next
مطالعه کتاب فصلنامه اشارات - شماره 54
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

فصلنامه اشارات - شماره 54

مشخصات کتاب

اشارات54

عنوان و نام پدیدآور:اشارات[پیایند: مجله]

مشخصات نشر:قم؛ تهران؛ مشهد: مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، 1384 -

فاصله انتشار:ماهانه

شاپا:1735-7403

شاپای اشتباه:1735-7402

یادداشت:این نشریه در بعضی از شماره ها با توجه به ایام خاص با عنوان "اشارات ایام" منتشر می شود.

یادداشت:صاحب امتیاز: اداره کل پژوهش های اسلامی رسانه

مدیرمسئول: داوود رجبی نیا

سردبیر: علی حسینی ایمنی

مدیرمسئول دوره جدید: علیرضا رنجبر

عنوان دیگر:اشارات ایام

موضوع:ادبیات فارسی -- نشریات ادواری

ادبیات فارسی-- قرن14--نشریات ادواری

اسلام و ادبیات-- نشریات ادواری

شناسه افزوده:رجبی نیا، داود، 1347 -، مدیر مسئول

حسینی ایمنی، سیدعلی، 1351 -، سردبیر

شناسه افزوده:صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. مرکز پژوهشهای اسلامی

رده بندی کنگره:PIR4001

رده بندی د...:906205/0فا8

شماره کتابشناسی ملی:1304711

دسترسی و محل الکترونیکی:Esharat@IRIB.ir

زبان متن نوشتاری یا گفتاری و مانند آن:فارسی

ص: 1

فهرست مطالب

حرف اول................................. 8

فرصت دوباره.......................... 8

زمزمه های آسمانی........................ 10

درودنامه............................ 10

به سوی تو آمده ام................... 11

نور محض............................. 12

ای مونس!............................ 13

گر تو برانی به که روی آورم؟........ 13

انوار تجلی تو...................... 15

در هوای با تو بودن................. 17

دست های ترک خورده نیاز.............. 18

امید................................ 21

پوشاننده زشتی ها.................... 22

دوری تو را چگونه برتابم؟........... 23

حدیث هجران.......................... 24

بر شاخه های نور......................... 25

سیمای خورشید....................... 25

برایم از عدالت بگو!.................................................................. 25

یک جرعه آفتاب.......................... 27

کلام امیر............................ 27

شهد وصال............................... 28

عروس شهادت.......................... 28

«جنگ نعمت بود»..................... 29

بوسه خون............................ 30

انگار دهلاویه بود!.................. 33

رفتند تا............................ 34

یک چفیه، یک پلاک.................... 35

زخم زیتون.............................. 37

فردا، روز گل سرخ................... 38

همواره دردهایت را نعره بزن......... 39

روز جهانی وجدان های بیدار........... 40

عطر خون تو.......................... 41

تمامیت ارضی انسان.................. 41

آزادت خواهیم کرد................... 43

ما از مرگ هراسی نداریم!............ 44

بال های رهایی ات را خواهی گشود....... 45

حجّی دیگر............................ 46

سنگ های اعجازگر..................... 47

فلسطین را می خواهیم!................ 48

سرزمین خون و سنگ................... 49

آن روز آمدنی است................... 50

جلای جان )توبه(......................... 51

شب های پشیمان....................... 51

قنوت شرمندگی....................... 52

پرونده توبه ام را بیند، اما در توبه را نبند! 56

طعم توبه............................ 58

توبه شکستی؟ بیا!................... 59

زلال توبه............................ 60

فردا دیر است....................... 61

پشیمان، اما امیدوار................ 62

بهار توبه........................... 67

پا به پای اشک تا دریا شدن.......... 68

«حق عاشقا همینه»................... 69

از دریچه زمان.......................... 70

شهادت آیت اللّه حاج آقا مصطفی خمینی..... 71

عصای روح اللّه......................................................................... 71

