیدن , برای یدکی نگاه داشتن , درذخیره نگاه داشتن , مضایقه , ذخیره , یدکی , لا غر , نحیف , نازک , کم حرف.

armeija

: مجموع نیروهای زمینی و هوایی و دریایی , نیروهای مسلح, ارتش , لشگر , سپاه , گروه , دسته , جمعیت , صف.

armo

: توفیق , فیض , تاءید , مرحمت , زیبایی , خوبی , خوش اندامی , ظرافت , فریبندگی , دعای فیض و برکت , خوش نیتی , بخشایندگی , بخشش , بخت , اقبال , قرعه , جذابیت , زینت بخشیدن , اراستن , تشویق کردن , لذت بخشیدن , مورد عفو قرار دادن, رحمت , رحم , بخشش , مرحمت , شفقت , امان, پوزش , بخشش , امرزش , گذشت , مغفرت , حکم , بخشش , فرمان عفو , بخشیدن , معذرت خواستن.

armolahja

: صدقه , خیرات, نیکی , احسان , بخشش , کرم, دستگیری , صدقه , خیرات , نیکوکاری, نوبت بازی , اعانه.

armollinen

: دستگیر , سخی , مهربان , خیریه, ترحم کردن , دلسوز , غم خوار , رحیم , شفیق , مهربان, توفیق دهنده , فیض بخش , بخشنده , رءوف , مهربان , دلپذیر , زیر دست نواز , خیر خواه , خوشایند , مطبوع دارای لطف, بخشایشگر , رحیم , کریم , رحمت امیز , بخشنده , مهربان.

armonaika

: مجازات کسی را بتعویق انداختن , رخصت.

armonisku

: کشتن از روی ترحم.

armoton

: بیرحم, بی ترحم , بی رحم, بیرحم, بی رحم , جبار , ستمکار , نامهربان.

aro

: چمن , چمنزار , مرغزار , فلا ت چمن زار, دشت بی درخت , زمین هموار, جلگه وسیع بی درخت, تندرا , دشت های بی درخت پوشیده از گلسنگ نواحی قطبی.

aromi

: ماده ء عطری , بوی خوش عطر , بو , رایحه.

arpa

: طاس تخته نرد , بریدن به قطعات کوچک , نرد بازی کردن, بسی , بسیار , چندین , قواره , تکه , سهم , بخش , بهره , قسمت , سرنوشت , پارچه , قطعه , توده انبوه , قرعه , محوطه , قطعه زمین , جنس عرضه شده برای فروش , کالا , بقطعات تقسیم کردن , تقسیم بندی کردن , جورکردن , بخش کردن , سهم بندی کردن.

arpajaiset

: رسم , نقشه کشی , قرعه کشی, قرعه کشی , بخت ازمایی , لا طاری , امر شانسی , کار الله بختی , شانسی , قرعه, نوعی بازی قدیمی , لا تار , بخت ازمایی کردن.

arpakuutio

: طاس تخته نرد , بریدن به قطعات کوچک , نرد بازی کردن, جفت طاس.

arpi

: چال , چال دار کردن , گودال , حفره , چاله , سیاه چال , هسته البالو و گیلا س و غیره , به رقابت واداشتن , هسته میوه را دراوردن , در گود مبارزه قرار دادن, جای زخم یا سوختگی , اثر گناه , شکاف , اثر زخم داشتن , اثر زخم گذاشتن.

arseeni

: اکسید ارسنیک بفرمول.sA2O3, چنانکه , بطوریکه , همچنانکه , هنگامیکه , چون , نظر باینکه , در نتیجه , بهمان اندازه , بعنوان مثال , مانند

artikkeli

: کالا , متاع , چیز , اسباب , ماده , بند , فصل , شرط , مقاله , گفتار , حرف تعریف(مثل تهع).

artikuloida

: مژده دادن , اعلا م کردن , صریحا گفتن , تلفظ کردن, تلفظ کردن , رسما بیان کردن , ادا کردن.

arvaamaton

: نامنظم , سرگردان , غیرمعقول , متلون , غیرقابل پیش بینی , دمدمی مزاج, ناگاه , غیره مترقبه , غیرمنتظره.

arvata

: حدس , گمان , ظن , تخمین , فرض , حدس زدن , تخمین زدن, استنتاج کردن , استنباط کردن , پی بردن به , حدس زدن , اشاره کردن بر.

arvella

: فرض کردن , پنداشتن , گرفتن, باور کردن , اعتقادکردن , گمان داشتن , ایمان اوردن , اعتقادداشتن , معتقدبودن, پنداشتن , فرض کردن , خیال کردن, نظر یا عقیده خود را اظهار داشتن , اظهار نظر کردن , نظریه دادن, فرض کردن , مسلم دانستن , احتمال کلی دادن , فضولی کردن, فرض کردن , پنداشتن , فرض کنید, حدس زدن , گمان بردن , حدس , گمان , تخمین , ظن, اندیشیدن , فکر کردن , خیال کردن , گمان کردن.

arvio

: ارزیابی , تعیین قیمت , تقویم , ارزیابی کردن , تعیین قیمت کردن , دید زدن, تشخیص , تعیین مالیات , وضع مالیات , ارزیابی , تقویم , براورد , تخمین , اظهارنظر, براورد , دیدزنی , تخمین , تقویم , ارزیابی , قیمت , شهرت , اعتبار , براوردکردن , تخمین زدن, تخمین , براورد, داوری , دادرسی , فتوی , رای, نظریه , عقیده , نظر , رای , اندیشه , فکر , گمان.

arvioida

: ارزیابی کردن , تقویم کردن , تخمین زدن, رسیدگی کردن (به) , ملا حظه کردن , تفکر کردن, براورد , دیدزنی , تخمین , تقویم , ارزیابی , قیمت , شهرت , اعتبار , براوردکردن , تخمین زدن, ارزیابی کردن , تقویم کردن , قیمت کردن , سنجیدن , شماره یا عدد , چیزی رامعین کردن, نرخ , میزان , سرعت , ارزیابی کردن.

arvioida hintaa

: ارزش , قیمت , بها , بها قاءل شدن , قیمت گذاشتن.

arviointi

: ارزیابی , تعیین قیمت , تقویم , ارزیابی کردن , تعیین قیمت کردن , دید زدن, تشخیص , تعیین مالیات , وضع مالیات , ارزیابی , تقویم , براورد , تخمین , اظهارنظر.

arviolta

: تقریبا.

arvo

: هزینه , ارزش , ارزیدن, ارزش , قدر, ازرش , قیمت , بها , سزاوار , ثروت , با ارزش.

arvoesine

: باارزش , پربها , گرانبها , قیمتی , نفیس.

arvoinen

: مستحق, شایسته , لا یق , شایان , سزاوار , مستحق , فراخور.

arvoitus

: معما , چیستان , لغز , مسلله بغرنج وپیچیده, معما , چیستان , لغز , رمز , بیان مبهم, رمز , راز , سر , معما , صنعت , هنر , حرفه , پیشه, گیچ کردن , اشفته کردن , متحیر شدن , لغز , معما , چیستان , جدول معما, سوراخ سوراخ کردن , غربال کردن , سرند , معما , چیستان , لغز , رمز , جدول معما , گیج و سردر گم کردن , تفسیریا بیان کردن, محرمانه , راز.

arvokas

: باوقار , بزرگ , معزز , بلند مرتبه , موقر, گرانبها , نفیس , پر ارزش , تصنعی گرامی , : قیمتی , بسیار , فوق العاده.

arvonanto

: رابطه , نسبت , رجوع , مراجعه , احترام , ملا حظه , احترام گذاشتن به , محترم داشتن , بزرگداشت , بزرگداشتن.

arvonnousu

: برخاستن , ترقی کردن , ترقی خیز.

arvostaa

: قدردانی کردن (از) , تقدیر کردن , درک کردن , احساس کردن , بربهای چیزی افزودن , قدر چیزی را دانستن, دوست داشتن , مایل بودن , دل خواستن , نظیر بودن , بشکل یا شبیه (چیزی یا کسی) بودن , مانند , مثل , قرین , نظیر , همانند , متشابه , شبیه , همچون , بسان , همچنان , هم شکل , هم جنس , متمایل , به تساوی , شاید , احتمالا , فی المثل , مثلا , همگونه, انعام , جایزه , ممتاز , غنیمت , ارزش بسیار قاءل شدن , مغتنم شمردن, رابطه , نسبت , رجوع , مراجعه , احترام , ملا حظه , احترام گذاشتن به , محترم داشتن , بزرگداشت , بزرگداشتن, گنج , گنجینه , خزانه , ثروت , جواهر , گنجینه اندوختن , گرامی داشتن , دفینه.

arvostaa enemmn

: ترجیح یافتن یادادن , برتری دادن , رجحان دادن , برگزیدن.

arvostella

: انتقاد , سرزنش , سرزنش کردن, متهم بجنایت کردن , مجرم خواندن , جانی قلمداد کردن, سرزنش کردن , سرزنش و توبیخ رسمی , مجازات.

arvostus

: قدر , اعتبار , اقدام , رعایت ارزش , نظر , شهرت , ارجمندشمردن , لا یق دانستن , محترم شمردم, رابطه , نسبت , رجوع , مراجعه , احترام , ملا حظه , احترام گذاشتن به , محترم داشتن , بزرگداشت , بزرگداشتن.

arvovalta

: نفوذ , تاثیر , اعتبار , برتری , تفوق , توانایی , تجلی, حیثیت , اعتبار , ابرو , نفوذ , قدر ومنزلت, برجستگی , امتیاز , پیشامدگی , برتری.

arvuutella

: حدس , گمان , ظن , تخمین , فرض , حدس زدن , تخمین زدن, اندیشیدن , تفکر کردن , معاملا ت قماری کردن , احتکارکردن , سفته بازی کردن.

ase

: سلا ح , تسلیحات , جنگ افزار, اسلحه گرم, تفنگ , توپ , ششلول , تلمبه دستی , سرنگ امپول زنی و امثال ان , تیر اندازی کردن, جنگ افزار , سلا ح , اسلحه , حربه , مسلح کردن.

aseellinen

: مسلح , مجهز , جنگ اماد.

aseen piippu

: بشکه , خمره چوبی , چلیک , لوله تفنگ , درخمره ریختن , دربشکه کردن , با سرعت زیادحرکت کردن.

aseistaa

: بازو , مسلح کردن.

aseistettu

: مسلح , مجهز , جنگ اماد.

asema

: بازخانه , انبارگاه , انبار , ایستگاه راه اهن , مخزن مهمات, موقعیت , موضع , مرتبه , مقام , جایگاه, مرحله , صحنه, ایستادن , تحمل کردن , موضع , دکه , بساط, ایستگاه , جایگاه , مرکز , جا , درحال سکون , وقفه , سکون ,پاتوق , ایستگاه اتوبوس وغیره , توقفگاه نظامیان وامثال ان , موقعیت اجتماعی , وضع , رتبه , مقام , مستقرکردن , درپست معینی گذاردن, وضعیت , شاء ن, ایست , ایستادن , ایستاندن.

asenne

: گرایش , حالت , هیلت , طرز برخورد , روش و رفتار, چشم انداز , دور نما , منظره , چشم داشت , نظریه, وضع , حالت , ساختمان , طرز ایستادن , ایستایش, ایستادن , تحمل کردن , موضع , دکه , بساط.

asennus

: جفت سازی , سوار کنی , لوازم, نصب , تاسیسات, پایه , نگین دار , ارایش , اسباب , سوار شدن یا کردن.

asentaa

: فراهم اوردن , انباشتن , گرداوردن , سوار کردن , جفت کردن , جمع شدن , گردامدن , انجمن کردن , ملا قات کردن, در محلی قرار دادن , در محل معینی قرار دادن, کار گذاشتن , نصب کردن , منصوب نمودن, پیوند , بهم پیوستن , پیوند دادن, کوه , تپه , : بالا رفتن , سوار شدن بر , بلند شدن , زیادشدن , بالغ شدن بر , سوار کردن ,صعود کردن , نصب کردن , صعود , ترفیع , مقوای عکس , پایه , قاب عکس , مرکوب (اسب , دوچرخه وغیره), کارخانه , گیاه , مستقر کردن , کاشتن.

asento

: مطرح کردن , گذاردن , قراردادن , اقامه کردن , ژست گرفتن , وانمود شدن , قیافه گرفتن , وضع , حالت , ژست , قیافه گیری برای عکسبرداری ,سوال پیچ کردن باسلوال گیر انداختن, موقعیت , موضع , مرتبه , مقام , جایگاه, وضع , حالت , پز , چگونگی , طرز ایستادن یا قرار گرفتن , قرار دادن, وضع , حالت , ساختمان , طرز ایستادن , ایستایش.

asepalvelus

: خدمت اجباری, لیست اسامی , فراخواندن , احضار کردن , جمع اوری کردن , جمع شدن , جمع اوری , اجتماع , ارایش , صف, خدمت داوطلبانه نظام.

asetella

: تعدیل کردن , تنظیم کردن, دریک ردیف قرار گرفتن , بصف کردن , درصف امدن , ردیف کردن, مرتب کردن , ترتیب دادن , اراستن , چیدن , قرار گذاشتن , سازمند کردن, برپا کردن , برپایی , مقدمه چینی, تغییرمکان , نوبت کار , مبدله , تغییردادن.

asetelma

: تعدیل , تنظیم, ترتیب , نظم , قرار , مقدمات , تصفیه, ترکیب , ساخت , انشاء , سرایش , قطعه هنری, اهنگ , مقام , جای نگین , قرارگاه , کار گذاری , وضع ظاهر

asettaa

: مرتب کردن , ترتیب دادن , اراستن , چیدن , قرار گذاشتن , سازمند کردن, سپرده , ته نشست , سپردن, زمان ماضی واسم فعول فءند , : برپاکردن , بنیاد نهادن , ریختن , قالب کردن , ذوب کردن , ریخته گری , قالب ریزی کردن, بنیاد نهادن , برقرار کردن , تاسیس کردن , موسسه , بنداد , بنگاه , بنیاد , انجمن , هیلت شورا , فرمان , اصل قانونی , مقررات, خواباندن , دفن کردن , گذاردن , تخم گذاردن ,داستان منظوم , اهنگ ملودی , الحان , : غیر متخصص , ناویژه کار , خارج از سلک روحانیت , غیر روحانی, جا , محل , مرتبه , قرار دادن , گماردن, ادعا , قرار دادن , ثابت کردن , فرض کردن , فرض, موقعیت , موضع , مرتبه , مقام , جایگاه, گذاردن ,قراردادن ,به زور واداشتن ,عذاب دادن ,تقدیم داشتن ,تعبیر کردن ,بکار بردن ,منصوب کردن , ترغیب کردن ,استقرار ,پرتاب ,سعی ,ثابت, مجموعه , نشاندن , دستگاه, برپا کردن , برپایی , مقدمه چینی, واقع در , واقع شده , درمحلی گذاردن , جا گرفتن.

asettaa alttiiksi

: بی پناه گذاشتن , بی حفاظ گذاردن , درمعرض گذاشتن , نمایش دادن , افشاء کردن.

asettaa ehdoksi

: حالت , وضعیت , چگونگی , شرط , مقید کردن , شرط نمودن, صلا حیت داشتن , واجد شرایط شدن , توصیف کردن, قید کردن , قرار گذاشتن , تصریح کردن.

asettaa epilyksen alle

: ابر , توده ابرومه , توده انبوه , تیره وگرفته , ابری شدن , سایه افکن شدن, فاسد کردن , خراب کردن , فاسد, الوده کردن , بی حرمت کردن , بی عفت کردن , گردنه , رژه رفتن , گذرگاه, الوده شدن , لکه دار کردن , کثافت , الودگی, لکه دار کردن , رنگ کردن , الوده شدن , لکه , ملوث کردن , فاسد کردن , عیب.

asettaa rinnakkain

: پیش هم گذاشتن , پهلوی هم گذاشتن.

asettelu

: تعدیل , تنظیم, ترتیب , نظم , قرار , مقدمات , تصفیه, اهنگ , مقام , جای نگین , قرارگاه , کار گذاری , وضع ظاهر

asettua

: فروکش کردن , کاستن , تخفیف دادن , رفع نمودن , کم شدن , اب گرفتن از(فلز) , خیساندن (چرم) , غصب یا تصرف عدوانی , بزورتصرف کردن , کاهش , تنزل , فرونشستن, توده , لخته خون , دلمه شدن , لخته شدن (خون), بستن , دلمه کردن , لخته شدن (خون), رفته رفته کوچک شدن , تدریجا کاهش یافتن , کم شدن , تحلیل رفتن, مکان یابی کردن , قرار دادن, کردن, واریز , تسویه , جا دادن , ماندن , مقیم کردن , ساکن کردن , واریز کردن , تصفیه کردن , معین کردن , ته نشین شدن , تصفیه حساب کردن , نشست کردن, واگذاشتن , نشست کردن , فرو نشستن , فروکش کردن, سست کردن , ضعیف کردن , سست شدن , ضعیف شدن , کم نیرو شدن , کم کردن , تقلیل دادن.

asettua aloilleen

: مکان یابی کردن , قرار دادن, کردن, واریز , تسویه , جا دادن , ماندن , مقیم کردن , ساکن کردن , واریز کردن , تصفیه کردن , معین کردن , ته نشین شدن , تصفیه حساب کردن , نشست کردن.

asetukset

: پیکر بندی , هیلت , ترتیب , شکل , قواره , وضعیت یا موقعیت.

asetus

: ایین نامه , نظامنامه , قانون ویژه , قانون فرعی وضمنی, فرمان , حکم , دستور خدا, حکم کردن , حکم , فرمان, فرمان , حکم , قانون, قانون, فرمان , امر , حکم , مشیت , تقدیر , ایین, تنظیم , تعدیل , قاعده , دستور , قانون , ایین نامه, قاعده , دستور , حکم , بربست , قانون , فرمانروایی , حکومت کردن , اداره کردن , حکم کردن , گونیا, قانون موضوعه , قانون , حکم , اساسنامه.

asevelvollisuus

: خدمت اجباری, لیست اسامی , فراخواندن , احضار کردن , جمع اوری کردن , جمع شدن , جمع اوری , اجتماع , ارایش , صف, خدمت داوطلبانه نظام.

asfaltti

: قیر خیابان , اسفالت , قیر معدنی , زفت معدنی, موادی که برای اسفالت خیابان بکار میرود , مواد قیری که درساختمان اسفالت بکارمیرود , اسفالت کردن.

asia

: کار , امر , کاروبار , عشقبازی(با جمع هم میاید), سوداگری , حرفه , دادوستد , کاسبی , بنگاه , موضوع , تجارت, بر امد , پی امد , نشریه , فرستادن , بیرون امدن , خارج شدن , صادر شدن , ناشی شدن , انتشار دادن , رواج دادن , نژاد , نوع , عمل , کردار , اولا د , نتیجه بحث , موضوع , شماره, ماده , جسم , ذات , ماهیت , جوهر , موضوع , امر , مطلب , چیز , اهمیت , مهم بودن , اهمیت داشتن, چیز , شی ء , کار , اسباب , دارایی , اشیاء , جامه , لباس , موجود.

asiaintila

: واقعیت , حقیقت , وجود مسلم.

asiakas

: موکل , مشتری , ارباب رجوع, مشتری.

asiakaskunta

: ارباب رجوع , مشتریان , پیروان , موکلین, حمایت , پشتیبانی , سرپرستی , قیمومت.

asiakirja

: فصل یاقسمتی از کتاب , مجلد , دفتر , کتاب , درکتاب یادفتر ثبت کردن , رزرو کردن , توقیف کردن, مدرک , سند , دستاویز , ملا ک , سندیت دادن, پرونده , سوابق , دوسیه.

asiallinen

: رزرو شده , محتاط , خاموش , کم حرف , اندوخته , ذخیره, محتاط در سخن , کم گو.

asian laita

: موقعیت , محل , وضع.

asian tila

: حالت , وضعیت , چگونگی , شرط , مقید کردن , شرط نمودن, موقعیت , محل , وضع.

asianhaara

: نمود , سیما , منظر , صورت , ظاهر , وضع , جنبه.

askel

: گام , قدم , خرامش , شیوه , تندی , سرعت , گام زدن , با گامهای اهسته و موزون حرکت کردن قدم زدن , پیمودن , با قدم اهسته رفتن , قدم رو کردن, گام , قدم , صدای پا , پله , رکاب , پلکان , رتبه , درجه , قدم برداشتن , قدم زدن, گام های بلند برداشتن , با قدم پیمودن , گشادگشاد راه رفتن , قدم زدن , قدم , گام , شلنگ زدن, گام برداری , پاگذاشتن , راه رفتن , لگد کردن.

askelma

: گام , قدم , صدای پا , پله , رکاب , پلکان , رتبه , درجه , قدم برداشتن , قدم زدن.