نامش جاودانه است.................................................................... 72

اعتراض و افشاگری حضرت امام خمینی رحمه الله بر ضد کاپیتولاسیون 73

قافله سالار غرور ما.................................................................. 73

تا وقتی که فریاد تو زنده است....................................................... 74

استخوانی در گلوی وطن............................................................. 75

تنور داغ حنجره....................................................................... 76

درگذشت ابن سینا (428 ق)............ 78

چشمه جوشان دانش................................................................... 79

فتح مکه به دست پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم (8 ق) 82

قبله حادثه ها............................................................................ 82

آغاز اشک ها و خنده های تاریخ....................................................... 84

میقات دل های آرزومند................................................................ 85

درگذشت شیخ مفید.................... 87

«بر شیخ مفید، آفرین باد»........................................................... 87

شهادت محمدحسین فهمیده - روز نوجوان. 88

نارنجک ها تو را سبز کردند........................................................... 88

ای حماسه دوازده ساله!............................................................... 90

نامت جاودانه می ماند.................................................................. 90

تو نمی سوزی.......................................................................... 91

نام تو فتح است........................................................................ 92

خوبان هرگز نمی میرند............................................................... 93

به شیوه بوته ها......................................................................... 94

شاگردان ممتاز......................................................................... 95

وفات حضرت ابوطالب (10 بعثت)........ 96

تکریم تو رسالت ماست............................................................... 96

ابوطالب قبله قبیله...................................................................... 98

تحمیل ولایتعهدی مأمون به امام رضا علیه السلام 99

این زهر را ننوش..................................................................... 99

تبعید حضرت امام خمینی رحمه الله به ترکیه 101

تبعید آفتاب............................................................................ 101

وای اگر اذن جهادم دهد!............................................................ 103

وفات حضرت خدیجه علیهاالسلام (10 بعثت) 104

یلدای اندوه............................................................................ 104

مادر معمای آفرینش................................................................. 105

رنج تنهایی مادر..................................................................... 107

پرده نشین گوشه های حجاز.......................................................... 108

بانوی عشق و سخاوت.............................................................. 109

زخم وفات تو......................................................................... 110

میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام..... 111

پدر و مادرم فدای تو...!............................................................ 111

آسمان به زمین آمد.................................................................. 113

تفسیر «یا جمیل».................................................................... 114

حرکت مسلم بن عقیل بن سوی کوفه..... 115

سفیر سرنوشت حسین علیه السلام.................................................. 116

سفیر................................................................................... 117

کوفه، نامردخیز است............................................................... 118

اولین اتفاق عاشورا.................................................................. 120

هفته کمک به محرومان و مستضعفان (15 تا 21 رمضان) 124

سفره ای به وسعت عشق............................................................ 124

دست های یاری....................................................................... 126

معراج پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم 127

به مهیمانی نور و لبخند............................................................. 127

وقوع غزوه بدر..................... 130

سپید و سیاه........................................................................... 130

توفان یوم الفرقان.................................................................... 132

شب قدر............................. 134

سلام بر شب قدر!................................................................... 134

باید امشب بسوزی................................................................... 135

«بِکَ یا اللّه».......................................................................... 137

آسمان گشوده است................................................................... 138

ثانیه های طلایی...................................................................... 139

ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام..... 140

«یا علی»!........................................................................... 140

مرثیه عشق........................................................................... 142

مرد گریه می کند!.................................................................... 145

چگونه بشنومت؟..................................................................... 145

دریای زعفرانی...................................................................... 146

ناشناس شبگرد کوفه................................................................ 147

فرق عدالت شکافت.................................................................. 149

کوچه های کوفه....................................................................... 150

درگذشت علامه محمدحسین طباطبایی رحمه الله 151

آخرین تبسّم شیرین.................................................................. 151

شهادت امام علی علیه السلام.......... 153

شهید عدالت.......................................................................... 153

ناشناس کوفه......................................................................... 155

«دیگر به کاسه های شیر نیازی نیست»........................................... 156

هزار توی خیانت.................................................................... 158

شمشیر شوم.......................................................................... 161

تیغ و محراب........................................................................ 162

اشک عدالت........................................................................... 163

ضربه شوم........................................................................... 165

صبح اما دو سه تا کاسه شیر....................................................... 166

فریاد محراب......................................................................... 167

سحر می آید........................................................................... 168

عروج عیسی بن مریم علیه السلام به آسمان 169

... و او دوباره می آید............................................................... 169

آن سوتر از شهر.................................................................... 171

جنگ نهروان......................... 172

شاخه های درخت ممنوع............................................................ 172

نگاه نامتناهی علی علیه السلام...................................................... 173

به قصد خاموشی نور............................................................... 176

مفقود شدن روحانی مبارز، «امام موسی صدر» 177

از کدام آسمانت بپرسم؟............................................................. 177

تو را من چشم در راهم.................. 178

نامت، وعده باران است.............. 178

با کوله باری از طراوت صبح می آیی.... 181

سوار سپیدپوش...................... 182

پخش مستقیم عدالت.................. 183

... و کجاست مصلح کل؟.............. 185

خورشید بی سایه..................... 186

تا قیامت قیام قائمت............... 189

«این روزها ...»................... 190

جاده انتظار........................ 191

سپیده ظهور........................... 1

بال های رهایی ات را خواهی گشود....... 45

حجّی دیگر............................ 46

سنگ های اعجازگر..................... 47

فلسطین را می خواهیم!................ 48

سرزمین خون و سنگ................... 49

آن روز آمدنی است................... 50

جلای جان )توبه(......................... 51

شب های پشیمان....................... 51

قنوت شرمندگی....................... 52

پرونده توبه ام را بیند، اما در توبه را نبند! 56

طعم توبه............................ 58

توبه شکستی؟ بیا!................... 59

زلال توبه............................ 60

فردا دیر است....................... 61

پشیمان، اما امیدوار................ 62

بهار توبه........................... 67

پا به پای اشک تا دریا شدن.......... 68

«حق عاشقا همینه»................... 69

از دریچه زمان.......................... 70

شهادت آیت اللّه حاج آقا مصطفی خمینی..... 71

عصای روح اللّه......................................................................... 71

نامش جاودانه است.................................................................... 72

اعتراض و افشاگری حضرت امام خمینی رحمه الله بر ضد کاپیتولاسیون 73

قافله سالار غرور ما.................................................................. 73

تا وقتی که فریاد تو زنده است....................................................... 74

استخوانی در گلوی وطن............................................................. 75

تنور داغ حنجره....................................................................... 76

درگذشت ابن سینا (428 ق)............ 78

چشمه جوشان دانش................................................................... 79

فتح مکه به دست پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم (8 ق) 82

قبله حادثه ها............................................................................ 82

آغاز اشک ها و خنده های تاریخ....................................................... 84

میقات دل های آرزومند................................................................ 85

درگذشت شیخ مفید.................... 87

«بر شیخ مفید، آفرین باد»........................................................... 87

شهادت محمدحسین فهمیده - روز نوجوان. 88

نارنجک ها تو را سبز کردند........................................................... 88

ای حماسه دوازده ساله!............................................................... 90

نامت جاودانه می ماند.................................................................. 90

تو نمی سوزی.......................................................................... 91

نام تو فتح است........................................................................ 92

خوبان هرگز نمی میرند............................................................... 93

به شیوه بوته ها......................................................................... 94

شاگردان ممتاز......................................................................... 95

وفات حضرت ابوطالب (10 بعثت)........ 96

تکریم تو رسالت ماست............................................................... 96

ابوطالب قبله قبیله...................................................................... 98

تحمیل ولایتعهدی مأمون به امام رضا علیه السلام 99

این زهر را ننوش..................................................................... 99