askeltaa

: گام , قدم , خرامش , شیوه , تندی , سرعت , گام زدن , با گامهای اهسته و موزون حرکت کردن قدم زدن , پیمودن , با قدم اهسته رفتن , قدم رو کردن, گام , قدم , صدای پا , پله , رکاب , پلکان , رتبه , درجه , قدم برداشتن , قدم زدن, گام های بلند برداشتن , با قدم پیمودن , گشادگشاد راه رفتن , قدم زدن , قدم , گام , شلنگ زدن.

assistentti

: معاون , یاور , دستیار , بردست , ترقی دهنده.

astatiini

: بسوی , بطرف , به , در , پهلوی , نزدیک , دم , بنابر , در نتیجه , بر حسب , از قرار , بقرار , سرتاسر , مشغول.

aste

: زینه , درجه , رتبه , پایه , دیپلم یا درجه تحصیل, درجه , نمره , درجه بندی کردن , نمره دادن.

asteikko

: کفه ترازو , ترازو , وزن , پولک یا پوسته بدن جانور , فلس , هر چیز پله پله , هرچیز مدرج , اعداد روی درجه گرماسنج وغیره , مقیاس , اندازه , معیار , درجه , میزان , مقیاس نقشه , وسیله سنجش , خط مقیاس , تناسب , نسبت , مقیاس کردن , توزین کردن.

astella

: گام , قدم , خرامش , شیوه , تندی , سرعت , گام زدن , با گامهای اهسته و موزون حرکت کردن قدم زدن , پیمودن , با قدم اهسته رفتن , قدم رو کردن, گام های بلند برداشتن , با قدم پیمودن , گشادگشاد راه رفتن , قدم زدن , قدم , گام , شلنگ زدن, گام برداری , پاگذاشتن , راه رفتن , لگد کردن.

astia

: ظرف , گلدان , گلدان نقره و غیره, اوند , کشتی , مجرا , رگ , بشقاب , ظرف , هر نوع مجرا یا لوله.

astiasto

: لوازم میز یا سفره , ظروف سفره , کارد و چنگال.

astua

: گام های بلند برداشتن , با قدم پیمودن , گشادگشاد راه رفتن , قدم زدن , قدم , گام , شلنگ زدن, گام برداری , پاگذاشتن , راه رفتن , لگد کردن.

asua

: ساکن بودن , اقامت گزیدن, زندگی کردن , زیستن , زنده بودن , :زنده , سرزنده , موثر , دایر.

asukas

: ساکن , اهل , مقیم , زیست کننده در, مستاجر , ساکن , مسافر (مهمانخانه) , مهماندار, مقیم , مستقر, کرایه نشین , مستاجر , اجاره دار , اجاره کردن , متصرف بودن.

asumaton

: اشغال نشده , خالی , بدون مستاجر.

asumus

: همسازی , تطابق , جا , منزل , وسایل راحتی , تطبیق , موافقت , سازش با مقتضیات محیط , وام , کمک , مساعده, خانه , سرای , منزل , جایگاه , جا , خاندان , برج , اهل خانه , اهل بیت , جادادن , منزل دادن , پناه دادن , منزل گزیدن , خانه نشین شدن.

asunto

: اپارتمان, مسکن, تخت , پهن , مسطح, خانه , سرای , منزل , جایگاه , جا , خاندان , برج , اهل خانه , اهل بیت , جادادن , منزل دادن , پناه دادن , منزل گزیدن , خانه نشین شدن, محل اقامت , اقامتگاه.

asuttaa

: ساکن بودن , اقامت گزیدن, ساکن شدن(در) , مسکن گزیدن , سکنی گرفتن در , بودباش گزیدن در , اباد کردن, مردم , خلق , مردمان , جمعیت , قوم , ملت , اباد کردن , پرجمعیت کردن , ساکن شدن, دارای جمعیت کردن , ساکن شدن , مسکون کردن, مستقر بودن , اقامت داشتن, کلبه , خانه , خانه کوچک وسردستی ساخته شده , کاشانه , زیستن.

asvaltti

: قیر خیابان , اسفالت , قیر معدنی , زفت معدنی, موادی که برای اسفالت خیابان بکار میرود , مواد قیری که درساختمان اسفالت بکارمیرود , اسفالت کردن.

asymptootti (math.)

: خط مجانب , مماس ازلی.

ateisti

: منکر خدا , خدانشناس , ملحد.

ateria

: غذا , خوراکی , شام یا نهار , ارد (معمولا غیر از ارد گندم) بلغور.

atlantti

: اقیانوس اطلس.

atomi

: هسته , اتم , جوهر فرد , جزء لا یتجزی , کوچکترین ذره.

attraktio (math.)

: کشش , جذب , جاذبه , کشندگی.

attraktori (math.)

: مجذوب کننده.

auki

: باز , ازاد , اشکار , باز کردن , باز شدن.

aukio

: مربع , مجذور , چهارگوش , گوشه دار , مجذور کردن.

aukko

: سوراخ , گودال , حفره , نقب , لا نه خرگوش و امثال ان , روزنه کندن , در لا نه کردن, پوک , میالن تهی , گودافتاده , گودشده , تهی , پوچ , بی حقیقت , غیر صمیمی , کاواک , خالی کردن, دهانه , چشمه , جای خالی , سوراخ , سراغاز , افتتاح , گشایش.

auktoriteetti

: قدرت , توانایی , اختیار , اجازه , اعتبار , نفوذ , مدرک یا ماخذی از کتاب معتبریا سندی , نویسنده ء معتبر , منبع صحیح و موثق , اولیاء امور.

aulis

: مشتاق , ذیعلا قه , ترد و شکننده, سخی , بخشنده , زیاد, مفید , کمک کننده, فراوانی , وفور , ولخرجی , اسراف کردن , ولخرجی کردن , افراط کردن, ازاده , نظر بلند , دارای سعه نظر , روشنفکر , ازادی خواه , زیاد , جالب توجه , وافر , سخی, مایل , راضی , حاضر , خواهان , راغب.

aura

: نشله و تجلی هر ماده (مثل بوی گل) , رایحه , تشعشع نورانی, خیش , گاو اهن , شخم , ماشین برف پاک کن , شخم کردن , شیار کردن , شخم زدن , باسختی جلو رفتن , برف روفتن ,خیش , گاو اهن , شخم , ماشین برف پاک کن , شخم کردن , شیار کردن , شخم زدن , باسختی جلو رفتن , برف روفتن .

auringonlasku

: تاریک وروشن , هوای گرگ ومیش , هنگام غروب , تاریک نمودن.

auringonnousu

: سپیده دم , فجر , سرخی شفق , اغاز, سپیده دم , صدای بانگ خروس, صبح , سپیده دم , بامداد, بامداد , صبح , پیش از ظهر, طلوع افتاب , طلوع خورشید , تیغ افتاب , مشرق, طلوع افتاب.

auringonpimennys

: گرفتگی , گرفت , کسوف یا خسوف , تحت الشعاع قرار دادن.

auringonvarjo

: چتر , سایبان , حفاظ , چتر استعمال کردن.

aurinko

: افتاب , خورشید , درمعرض افتاب قرار دادن , تابیدن.

aurinkoinen

: تابناک , روشن , درخشان , تابان , افتابی , زرنگ , باهوش, درخشان , تابناک, صیقلی , براق , افتابی , درخشان , پرنور, افتابی , روشن , افتاب رو , رو بافتاب , تابناک, افتاب گیر , منور از نور افتاب.

autio

: ویران کردن , از ابادی انداختن , مخروبه کردن , ویران , بی جمعیت , متروک , حزین, تهی , خالی.

autiomaa

: بیابان , دشت , صحرا , شایستگی , استحقاق , سزاواری , :ول کردن , ترک کردن , گریختن, زمین بایر , لم یزرع.

auto

: خودرو , اتومبیل , ماشین متحرک خودکار , ماشین خودرو , اتومبیل راندن , اتومبیل سوار شدن, اتومبیل , واگن , اطاق راه اهن , هفت ستاره دب اکبر , اطاق اسانسور.

automaatit

: ماشینها , ماشینهای خودکار.

automaatti

: ماشین , ماشین خودکار.

automaattinen

: دستگاه خودکار , خودکار , مربوط به ماشینهای خودکار , غیر ارادی.

autonomia

: خودگرانی.

autonominen

: دارای حکومت مستقل , خودمختار , دارای زندگی مستقل , خودکاربطور غیر ارادی , واحد کنترل داخلی.

autonrengas

: خسته کردن , خسته , از پا درامدن , فرسودن , لا ستیک چرخ , لا ستیک , لا ستیک زدن به.

auttaa

: کمک کردن , یاری کردن , مساعدت کردن , پشتیبانی کردن , حمایت کردن , کمک , یاری , حمایت , همدست , بردست , یاور, کمک کردن , مساعدت کردن, اسان کردن , تسهیل کردن , کمک کردن, کمک کردن , یاری کردن , مساعدت کردن (با) , همدستی کردن , مدد رساندن , بهترکردن چاره کردن , کمک , یاری , مساعدت , مدد , نوکر , مزدور.

auttakaa

: کمک کردن , یاری کردن , مساعدت کردن (با) , همدستی کردن , مدد رساندن , بهترکردن چاره کردن , کمک , یاری , مساعدت , مدد , نوکر , مزدور.

avain

: کلید.

avara

: پهناور , وسیع , بزرگ , بسیط , کشیده, فراخ , جادار , وسیع , جامع , گشاد , فضادار , مفصل, پهناور , وسیع , بزرگ , زیاد , عظیم , بیکران, پهن , عریض , گشاد , فراخ , وسیع , پهناور , زیاد , پرت , کاملا باز , عمومی , نامحدود , وسیع.

avaruudellinen

: فضایی , فاصله ای.

avaruus

: فضا , وسعت , مساحت , جا , فاصله , مهلت , فرصت , مدت معین ,زمان کوتاه , دوره , درفضا جا دادن , فاصله دادن , فاصله داشتن.

avata

: باز , ازاد , اشکار , باز کردن , باز شدن.

avata kaikille ihmisryhmille

: تمام کردن , کامل کردن , درست کردن , یکی کردن , تابعه اولیه چیزی را گرفتن , اختلا ط, درهم کردن , اشوردن , سرشتن , قاتی کردن , امیختن , مخلوط کردن , اختلا ط.

avautua

: باز , ازاد , اشکار , باز کردن , باز شدن, اشکار کردن , فاش کردن , اشکار شدن , رها کردن , باز کردن , تاه چیزی را گشودن.

avioero

: طلا ق , جدایی , فسخ.

avioliitto

: ازدواج , عروسی , جشن عروسی , زناشویی , یگانگی , اتحاد , عقید , ازدواج , پیمان ازدواج.

aviomies

: شوهر , شوی , کشاورز , گیاه پرطاقت , نر , شخم زدن , کاشتن , باغبانی کردن , شوهردادن , جفت کردن.

avoinna

: باز , ازاد , اشکار , باز کردن , باز شدن.

avoktinen

: سخی , بخشنده , زیاد, گشاده دست , سخاوتمند , بخشنده , علنی.

avustaa

: کمک کردن , مساعدت کردن.

avustaa vuorosanoissa

: سخن رهنما , ایماء , اشاره برای راهنمایی خواننده یاگوینده یا بازیگر , چوب بیلیارد , صف , ردیف , : اشاره کردن , راهنمایی کردن , باچوب بیلیارد زدن , صف بستن, بیدرنگ , سریع کردن , بفعالیت واداشتن , برانگیختن , سریع , عاجل , اماده , چالا ک , سوفلوری کردن, یاداوری کردن , یاداور شدن , بیاد اوردن.

avustaja

: معاون , یاور , دستیار , بردست , ترقی دهنده.

B

bakteeri

: میکرب , جنین , اصل , ریشه , منشاء, زیاچه , میکرب.

balansoitu (math.)

: متعادل , متوازن.

ballaadi

: شعر افسانه ای , تصنیف , اواز یکنفری که در ضمن ان داستانی بیان میشود , یک قطعه ء رومانتیک, خواباندن , دفن کردن , گذاردن , تخم گذاردن ,داستان منظوم , اهنگ ملودی , الحان , : غیر متخصص , ناویژه کار , خارج از سلک روحانیت , غیر روحانی

balleriina

: رقاصه , رقاصه بالت.

banaani

: موز.

barium

: بع بع (گوسفند) , بع بع کردن , مثل گوسفند صدا کردن, فلز دو ظرفیتی , فلز باریم.

basso

: نوعی ماهی خارداردریایی , بم , کسی که صدای بم دارد.

beeta

: بتا , دومین حرف الفبای یونانی.

beige

: رنگ قهوه ای روشن مایل بزرد و خاکستری , پارچه ای که از پشم طبیعی رنگ نشده ساخته شود.

belgialainen

: بلژیکی , اهل بلژیک.

bensiini

: گازولین , بنزین.

bensiiniasema

: پمپ بنزین.

beryllium

: مصدر فعل بودن , امر فعل بودن , وجود داشتن , زیستن , شدن , ماندن , باش, فلز بریلیوم بعلا مت Be برنگ خاکستری فولا دی.

betoni

: سفت کردن , باشفته اندودن یا ساختن , بهم پیوستن , ساروج کردن , :واقعی , بهم چسبیده , سفت , بتون , ساروج شنی , اسم ذات.

bikinit

: لباس شنای زنانه دوتکه , مایوی دوتکه.

bilineaarinen (math.)

: دوسویه , دوسویگی , دارای دو خط مستقیم , وابسته بدو خط مستقیم.

bin ri-

: دودویی , دوتایی.

bin riluku

: عدد دودویی.

binomi

: دوجمله ای (در جبر و مقابله).

biokemia

: زیست شیمی.

biologi

: زیست شناس , عالم علم الحیات.

biologia

: زیست شناسی.

bisnesmies

: تاجر , بازرگان.

bonus

: انعام , جایزه , حق الا متیاز , سودقرضه , پرداخت اضافی, سودسهام , سود, انگیزه , فتنه انگیز , اتش افروز , موجب , مشوق.

britti

: بریتانیایی , انگلیسی , اهل انگلیس , زبان انگلیسی.

brittilinen

: بریتانیایی , انگلیسی , اهل انگلیس , زبان انگلیسی, خاک انگلیس , انگلیسی , اهل بریتانیا.

brokadi

: زری , زربفت , پارچه ابریشمی گل برجسته.

brutaali

: جانور خوی , حیوان صفت , وحشی , بی رحم , شهوانی.

budjetti

: بودجه.

bunkkeri

: سنگر وپناهگام زیر زمینی , انباربزرگ , پرشدن انبار, قوطی حب دارو وغیره , لا نه توپ ومسلسل.

bussi

: گذرگاه , مسیر عمومی, کالسکه , واگن راه اهن , مربی ورزش , رهبری عملیات ورزشی را کردن , معلمی کردن, اتوبوس , توده مردم , عامه.

byrokraatti

: مامور اداری , مامور دولتی , مقرراتی واهل کاغذ بازی , دیوان سالا ر.

byrokratia

: رعایت تشریفات اداری بحد افراط , تاسیسات اداری , حکومت اداری , مجموع گماشتگان دولتی , کاغذ پرانی , دیوان سالا ری, نوار باریک قرمز , فرمالیته اداری.

C

caddy

: چای دان , توپ تنیس , لولو , شبح.

celsiusaste

: سانتیگراد , صدبخشی.

chili

: دارفلفل , برباس , گردفلفل , خوراک لوبیای پر ادویه.

chilipippuri

: دارفلفل , برباس , گردفلفل , خوراک لوبیای پر ادویه.

D

data

: مفروضات , اطلا عات , سوابق , دانسته ها, ماخذ , اطلا ع.

defektiivinen (math.)

: ناقص , ناتمام , دارای کمبود , معیوب.

degeneroitunut (math.)

: روبه انحطاط گذاردن , فاسد شدن , منحط.

dekkaritarina

: رمز , راز , سر , معما , صنعت , هنر , حرفه , پیشه, داستان پلیسی , فیلم پلیسی , رمان پلیسی.

delegoida

: نمایندگی دادن , وکالت دادن , محول کردن به , نماینده.

delegointi

: نمایندگی , وکالت , هیات نمایندگان.

demari

: سوسیال دمکرات.

demokraatti

: طرفداراصول حکومت ملی , عضو حزب دموکرات.

demokratia

: دموکراسی , حکومت قاطبه مردم.

demoni

: خدایی که دارای قوه خارق العاده بوده , دیو.دیو , جنی , شیطان , روح پلید , اهریمن.

depressio

: پژمانی , افسردگی , سرافکندگی , دلمردگی, تو رفتگی , گود شدگی , فرودافت , کسادی , تنزل , افسردگی , پریشانی.

derivaatta (math.)

: اشتقاقی , مشتق , فرعی , گرفته شده , ماخوذ.

derivoida

: فرق گذاشتن , فرق قاءل شدن , دیفرانسیل تشکیل دادن.

derivointi

: مشتق گیری , فرق گذاری.

desibeli

: , دسیبل.

desimaali

: دهدهی , رقم دهدهی , اعشاری.

desimaaliluku

: عدد دهدهی.

despootti

: حاکم مطلق , سلطان مستبد , ستمگر , ظالم, دیکتاتور , فرمانروای مطلق , خودکامه.

detalji

: جزء , تفصیل , جزءیات , تفاصیل , اقلا م ریز , حساب ریز , شرح دادن , بتفصیل گفتن , بکار ویژه ای گماردن , ماموریت دادن.

determinantti

: تعیین کننده , تصمیم گیرنده , عاجز , جازم.

devalvaatio

: کاهش , تنزل قیمت پول.

devalvoida

: تنزل قیمت دادن , از ارزش و شخصیت کسی کاستن.

dia

: رنگ دانه کرومیوم , رنگ زرد فرنگی , اب ورشو, لغزش , سرازیری , سراشیبی , ریزش , سرسره , کشو , اسباب لغزنده , سورتمه , تبدیل تلفظ حرفی به حرف دیگری , لغزنده , سرخونده , پس وپیش رونده , لغزیدن , سریدن.

diagnoosi

: تشخیص , تشخیص ناخوشی.

diagnosoida

: تشخیص دادن , برشناخت کردن.

diagonaali (math.)

: مورب , اریب , دوگوشه , قاطع دو زاویه , قطر.

dialogi

: مکالمه ء دو نفری , مکالمات ادبی و دراماتیک , گفتگو , صحبت , گفت و شنود , هم سخنی.

diesel

: دیزل , موتور دیزل.

differenssiyht l

: معادله تفاضلی.

differentiaalilaskenta

: حساب فاضله.

differentiaaliyht l

: معادله دیفرانسیل.

differentioituva (math.)

: تشخیص پذیر , قابل تشخیص , فرق گذاشتنی.

diffraktio (phys.)

: پراش , انکسار.

diffuusio

: ریزش , افاضه , انتشار , پخش.

digitaalinen

: انگشتی , پنجه ای , رقمی , وابسته به شماره.

diiva

: سردسته زنان خواننده اپرا, خواننده برجسته زن اپرا یا کنسرت.

dimensio (math.)

: بعد.

dimensio

: بعد.

diplomaatti

: سیاستمدار , رجل سیاسی , دیپلمات.

diplomi

: گواهینامه , شهادت نامه , سند رسمی , گواهی صادر کردن, دانشنامه , دیپلم , گواهینامه.

diskanttikaiutin

: بلندگوی دارای صدای ناهنجاروگوشخراش.

diskata

: سلب صلا حیت کردن از , شایسته ندانستن , مردود کردن(درامتحان وغیره).

disketti

: گرده , قرص, گرده کوچک, نرم , مسخره وار , سست, گرده لرزان.

diskriminantti (math.)

: مشخص کننده , تفکیک کننده , جدا کننده.

distribuutio (math.)

: توزیع , پخش.

divergenssi (math.)

: تباین , انشعاب.

divisioona

: تقسیم , بخش , قسمت.

dogmaattinen

: جزمی , متعصب , کوته فکر.

dogmi

: عقیده دینی , اصول عقاید , عقاید تعصب امیز.

dokata (informal)

: مشروب الکلی , مشروبات الکلی بحد افراط نوشیدن , مست کردن, گیج کردن , سردرگم وهاج وواج شدن , داءم الخمر بودن , گیج کردن.

dokumentti

: مدرک , سند , دستاویز , ملا ک , سندیت دادن.

dollari

: دلا ر , .

dominoida

: چیره شدن , حکمفرما بودن , تسلط داشتن , تفوق یافتن.

donna

: پهن , عریض , گشاد , پهناور , زن هرزه.

draama

: درام , نمایش , تاتر , نمایشنامه.

duaali (math.)

: همزاد , دو واحدی.

duuri

: مهاد , بزرگ , عمده , متخصص شدن.

dynaaminen

: وابسته به نیروی محرکه , جنباننده , حرکتی , شخص پرانرژی , پویا.

dynamiitti

: دینامیت , با دینامیت ترکاندن , منفجر کردن.

dyyni

: ریگ روان , خاکریز یاتپه شنی ساحل که بادانها را جابجا میکند , توده شن ساحلی , تل شنی.