تبعید حضرت امام خمینی رحمه الله به ترکیه 101

تبعید آفتاب............................................................................ 101

وای اگر اذن جهادم دهد!............................................................ 103

وفات حضرت خدیجه علیهاالسلام (10 بعثت) 104

یلدای اندوه............................................................................ 104

مادر معمای آفرینش................................................................. 105

رنج تنهایی مادر..................................................................... 107

پرده نشین گوشه های حجاز.......................................................... 108

بانوی عشق و سخاوت.............................................................. 109

زخم وفات تو......................................................................... 110

میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام..... 111

پدر و مادرم فدای تو...!............................................................ 111

آسمان به زمین آمد.................................................................. 113

تفسیر «یا جمیل».................................................................... 114

حرکت مسلم بن عقیل بن سوی کوفه..... 115

سفیر سرنوشت حسین علیه السلام.................................................. 116

سفیر................................................................................... 117

کوفه، نامردخیز است............................................................... 118

اولین اتفاق عاشورا.................................................................. 120

هفته کمک به محرومان و مستضعفان (15 تا 21 رمضان) 124

سفره ای به وسعت عشق............................................................ 124

دست های یاری....................................................................... 126

معراج پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم 127

به مهیمانی نور و لبخند............................................................. 127

وقوع غزوه بدر..................... 130

سپید و سیاه........................................................................... 130

توفان یوم الفرقان.................................................................... 132

شب قدر............................. 134

سلام بر شب قدر!................................................................... 134

باید امشب بسوزی................................................................... 135

«بِکَ یا اللّه».......................................................................... 137

آسمان گشوده است................................................................... 138

ثانیه های طلایی...................................................................... 139

ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام..... 140

«یا علی»!........................................................................... 140

مرثیه عشق........................................................................... 142

مرد گریه می کند!.................................................................... 145

چگونه بشنومت؟..................................................................... 145

دریای زعفرانی...................................................................... 146

ناشناس شبگرد کوفه................................................................ 147

فرق عدالت شکافت.................................................................. 149

کوچه های کوفه....................................................................... 150

درگذشت علامه محمدحسین طباطبایی رحمه الله 151

آخرین تبسّم شیرین.................................................................. 151

شهادت امام علی علیه السلام.......... 153

شهید عدالت.......................................................................... 153

ناشناس کوفه......................................................................... 155

«دیگر به کاسه های شیر نیازی نیست»........................................... 156

هزار توی خیانت.................................................................... 158

شمشیر شوم.......................................................................... 161

تیغ و محراب........................................................................ 162

اشک عدالت........................................................................... 163

ضربه شوم........................................................................... 165

حرف اول................................. 8

فرصت دوباره.......................... 8

زمزمه های آسمانی........................ 10

درودنامه............................ 10

به سوی تو آمده ام................... 11

نور محض............................. 12

ای مونس!............................ 13

گر تو برانی به که روی آورم؟........ 13

انوار تجلی تو...................... 15

در هوای با تو بودن................. 17

دست های ترک خورده نیاز.............. 18

امید................................ 21

پوشاننده زشتی ها.................... 22

دوری تو را چگونه برتابم؟........... 23

حدیث هجران.......................... 24

بر شاخه های نور......................... 25

سیمای خورشید....................... 25

برایم از عدالت بگو!.................................................................. 25