E

edelleen

: بیشتر , دیگر , مجدد , اضافی , زاءد , بعلا وه , بعدی , دوتر ,جلوتر , پیش بردن , جلو بردن , ادامه دادن , پیشرفت کردن , کمک کردن به, بیشتر , زیادتر , بیش, ارام , خاموش , ساکت , بی حرکت , راکد , همیشه , هنوز , بازهم , هنوزهم معذلک , : ارام کردن , ساکت کردن , خاموش شدن , دستگاه تقطیر , عرق گرفتن از , سکوت , خاموشی.

edellinen

: پیر , سالخورده , کهن سال , مسن , فرسوده , دیرینه , قدیمی , کهنه کار , پیرانه , کهنه , گذشته , سابقی , باستانی, قبلی.

edellytt

: حالت , وضعیت , چگونگی , شرط , مقید کردن , شرط نمودن, خواستارشدن , درخواست , مطالبه , طلب , تقاضا کردن , مطالبه کردن, مستلزم بودن , شامل بودن , فراهم کردن , متضمن بودن , دربرداشتن , حمل کردن بر , حبس یاوقف کردن , موجب شدن, مطلبی را رساندن , ضمنا فهماندن , دلا لت ضمنی کردن بر , اشاره داشتن بر , اشاره کردن , رساندن, ایجاب کردن , مستلزم بودن, مجبور کردن , وادار کردن , مرهون ساختن , متعهد شدن , لطف کردن, پیش پنداشتن , از پیش فرض کردن , دربرداشتن , متضمن بودن, صلا حیت داشتن , واجد شرایط شدن , توصیف کردن, بایستن , لا زم داشتن , خواستن , مستلزم بودن , نیاز داشتن, تعیین کردن , معین کردن , معلوم کردن , جنبه خاصی قاءل شدن برای , مشخص کردن , ذکرکردن , مخصوصا نام بردن , تصریح کردن, قید کردن , قرار گذاشتن , تصریح کردن.

edellytykset

: تسهیلا ت , امکانات.

edelt

: مقدم بودن , جلوتر بودن از , اسبق بودن بر.

edeltj

: اسبق , سابق , قبلی , جد , اجداد , پیشنیان.

edesauttaa

: اعانه دادن , شرکت کردن در , همکاری وکمک کردن , هم بخشی کردن, تشویق کردن , دلگرم کردن , تشجیح کردن , تقویت کردن , پیش بردن , پروردن, بیشتر , دیگر , مجدد , اضافی , زاءد , بعلا وه , بعدی , دوتر ,جلوتر , پیش بردن , جلو بردن , ادامه دادن , پیشرفت کردن , کمک کردن به, مشارکت کردن در , سهم دادن در , کردن , دارفانی را وداع گفتن, ترفیع دادن , ترقی دادن , ترویج کردن.

edess

: پیش از , قبل از , پیش , جلو , پیش روی , درحضور , قبل , پیش از , پیشتر , پیش انکه.

edestakaisin

: پس وپیش , عقب وجلو رفتن.

edet

: جلو رفتن , جلو بردن , پیشرفت , مساعده, کوره اهنگری , دمگاه , کوره قالگری , جعل , تهیه جنس قلا بی , جعل کردن , اسناد ساختگی ساختن , اهنگری کردن , کوبیدن , جلو رفتن.

edist

: بالا بردن , زیاد کردن, تشویق کردن , دلگرم کردن , تشجیح کردن , تقویت کردن , پیش بردن , پروردن, بیشتر , دیگر , مجدد , اضافی , زاءد , بعلا وه , بعدی , دوتر ,جلوتر , پیش بردن , جلو بردن , ادامه دادن , پیشرفت کردن , کمک کردن به, مشارکت کردن در , سهم دادن در , کردن , دارفانی را وداع گفتن, ترفیع دادن , ترقی دادن , ترویج کردن.

edisty

: جلو رفتن , جلو بردن , پیشرفت , مساعده, پیشرفت کردن , جلو رفتن, سوار شدن (بر) , پیش رفتن , کار کردن , گذران کردن , گذراندن, پیشرفت , پیشرفت کردن.

edistynyt

: پیشرفته , ترقی کرده , پیش افتاده , جلوافتاده.

edistys

: پیشرفت , پیشرفت کردن, تصاعد.

edistysaskel

: پیشرفت , ترقی , ترفیع , سهم الا رثی که در زمان حیات پدر به فرزندان می دهند , پیش قسط, پیشرفت , پیشرفت کردن, تصاعد.

edullinen

: سودمند , نافع , باصرفه, ارزان , جنس پست , کم ارزش , پست, ارزان , کم خرج , معقول , صرفه جو , ساده.

edustaja

: پیشکار , نماینده , گماشته , وکیل , مامور , عامل, نمایندگی دادن , وکالت دادن , محول کردن به , نماینده, نماینده , حاکی از , مشعربر.

eestaas

: پس وپیش , عقب وجلو رفتن.

egypti

: کشور مصر.

egyptil inen

: مصری.

ehdokas

: داوطلب , خواهان , نامزد , کاندید , داوخواه.

ehdollinen

: شرطی , مشروطه , موکول , مقید , نامعلوم.

ehdoton

: مطلق , غیر مشروط , مستقل , استبدادی , خودرای , کامل , قطعی , خالص , ازاد از قیود فکری , غیر مقید , مجرد , دایره نامحدود, امر , مقتدر , توانا , معتبر, رده ای , کلا سیک, معین , قطعی , تصریح شده , صریح , روشن , معلوم, قطعی , قاطع , صریح , معین کننده , نهایی.

ehdottaa

: نصیحت کردن , اگاهانیدن , توصیه دادن , قضاوت کردن , پند دادن , رایزنی کردن, تقدیم داشتن , پیشکش کردن , عرضه , پیشنهاد کردن , پیشنهاد , تقدیم , پیشکش , اراءه, پیشنهاد کردن, مطرح کردن , پیشنهاد کردن , اراءه دادن , تقدیم کردن , رواج دادن, تسلیم کردن , اراءه دادن , تسلیم شدن, اشاره کردن بر , بفکرخطور دادن , اظهار کردن , پیشنهاد کردن , تلقین کردن.

ehdottoman trke

: وخیم , بسیار سخت , قاطع, ضروری , واجب , بسیارلا زم , اصلی , اساسی ذاتی , جبلی , لا ینفک , واقعی , عمده.بی وارث را) , مصادره کردن.

ehdotus

: پیشنهاد , عرضه , تقدیم , پیشنهاد کردن , تقدیم داشتن , عرضه داشتن, پیشنهاد , طرح , طرح پیشنهادی , اظهار , ابراز, موضوع , قضیه , کار , مقصود , قیاس منطقی , پیشنهاد کردن به , دعوت بمقاربت جنسی کردن, اشاره , تلقین , اظهار عقیده , پیشنهاد , الهام.

ehe

: درست , صحیح , بی کسر , کامل , تمام , انتگرال, رام نشده , سوقان گیری نشده , مسلسل , ناشکسته, تمام , درست , دست نخورده , کامل , بی خرده , همه , سراسر , تمام , سالم.

eheys

: درستی , امانت , راستی , تمامیت , بی عیبی , کمال.

ehj

: رام نشده , سوقان گیری نشده , مسلسل , ناشکسته, تمام , درست , دست نخورده , کامل , بی خرده , همه , سراسر , تمام , سالم.

ehk

: شاید , احتمالا, گویا , شاید , ممکن است , توان بود , اتفاقا.

ehk isev

: پیشگیرانه , احتیاطی.

ehk ist

: جلوگیری کردن , پیش گیری کردن , بازداشتن , مانع شدن , ممانعت کردن.

ehto

: تهیه , قید, شرط , قید , بند , جمله شرطی, تصریح , تشخیص , ذکر خصوصیات , مشخصات, قید , قرار , تصریح, لفظ , اصطلا ح , دوره , شرط.

ehtoollisleip

: شیرینی پنجره ای , نان فطیر.

ei

: پاسخ نه , منفی , مخالف , خیر , ابدا, نقیض , نقض , نفی.

ei ajantasainen

: از مد افتاده , منسوخه , قدیمی.

ei ikin

: هرگز , هیچگاه , هیچ وقت , هیچ , ابدا , حاشا.

ei koskaan

: هرگز , هیچگاه , هیچ وقت , هیچ , ابدا , حاشا.

ei kukaan

: هیچ کس , هیچ فرد , ادم بی اهمیت , ادم گمنام, چیز غیر موجود , جیز وهمی و خیالی , عدم.

ei kykene

: منفی فعل < توانستن.>, .

ei lainkaan

: هیچ , هیچیک , هیچکدام , بهیچوجه , نه , ابدا , اصلا.

ei luottaa

: بی اعتمادی , بدگمانی , سوء ظن , اعتماد نداشتن.

ei mik n

: چیزی , هر چیزی , هیچ , بهیچوجه , ابدا , صفر , هیچ چیز, هیچ , عدم , نیستی , صفر , نابودی , بی ارزش, صفر , هیچ , معدوم, حوری دریایی , هیچ , هیچکس , رای مخالف دادن , وتو کردن , منع کردن , اصلا , بهیچ وجه , نه خیر, هیچ , نیستی , صفر , بی ارزش , ابدا, پوچ , تهی, صفر , هیچ , مبداء , محل شروع , پایین ترین نقطه , نقطه گذاری کردن , روی صفرمیزان کردن, فشار , انرژی , زیپ , زیپ لباس را کشیدن , زیپ دار کردن , با سرعت وانرژی حرکت کردن , زور , نیرو.

ei miss n

: هیچ جا , هیچ کجا , در هیچ مکان.

ei mit n

: هیچ , نیستی , صفر , بی ارزش , ابدا.

ei ole

: ندار , , فقیر.

ei olla huomaavinaan

: پهن وکوتاه , کلفت وکوتاه , سرزنش , منع , جلوگیری , سرزنش کردن , نوک کسی را چیدن(دارای بینی) سربالا , خاموش کردن (سیگار).

ei pysty

: منفی فعل < توانستن.>, .

ei voi

: منفی فعل < توانستن.>, .

ei yht n

: هیچ , هیچیک , هیچکدام , بهیچوجه , نه , ابدا , اصلا.

eik

: نه این و نه ان , هیچیک , هیچیک از این دو.

eilen

: دیروز , روز پیش , زمان گذشته.

eilinen

: دیروز , روز پیش , زمان گذشته.

eittm tn

: غیر قابل بحث , بدون مناقشه , بی چون و چرا , بدون مباحثه , مسلم, بی چون و چرا , مسلما , بی گفتگو , بطور غیر قابل بحث , بطور مسلم, مثبت , یقین, جواب ناپذیر , بیجواب , قاطع , دندان شکن , تکذیب ناپذیر, محقق , غیرقابل منازعه , غیرقابل اعتراض , رد نکردنی.

eka (informal)

: نخست , نخستین , اول , یکم , مقدم , مقدماتی, بهترین , پیش ترین , جلوترین , دردرجه نخست.

eksakti

: دقیق.

eksentrisyys (phys.)

: دوری از مرکز , گریز از مرکز , غرابت , بی قاعدگی.

ekstrapoloida

: برون یابی کردن.

ekvivalenssi (math.)

: تعادل.

ekvivalentti (math.)

: معادل , هم بها , برابر , مشابه , هم قیمت , مترادف , هم معنی , همچند , هم ارز.

el

: زندگی کردن , زیستن , زنده بودن , :زنده , سرزنده , موثر , دایر.

el in

: جانور , حیوان , حیوانی , جانوری , مربوط به روح و جان یا اراده , حس و حرکت, چهارپا , حیوان , جانور.

el inrotu

: پروردن , باراوردن , زاییدن , بدنیااوردن , تولید کردن , تربیت کردن , فرزند , اولا د , اعقاب , جنس , نوع , گونه.

el ke

: حقوق بازشنستگی , مقرری , پانسیون , مزد , حقوق , مستمری گرفتن , پانسیون شدن.

el m

: جان بخشی , انگیزش , تحریک , سرزندگی, جان , زندگی , حیات , عمر , رمق , مدت , دوام , دوران زندگی , موجود , موجودات , حبس ابد, زندگی , معاش , وسیله گذران , معیشت , زنده , حی , درقیدحیات , جاندار , جاودانی, خش , اختلا ل , پارازیت , سروصدا.

el mkerta

: زیستنامه , بیوگرافی , تاریخچه زندگی , تذکره , زندگینامه, جان , زندگی , حیات , عمر , رمق , مدت , دوام , دوران زندگی , موجود , موجودات , حبس ابد.

el mniloinen

: احساساتی , پر هیجان , با حرارت , گرم , جوشان, فراوان , پرپشت , فیض بخش , پربرکت.

el mntarina

: زیستنامه , بیوگرافی , تاریخچه زندگی , تذکره , زندگینامه, جان , زندگی , حیات , عمر , رمق , مدت , دوام , دوران زندگی , موجود , موجودات , حبس ابد.

el mnvaihe

: ملک , املا ک , دارایی , دسته , طبقه , حالت , وضعیت.

el tt

: پرورش دادن , رشد دادن, خورد , خوراندن , تغذیه کردن , جلو بردن, نگاه داشتن , اداره کردن , محافظت کردن , نگهداری کردن ,نگاهداری , حفاظت , امانت داری , توجه , جلوگیری کردن , ادامه دادن , مداومت بامری دادن, نگهداشتن , برقرار داشتن, نگهداشتن , متحمل شدن , تحمل کردن , تقویت کردن , حمایت کردن از.

el ttminen

: وسیله معاش , نان وپنیر, وسیله معاش , معاش , اعاشه , معیشت, نگهداری , تغذیه , معاش , اعانت.

elanto

: وسیله معاش , نان وپنیر, وسیله معاش , معاش , اعاشه , معیشت, زندگی , معاش , وسیله گذران , معیشت , زنده , حی , درقیدحیات , جاندار , جاودانی, نگهداری , تغذیه , معاش , اعانت.

elatus

: وسیله معاش , نان وپنیر, وسیله معاش , معاش , اعاشه , معیشت, زندگی , معاش , وسیله گذران , معیشت , زنده , حی , درقیدحیات , جاندار , جاودانی, نگهداری , تغذیه , معاش , اعانت.

ele

: اشاره , حرکت , اشارات و حرکات در موقع سخن گفتن , وضع , رفتار , ژست , قیافه , ادا.

elefantti

: پیل , فیل.

eleganssi

: براز , ظرافت , لطافت , زیبایی , وقار , ریزه کاری , سلیقه.

elektroni

: الکترون.

eliitti

: سرامدن , برگزیدن , نخبه , زبده , گلچین , ممتاز.

elikko (informal)

: جانور , حیوان , حیوانی , جانوری , مربوط به روح و جان یا اراده , حس و حرکت.

eliminointi

: زدودگی , رفع.

elinik

: جان , زندگی , حیات , عمر , رمق , مدت , دوام , دوران زندگی , موجود , موجودات , حبس ابد, عمر , مدت زندگی , دوره زندگی , مادام العمر , ابد.

elinkunta

: کلیه جانوران یک سرزمین یایک زمان , حیوانات یک اقلیم , جانور نامه , جانداران , زیا.

elintarha

: باغ وحش.پیشوند بمعنی حیوان - جانور و متحرک.

elintrke

: حیاتی , واجب.

elinvoimainen

: حیاتی , واجب.

ellipsi (math.)

: بیضی , شلجمی , تخم مرغی , حذف , ادغام.

ellipsoidi

: بیضی.

elliptinen (math.)

: بیضی , افتاده , محذوف.

elmys

: بستن , محکم زدن , چتری بریدن (گیسو) , صدای بلند یا محکم , چتر زلف, پوتین یاچکمه , اخراج , چاره یافایده , لگدزدن , باسرچکمه وپوتین زدن, اروین , ورزیدگی , کارازمودگی , تجربه , ازمایش , تجربه کردن , کشیدن , تحمل کردن , تمرین دادن, تراز , بطورناگهانی غضبناک شدن , بهیجان امدن , چهره گلگون کردن (در اثر احساسات و غیره) , سرخ شدن , قرمز کردن , اب را با فشار ریختن , سیفون توالت , ابریزمستراح را باز کردن (برای شستشوی ان) , تراز کردن , لگدزدن , باپازدن , لگد , پس زنی , تندی, نی بوریا , بوریا , انواع گیاهان خانواده سمار ,یک پر کاه , جزءی , حمله , یورش , حرکت شدید , ازدحام مردم , جوی , جویبار , هجوم بردن , برسر چیزی پریدن , کاری را با عجله و اشتیاق انجام دادن, هیجان , بهیجان اوردن , بتپش دراوردن , لرز , لرزه.

elo

: روح , جان , روان , رمق , روحیه , جرات , روح دادن , بسرخلق اوردن.

elohopea

: سیماب , جیوه , تیر , پیک , پیغام بر , دزدماهر , عطارد , یکی از خدایان یونان قدیم, جیوه.

eloisa

: سرزنده وبشاش , تند , چابک , باروح , رایج , چست , تیز , اراسته , پاکیزه, باروح , زنده , جالب توجه , سرزنده , از روی نشاط , با سرور وشعف, روشن , واضح , زنده.

elokuu

: همایون , بزرگ جاه , عظیم , عالی نسب , ماه هشتم سال مسیحی که 13 روزاست , اوت.

elokuva

: پرده نازک , فیلم عکاسی , فیلم سینما , سینما , غبار , تاری چشم , فیلم برداشتن از, ضربت اهسته و سبک با شلا ق , تکان ناگهانی , تلنگر , تکان دادن , بریدن , قطع کردن ,(معمولا بصورت جمع) سینما, سینما, فیلم سینما , سینما.

elokuvateatteri

: سینما.

eloperinen

: عضوی , ساختمانی , موثر درساختمان اندام , اندام دار , اساسی , اصلی , ذاتی , بنیانی , حیوانی , الی , وابسته به شیمی الی , وابسته به موجود الی.

elossa

: زنده , در قید حیات , روشن , سرزنده , سرشار , حساس.

elosteleva

: پراکندگی کردن , ازهم پاشیدن , اسراف کردن, هرزه , فاجر , بداخلا ق , ازروی هرزگی , فاسد.

eltaantunut

: ترشیده , بو گرفته , باد خورده , فاسد , نامطبوع , متعفن.

eltys

: وسیله معاش , نان وپنیر, نگاه داشتن , اداره کردن , محافظت کردن , نگهداری کردن ,نگاهداری , حفاظت , امانت داری , توجه , جلوگیری کردن , ادامه دادن , مداومت بامری دادن, وسیله معاش , معاش , اعاشه , معیشت, نگهداری , تغذیه , معاش , اعانت.

elukka

: جانور , حیوان , حیوانی , جانوری , مربوط به روح و جان یا اراده , حس و حرکت, چهارپا , حیوان , جانور.

elv

: زنده , در قید حیات , روشن , سرزنده , سرشار , حساس.

elv n

: زنده , در قید حیات , روشن , سرزنده , سرشار , حساس, زندگی کردن , زیستن , زنده بودن , :زنده , سرزنده , موثر , دایر.

elvytys

: بهبودی , بازیافت , حصول , تحصیل چیزی , استرداد , وصول , جبران , بخودایی , بهوش امدن, اعاده , ترمیم, احیا , بهوش اوری, احیا , تجدید , تمدید , استقرارمجدد , تقویت.

emissio (phys.)

: انتشار سهام دولتی و اوراق قرضه و اسکناس , نشر , بیرون دادن , صدور , خروج(طب)دفع مایعات.

emnt

: زن میزبان , زن مهماندار , بانوی صاحبخانه.

empi

: تامل کردن , مردد بودن , بی میل بودن.

empiirinen

: تجربی.

emsuora

: مولد , زاینده.

enemmist

: اکثریت.

enemmn

: بیشتر , زیادتر , بیش.

energia

: انرژی.

englanti

: بریتانیا , انگلیس, انگلستان.

englantilainen

: انگلیسی , مربوط به مردم و زبان انگلیسی , بانگلیسی دراوردن, انگلیسی.

enin

: بیشترین , زیادترین , بیش از همه.

eniten

: بیشترین , زیادترین , بیش از همه.

enkeli

: فرشته , مالک.

enkelim inen

: فرشته ای , وابسته به فرشته.

ennakko-

: پیشاپیش , پیش , جلو , قبلا , اماده , راحت , مقدم بر.

ennakkokatsaus

: بازدید , تجدید نظر , رژه , نشریه , مجله , سان دیدن , بازدید کردن , انتقاد کردن , مقالا ت انتقادی نوشتن , بازبین , دوره کردن.

ennakkoluulo

: تبعیض , تعصب , غرض , غرض ورزی , قضاوت تبعیض امیز , خسارت وضرر , تبعیض کردن , پیش داوری.

ennakoida

: پیش بینی کردن , انتظار داشتن , پیشدستی کردن , جلوانداختن , پیش گرفتن بر , سبقت جستن بر, پیشخوان , بساط , شمارنده , ضربت متقابل , درجهت مخالف , در روبرو , معکوس , بالعکس , مقابله کردن , تلا فی کردن , جواب دادن , معامله بمثل کردن با, از پیش دانستن , از غیب اگاهی داشتن, قبلا تهیه دیدن , پیش بینی کردن , از پیش دانستن, پیش دستی کردن بر , پیش جستن بر , پیش افتادن , ممانعت کردن , کمین , کمینگاه, پیش بینی کردن , اخطار کردن.