یک جرعه آفتاب.......................... 27

کلام امیر............................ 27

شهد وصال............................... 28

عروس شهادت.......................... 28

«جنگ نعمت بود»..................... 29

بوسه خون............................ 30

انگار دهلاویه بود!.................. 33

رفتند تا............................ 34

یک چفیه، یک پلاک.................... 35

زخم زیتون.............................. 37

فردا، روز گل سرخ................... 38

همواره دردهایت را نعره بزن......... 39

روز جهانی وجدان های بیدار........... 40

عطر خون تو.......................... 41

تمامیت ارضی انسان.................. 41

آزادت خواهیم کرد................... 43

ما از مرگ هراسی نداریم!............ 44

بال های رهایی ات را خواهی گشود....... 45

حجّی دیگر............................ 46

سنگ های اعجازگر..................... 47

فلسطین را می خواهیم!................ 48

سرزمین خون و سنگ................... 49

آن روز آمدنی است................... 50

جلای جان )توبه(......................... 51

شب های پشیمان....................... 51

قنوت شرمندگی....................... 52

پرونده توبه ام را بیند، اما در توبه را نبند! 56

طعم توبه............................ 58

توبه شکستی؟ بیا!................... 59

زلال توبه............................ 60

فردا دیر است....................... 61

پشیمان، اما امیدوار................ 62

بهار توبه........................... 67

پا به پای اشک تا دریا شدن.......... 68

«حق عاشقا همینه»................... 69

از دریچه زمان.......................... 70

شهادت آیت اللّه حاج آقا مصطفی خمینی..... 71

عصای روح اللّه......................................................................... 71

نامش جاودانه است.................................................................... 72

اعتراض و افشاگری حضرت امام خمینی رحمه الله بر ضد کاپیتولاسیون 73

قافله سالار غرور ما.................................................................. 73

تا وقتی که فریاد تو زنده است....................................................... 74

استخوانی در گلوی وطن............................................................. 75

تنور داغ حنجره....................................................................... 76

درگذشت ابن سینا (428 ق)............ 78

چشمه جوشان دانش................................................................... 79

فتح مکه به دست پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم (8 ق) 82

قبله حادثه ها............................................................................ 82

آغاز اشک ها و خنده های تاریخ....................................................... 84

میقات دل های آرزومند................................................................ 85

درگذشت شیخ مفید.................... 87

«بر شیخ مفید، آفرین باد»........................................................... 87

شهادت محمدحسین فهمیده - روز نوجوان. 88

نارنجک ها تو را سبز کردند........................................................... 88

ای حماسه دوازده ساله!............................................................... 90

نامت جاودانه می ماند.................................................................. 90

تو نمی سوزی.......................................................................... 91

نام تو فتح است........................................................................ 92

خوبان هرگز نمی میرند............................................................... 93

به شیوه بوته ها......................................................................... 94

شاگردان ممتاز......................................................................... 95

وفات حضرت ابوطالب (10 بعثت)........ 96

تکریم تو رسالت ماست............................................................... 96

ابوطالب قبله قبیله...................................................................... 98

تحمیل ولایتعهدی مأمون به امام رضا علیه السلام 99

این زهر را ننوش..................................................................... 99

تبعید حضرت امام خمینی رحمه الله به ترکیه 101

تبعید آفتاب............................................................................ 101

وای اگر اذن جهادم دهد!............................................................ 103

وفات حضرت خدیجه علیهاالسلام (10 بعثت) 104

یلدای اندوه............................................................................ 104

مادر معمای آفرینش................................................................. 105

رنج تنهایی مادر..................................................................... 107

پرده نشین گوشه های حجاز.......................................................... 108

بانوی عشق و سخاوت.............................................................. 109

زخم وفات تو......................................................................... 110

میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام..... 111

پدر و مادرم فدای تو...!............................................................ 111

آسمان به زمین آمد.................................................................. 113

تفسیر «یا جمیل».................................................................... 114

حرکت مسلم بن عقیل بن سوی کوفه..... 115

سفیر سرنوشت حسین علیه السلام.................................................. 116

سفیر................................................................................... 117

کوفه، نامردخیز است............................................................... 118

اولین اتفاق عاشورا.................................................................. 120

هفته کمک به محرومان و مستضعفان (15 تا 21 رمضان) 124

سفره ای به وسعت عشق............................................................ 124

دست های یاری....................................................................... 126