ennalta

: پیشاپیش , پیش , جلو , قبلا , اماده , راحت , مقدم بر.

enne

: فال , نشانه , پیشگویی , بفال نیک گرفتن, نشانه , فال بد , خبر بد , شگفتی , بد یمن بودن, نشانه , نشان , علا مت , فال نما , شگون , گواهی دادن بر , خبردادن از , پیشگویی کردن, وابسته به اثار اتی وپیش بینی مرض.

ennen

: پیش از , قبل از , پیش , جلو , پیش روی , درحضور , قبل , پیش از , پیشتر , پیش انکه.

ennen kuin

: تا , تااینکه , وقتی که , تا وقتی که.

ennenaikainen

: پیش رس , قبل از موقع , نابهنگام , نارس, قبلی.

ennennkem tn

: نادیده , مشاهده نشده , مکشوف نشده.

ennusmerkki

: فال , نشانه , پیشگویی , بفال نیک گرفتن, نشانه , فال بد , خبر بد , شگفتی , بد یمن بودن, نشانه , نشان , علا مت , فال نما , شگون , گواهی دادن بر , خبردادن از , پیشگویی کردن, وابسته به اثار اتی وپیش بینی مرض.

ennustaa

: پیش بینی کردن , انتظار داشتن , پیشدستی کردن , جلوانداختن , پیش گرفتن بر , سبقت جستن بر, فرا خواندن , فرا خوان, پیش گویی کردن , تفال بد زدن , قبلا بدل کسی اثر کردن, از پیش نشان دادن , تخمین زدن , پیش بینی کردن, پیشگویی کردن , ازپیش اگاهی دادن , از پیش خبر دادن , نبوت کردن, پیشگویی کردن , قبلا پیش بینی کردن, پیش بینی کردن , تشخیص دادن قبلی مرض, وعده , قول , عهد , پیمان , نوید , انتظار وعده دادن , قول دادن , پیمان بستن, غیبگویی یا پیشگویی کردن.

eno (mother's side)

: عمو , دایی , عم.

eno

: عمو , دایی , عم.

ensimm inen

: نخست , نخستین , اول , یکم , مقدم , مقدماتی, بهترین , پیش ترین , جلوترین , دردرجه نخست.

enteill

: غیب گو , فال بین , فالگیر , شگون , پیش بینی کردن (باتفال), بمبارکی افتتاح کردن , گشودن , پیشگویی کردن, حاکی بودن از , دلا لت کردن بر , دال بر امری, پیشگویی کردن , نشانه بودن (از) , حاکی بودن از , دلا لت داشتن (بر) , شگون داشتن, پیش بینی , پیش بینی کردن, از پیش خبر دادن , از پیش حاکی بودن از, پیشگویی کردن , ازپیش اگاهی دادن , از پیش خبر دادن , نبوت کردن, فال , نشانه , پیشگویی , بفال نیک گرفتن, از پیش خبر دادن , پیشگویی کردن , حاکی بودن, پیشگویی کردن , قبلا پیش بینی کردن, از پیش نشان دادن , از پیش تصور کردن , قبلا اعلا م کردن , قبلا نشان دادن, نشانه , نشان , علا مت , فال نما , شگون , گواهی دادن بر , خبردادن از , پیشگویی کردن, پیش بینی کردن , تشخیص دادن قبلی مرض.

entinen

: تشکیل دهنده , قالب گیر , پیشین , سابق , جلوی , قبل , در جلو, دیر , دیراینده , اخیر , تازه , گذشته , کند , تا دیر وقت , اخیرا , تادیرگاه , زیاد , مرحوم, قبلی.

entsyymi

: مواد الی پیچیده ای که درموجود زنده باعث تبدیل مواد الی مرکب به مواد ساده تر وقابل جذب می گردد , انزیم , دیاستاز.

ep aito

: جعلی , قلب , بدلی , جعل کردن, تقلیدی , بدلی.

ep inhimillinen julmuus

: سبعیت , بیرحمی , قساوت, وحشیگری , بی رحمی , قساوت قلب.

ep jatkuvuus (math.)

: ناپیوستگی , عدم پیوستگی , انفصال , عدم اتصال , انقطاع.

ep kelpo

: ناشایسته , نامناسب , بیجا , خارج از نزاکت, بی اعتبار , باطل , پوچ , نامعتبر , علیل , ناتوان , :(ءنوالءداتع) ناتوان کردن , علیل کردن , باطل کردن, نامناسب , ناباب.

ep lineaarinen

: غیرخطی.

ep luotettavuus

: سفسطه , دلیل سفسطه امیز , استدلا ل غلط.

ep miellyttv

: نامطبوع , ناگوار , ناخوش ایند.

ep onni

: بدبختی , بیچارگی , بدشانسی.

ep onnistuminen

: خرابی , قصور , عدم موفقیت.

ep ptev

: نا مناسب , غیر کافی , ناشایسته , بی کفایت , نالا یق.

ep pyh

: بی دین , خدانشناس , سنگدل , لا مذهب, عمل کفر امیزکردن , کفرامیز , نامقدس کردن, نامقدس , کفر امیز , سنگدل.

ep rid

: مرز , زمین شخم نشده , مانع , مایه ء لغزش , طفره رفتن از , امتناع ورزیدن , رد کردن , زیرش زدن, طفره رفتن , ردکردن , طفره , امتناع , روگردانی, گیرکردن , لکنت زبان پیدا کردن , با شبهه وتردید سخن گفتن , تزلزل یا لغزش پیداکردن, تامل کردن , مردد بودن , بی میل بودن, دودل بودن , دل دل کردن , تردید داشتن , مردد بودن , نوسان کردن , جنبیدن , تلوتلو خوردن, متزلزل شدن , فتور پیدا کردن , دو دل بودن , تردید پیدا کردن , تبصره قانون , نوسان کردن, لنگ بودن , جنبیدن , تلوتلو خوردن , وول خوردن , مرددبودن , مثل لرزانک تکان خوردن , لنگی چرخ , لق بودن.

ep symmetrisyys

: عدم تقارن.

ep todennk inen

: غیر محتمل, غیر محتمل , غیر جذاب , قابل اعتراض , بعید.

ep vakaa

: نااستوار , بی ثبات , بی پایه , لرزان , متزلزل, متغیر , بی ثبات کردن , متزلزل کردن , لرزان , لق.

ep virallinen

: غیر رسمی , دارای عدم رسمیت , غیر مستند.

ep ystv llinen

: تند , پرتگاه دار , سراشیبی , ناگهان , ناگهانی , بیخبر , درشت , جداکردن.

ephuomaavainen

: بی ملا حظه , بی فکر , سهل انگار , بی پروا, نامهربان , بی مهر , بی محبت , بی عاطفه.

epill

: شک , تردید , شبهه , گمان , دودلی , نامعلومی , شک داشتن , تردید کردن, بدگمان شدن از , ظنین بودن از , گمان کردن , شک داشتن , مظنون بودن , مظنون , موردشک.

epily

: بی اعتمادی , بدگمانی , سوء ظن , اعتماد نداشتن, بیم , شبهه , عدم اطمینان , ترس , بدگمانی, بدگمانی , اطمینان نکردن به , ظن داشتن, حالت تهوع , عدم اطمینان , بیم , تردید , ناخوشی همه جاگیر, اندک , ذره , واحد سنجش چیز جزءی , تردید , بیم , محظور اخلا قی , نهی اخلا قی , وسواس باک , تردید داشتن , دو دل بودن , وسواس داشتن, بدگمانی , سوء ظن , تردید , مظنون بودن.

epjatkuva (math.)

: منقطع , غیر مداوم , منفصل.

epjatkuvuuspiste (math.)

: ناپیوستگی , عدم پیوستگی , انفصال , عدم اتصال , انقطاع.

epkohtelias

: بی تربیت , خشن , زمخت , خام , بی ادب , غیر متمدن, بی تربیت , بی تمدن , وحشی , بی ادب.

epluotettava

: نامطملن , غیر قابل اطمینان , نامعتبر.

epluottamus

: بدگمانی , اطمینان نکردن به , ظن داشتن.

epm r inen

: مبهم, دارای دومعنی , دارای ابهام , دو پهلو , نامعلوم, نا محدود , بیکران , بی حد , بی اندازه , غیرقابل اندازه گیری , نامعین , غیر قطعی , غیر صریح , نکره.

epoikeus

: بی عدالتی , بی انصافی , ستم , بیداد , ظلم , خطا.

eponnistua

: بچه انداختن , سقط کردن , نارس ماندن , ریشه نکردن , عقیم ماندن , بی نتیجه ماندن, خراب شدن , تصورکردن , موفق نشدن.

eppuhtaus

: ناپاکی , الودگی , کثافت.

eprehellinen

: نادرست , متقلب , تقلب امیز , دغل , فاقد امانت.

epselv

: مبهم, دارای دومعنی , دارای ابهام , دو پهلو , نامعلوم, ضعیف , کم نور , غش , ضعف کردن , غش کردن, نا معلوم , تیره , غیر روشن , درهم , اهسته , ناشنوا.

epsuora

: غیر مستقیم , پیچیده , غیر سر راست , کج, نیابتی , به نیابت قبول کردن , جانشین.

eptasa-arvo

: نا برابری , عدم تساوی , اختلا ف , فرق , ناهمواری.

eptosi

: دروغ , کذب , کاذبانه , مصنوعی , دروغگو , ساختگی , نادرست , غلط , قلا بی , بدل.

epvarmuus

: بیم , شبهه , عدم اطمینان , ترس , بدگمانی, حالت تهوع , عدم اطمینان , بیم , تردید , ناخوشی همه جاگیر, اندک , ذره , واحد سنجش چیز جزءی , تردید , بیم , محظور اخلا قی , نهی اخلا قی , وسواس باک , تردید داشتن , دو دل بودن , وسواس داشتن.

epyht l

: نا برابری , عدم تساوی , اختلا ف , فرق , ناهمواری.

epyhten inen

: بی ربط , گسیخته , متلا شی , در رفته , نامربوط, متناقض , بی ربط.

epyhtenev isyys

: عدم تجانس , ناسازگاری.

er

: سرزدن , بالغ شدن , رسیدن , :مبلغ , مقدار میزان, دسته, حمل , ارسال , محموله , مرسوله, بازی , مسابقه , سرگرمی , شکار , جانور شکاری , یک دور بازی , مسابقه های ورزشی , شوخی , دست انداختن , تفریح کردن , اهل حال , سرحال, گرما , گرمی , حرارت , تندی , خشم , عصبان

er maa

: بیابان , دشت , صحرا , شایستگی , استحقاق , سزاواری , :ول کردن , ترک کردن , گریختن, زمین بایر , لم یزرع, بیابان , صحرا , سرزمین نامسکون و رام نشده.

er nty

: سپری شدن , بپایان رسیدن , سرامدن , دم براوردن , مردن, بالغ , رشد کردن , کامل , سررسیده شده.

er ntymisp iv

: سر رسید , موعد مقرر.

er piv

: تاریخ انقضا.

erehdys

: لغزش , اشتباه , غلط , سهو , خطا , عقیده نادرست , تقصیر, عیب , نقص , تقصیر, اشتباه.

erehty

: خطاکردن , دراشتباه بودن , غلط بودن , گمراه شدن , بغلط قضاوت کردن, اشتباه.

erehtymt n

: لغزش ناپذیر , مصون از خطا , منزه از گناه.

erehtyvinen

: جایز الخطا , اشتباه کننده.

erektio

: نصب , ساختمان , نعوظ , شق شدگی.

erheellinen

: نادرست , پراز غلط , غلط , اشتباه , مغلوظ.

eri

: جدا , کنار , سوا , مجزا , غیرهمفکر, گوناگون , مختلف , متغیر , متمایز, مخصوص , ویژه , خاص , بخصوص , مخمص , دقیق , نکته بین , خصوصیات , تک , منحصر بفرد, جدا , جداگانه , جدا کردن , تفکیک کردن, چند , چندین , برخی از , جدا , مختلف , متعدد, ویژه , خاص , استثنایی.

eri v

: مخالف , معاند, متباعد , انشعاب پذیر , منشعب , مختلف.

erikoinen

: ویژه , خاص , استثنایی.

erikois-

: ویژه , خاص , استثنایی.

erikoisesti

: ویژه , مخصوص , خاص , استثنایی , مخصوصا.

erikoispiste (math.)

: غرابت , شگفتی , یکتایی , منحصر بفردی.

erilainen

: متمایز , متفاوت, ناهمسان , ناهمانند, گوناگون , مختلف , متغیر , متمایز, دارای رنگهای گوناگون , رنگارنگ , گوناگون , متنوع, گوناگون , مختلف , چندتا , چندین , جورواجو.

erill nolo

: غربت , بیگانه کردن , بیگانگی, جدایی , تفکیک.

erillinen

: جدا , مجزا , مجرد , مجزاکردن, مجزا کردن , سوا کردن , در قرنطینه نگاهداشتن , تنها گذاردن , منفرد کردن , عایق دار کردن.

erinomainen

: پسندیده , قابل پسند , قابل تحسین , ستودنی, تابان , مشعشع , زیرک , بااستعداد , برلیان , الماس درخشان, عالی , ممتاز , بسیارخوب , شگرف, نفیس , بدیع , عالی , دلپسند , مطبوع , حساس , دقیق , شدید , سخت, باشکوه , مجلل , عالی, باشکوه , باجلا ل , عالی , براق , پرزرق وبرق

erioikeus

: امتیاز , رجحان , مزیت , حق ویژه , امتیاز مخصوصی اعطا کردن , بخشیدن.

eripuraisuus

: مخالفت , عدم موافقت , اختلا ف , ناسازگاری, ناسازگاری , اختلا ف , دعوا , نزاع , نفاق , ناجور بودن , ناسازگار بودن, اختلا ف عقیده , نفاق , اختلا ف , شقاق.

erist

: جدا کردن , مجزا کردن , روپوش دار کردن , با عایق مجزا کردن , بصورت جزیره دراوردن, مجزا کردن , سوا کردن , در قرنطینه نگاهداشتن , تنها گذاردن , منفرد کردن , عایق دار کردن, جدا , جداگانه , جدا کردن , تفکیک کردن.

eriste

: مقره , بنداور , عایق , جدا کننده , عایق کننده.

eritt

: دفع کردن , بیرون انداختن , پس دادن, ترشح کردن , تراوش کردن , پنهان کردن.

erittin

: بشدت , بافراط, بیشترین , زیادترین , بیش از همه, بسیار , خیلی , بسی , چندان , فراوان , زیاد , حتمی , واقعی , فعلی , خودان , همان , عینا.

erityinen

: ویژه , خاص , استثنایی.

erityisen

: ویژه , مخصوص , خاص , استثنایی , مخصوصا.

erkkeri

: پنجره جلو امده شاه نشین ساختمان.

ero

: حرکت , عزیمت , کوچ , مرگ , انحراف, فرق , تفاوت , اختلا ف , تفاوت , تفاضل, اختلا ف, ناجوری , بی شباهتی , عدم توافق , اختلا ف, طلا ق , جدایی , فسخ, غربت , بیگانه کردن , بیگانگی, رخنه , درز , دهنه , جای باز , وقفه , اختلا ف زیاد , شکافدار کردن, استعفا , واگذاری , کناره گیری , تفویض , تسلیم, بازنشستگی, جدایی , تفکیک, ترک , انشعاب , دوبخشی , شکافتن.

eronteko

: تمیز , فرق گذاری , تبعیض, تمیز , فرق , امتیاز , برتری , ترجیح , رجحان , تشخیص.

eroosio

: فرسایش , سایش , فساد تدریجی , تحلیل , ساییدگی.

eroottinen

: وابسته به عشق شهوانی

erota

: تفکیک کردن , تجزیه , انحلا ل, فرق داشتن , اختلا ف داشتن , تفاوت داشتن, تقسیم کردن , پخش کردن , جداکردن , اب پخشان, طلا ق , جدایی , فسخ, جزء , قطعه , پاره , جدا کردن , جداشدن, ول کردن , ترک کردن , چشم پوشیدن, مستعفی شدن , کناره گرفتن , تفویض کردن , استعفا دادن از , دست کشیدن, جدا , جداگانه , جدا کردن , تفکیک کردن.

erotiikka

: تحریک احساسات شهوانی بوسیله تخیل ویابوسایل هنری , تحریکات جنسی , تمایلا ت جنسی.

erotin

: الت خامه گیری , دستگاه تجزیه , فارق , جدا ساز.

erottaa

: روانه کردن , مرخص کردن , معاف کردن, تمیزدادن , تشخیص دادن , دیفرانسیل گرفتن , دیدن , مشهورکردن , وجه تمایزقاءل شدن, جداکردن , باهم بیگانه کردن , نفاق انداختن, جزء , قطعه , پاره , جدا کردن , جداشدن, کیسه , گونی , جوال , پیراهن گشاد و کوتاه , شراب سفید پر الکل وتلخ , یغما , غارتگری , بیغما بردن , اخراج کردن یا شدن , درکیسه ریختن, جدا , جداگانه , جدا کردن , تفکیک کردن.

erottaja

: الت خامه گیری , دستگاه تجزیه , فارق , جدا ساز.

erottaminen

: اخراج , مرخصی , برکناری, اخراج , دفع , راندگی , بیرون شدگی , تبعید, ازاد کردن , نجات, رها کردن , ازاد کردن , مرخص کردن , منتشر ساختن , رهایی , ازادی , استخلا ص , ترخیص , بخشش, کیسه , گونی , جوال , پیراهن گشاد و کوتاه , شراب سفید پر الکل وتلخ , یغما , غارتگری , بیغما بردن , اخراج کردن یا شدن , درکیسه ریختن, گونی , چتایی , درحال یورش وچپاول.

erottelu

: تمیز , فرق گذاری , تبعیض, جدایی , افتراق , تفکیک , تبعیض نژادی.

erottua

: فرق داشتن , اختلا ف داشتن , تفاوت داشتن, برجسته بودن , دوام اوردن , ایستادگی کردن , برجسته , عالی.

erotuomari

: داور مسابقات , داور , داوری کردن , داور مسابقات شدن, سرحکم (هاکام) , سرداور , داور مسابقات , حکمیت , داوری , داوری کردن.

erotus

: فرق , تفاوت , اختلا ف , تفاوت , تفاضل, اختلا ف, ناجوری , بی شباهتی , عدم توافق , اختلا ف, رخنه , درز , دهنه , جای باز , وقفه , اختلا ف زیاد , شکافدار کردن.

erotuskyky

: تحلیل , تجزیه , حل , نتیجه , ثبات قدم , عزم , قصد , نیت , تصمیم , تصویب.

erpallo

: اخرین امتیاز برای بردن مسابقه.

ers

: یک , تک , واحد , شخص , ادم , کسی , شخصی , یک واحد , یگانه ,منحصر , عین همان , یکی , یکی از همان , متحد , عدد یک , یک عدد , شماره یک, یک کسی , کسی , یک شخص , شخصی.

es

: کشاندن , چیز سنگینی که روی زمین کشیده میشود , کشیدن , بزور کشیدن , سخت کشیدن , لا روبی کردن , کاویدن , باتورگرفتن , سنگین وبی روح.

esanssi

: فروهر , هستی , وجود , ماهیت , گوهر , ذات , اسانس.

esiin

: از حالا , دور از مکان اصلی , جلو , پیش , پس , این کلمه بصورت پیشوند نیز بامعانی فوق بکارمیرود , تمام کردن , بیرون از , مسیر ازاد, جلو , پیش , ببعد , جلوی , گستاخ , جسور , فرستادن , رساندن , جلوانداختن , بازی کن ردیف جلو, خارج , بیرون از , خارج از , افشا شده , اشکار , خارج , بیرون , خارج از حدود , حذف شده , راه حل , اخراج کردن , اخراج شدن , قطع کردن , کشتن , خاموش کردن , رفتن , ظاهر شدن , فاش شدن , بیرونی.

esiinty

: کنش ,فعل ,کردار ,حقیقت ,فرمان قانون ,اعلامیه , پیمان , سرگذشت , پرده نمابش(مثل پرده اول) , کنش کردن , کار کردن , رفتار کردن , اثر کردن , بازی کردن , نمایش دادن , تقلید کردن , مرتکب شدن , به کار انداختن, رفتارکردن , سلوک کردن , حرکت کردن , درست رفتار کردن , ادب نگاهداشتن, رخ دادن , واقع شدن , اتفاق افتادن, انجام دادن , کردن , بجا اوردن , اجرا کردن , بازی کردن , نمایش دادن , ایفاکردن, بازی , نواختن ساز و غیره , سرگرمی مخصوص , تفریح , بازی کردن , تفریح کردن , ساز زدن , الت موسیقی نواختن , زدن , رل بازی کردن , روی صحنه ء نمایش ظاهرشدن , نمایش , نمایشنامه, خدمت کردن , خدمت انجام دادن , بکار رفتن , بدرد خوردن , توپ رازدن, کسی را لو دادن , حاضر شدن , حضور یافتن ,

1 تا 8