معراج پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم 127

به مهیمانی نور و لبخند............................................................. 127

وقوع غزوه بدر..................... 130

سپید و سیاه........................................................................... 130

توفان یوم الفرقان.................................................................... 132

شب قدر............................. 134

سلام بر شب قدر!................................................................... 134

باید امشب بسوزی................................................................... 135

«بِکَ یا اللّه».......................................................................... 137

آسمان گشوده است................................................................... 138

ثانیه های طلایی...................................................................... 139

ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام..... 140

«یا علی»!........................................................................... 140

مرثیه عشق........................................................................... 142

مرد گریه می کند!.................................................................... 145

چگونه بشنومت؟..................................................................... 145

دریای زعفرانی...................................................................... 146

ناشناس شبگرد کوفه................................................................ 147

فرق عدالت شکافت.................................................................. 149

کوچه های کوفه....................................................................... 150

درگذشت علامه محمدحسین طباطبایی رحمه الله 151

آخرین تبسّم شیرین.................................................................. 151

شهادت امام علی علیه السلام.......... 153

شهید عدالت.......................................................................... 153

ناشناس کوفه......................................................................... 155

«دیگر به کاسه های شیر نیازی نیست»........................................... 156

هزار توی خیانت.................................................................... 158

شمشیر شوم.......................................................................... 161

تیغ و محراب........................................................................ 162

اشک عدالت........................................................................... 163

ضربه شوم........................................................................... 165

صبح اما دو سه تا کاسه شیر....................................................... 166

فریاد محراب......................................................................... 167

سحر می آید........................................................................... 168

عروج عیسی بن مریم علیه السلام به آسمان 169

... و او دوباره می آید............................................................... 169

آن سوتر از شهر.................................................................... 171

جنگ نهروان......................... 172

شاخه های درخت ممنوع............................................................ 172

نگاه نامتناهی علی علیه السلام...................................................... 173

به قصد خاموشی نور............................................................... 176

مفقود شدن روحانی مبارز، «امام موسی صدر» 177

از کدام آسمانت بپرسم؟............................................................. 177

تو را من چشم در راهم.................. 178

نامت، وعده باران است.............. 178

با کوله باری از طراوت صبح می آیی.... 181

سوار سپیدپوش...................... 182

پخش مستقیم عدالت.................. 183

... و کجاست مصلح کل؟.............. 185

خورشید بی سایه..................... 186

تا قیامت قیام قائمت............... 189

«این روزها ...»................... 190

جاده انتظار........................ 191

سپیده ظهور........................... 1

حرف اول

به نام خدا

فرصت دوباره

سلام، ماه روشنی!

سلام، روزهای آفتابی دعا،

شب های عطش سجاده و شور سجده!

سلام، مجال دوباره نو شدن انسان؛ انسانی که در جستجوی جاودانه شدن، چهار سوی زمین را هروله می کند، اما دستان روزمرّگی و معاش زدگی، کوتاه تر از آن است که به ملکوت ابدیت برسد.

... و رمضان، فرصتی است تا با خود، با فرشتگان و با خدا آشتی کنیم

تا به خدا بازگردیم و از نو آغاز شویم

تا مسیر جاودانه شدن را بشناسیم

رمضان، مجالی است تا سحرهامان از عطر یاس های عبودیت سرشار شوند

تا پنجره های دلمان، به روی دعاهای به اجابت نزدیک، باز بماند

رمضان آمد

تا در هزار توی روزمرّگی، خدا را از یاد نبریم

تا زنگارهای دلمان، دست نخورده باقی نمانند

تا خزه های فراموشی، راه آسمان را بر ما نبندد

باید خود را در زمزمه های آسمانی هر شبمان «افتتاح» کنیم!

روحمان را در اشک های زلال «ابوحمزه» شستشو دهیم

روزهای سیاهمان را به روشنای «لیله القدر» پیوند بزنیم

1 تا 190