next
مطالعه کتاب فصلنامه اشارات - شماره 58
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

فصلنامه اشارات - شماره 58

مشخصات کتاب

اشارات 58

عنوان و نام پدیدآور:اشارات[پیایند: مجله]

مشخصات نشر:قم؛ تهران؛ مشهد: مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، 1384 -

فاصله انتشار:ماهانه

شاپا:1735-7403

شاپای اشتباه:1735-7402

یادداشت:این نشریه در بعضی از شماره ها با توجه به ایام خاص با عنوان "اشارات ایام" منتشر می شود.

یادداشت:صاحب امتیاز: اداره کل پژوهش های اسلامی رسانه

مدیرمسئول: داوود رجبی نیا

سردبیر: علی حسینی ایمنی

مدیرمسئول دوره جدید: علیرضا رنجبر

عنوان دیگر:اشارات ایام

موضوع:ادبیات فارسی -- نشریات ادواری

ادبیات فارسی-- قرن14--نشریات ادواری

اسلام و ادبیات-- نشریات ادواری

شناسه افزوده:رجبی نیا، داود، 1347 -، مدیر مسئول

حسینی ایمنی، سیدعلی، 1351 -، سردبیر

شناسه افزوده:صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. مرکز پژوهشهای اسلامی

رده بندی کنگره:PIR4001

رده بندی د...:906205/0فا8

شماره کتابشناسی ملی:1304711

دسترسی و محل الکترونیکی:Esharat@IRIB.ir

زبان متن نوشتاری یا گفتاری و مانند آن:فارسی

ص: 1

فهرست مطالب

حرف اول··· 1

زمزمه های آسمانی

نه از تو، با تو /مهدی زارعی··· 3

یک لحظه دست از تو نمی دارم /حمیده رضایی··· 4

مرا به خود بخوان /پانته آ صفایی··· 5

من هستم که نیستم! /مهدی زارعی··· 6

لحظه های شناخت /سید علی اصغر موسوی··· 7

در به رویم مبند /حبیب مقیمی··· 8

آرامش آبی /محمد کامرانی اقدام··· 9

«از زلال نیایش» /محمد کامرانی اقدام··· 10

نگاهم را باران بیاموز /معصومه داوود آبادی··· 11

زمزمه های مشرقی /علی رضا اطلاقی··· 12

«شب را دوست دارم» /حبیب مقیمی··· 13

... برای من کافی است /ابراهیم قبله آرباطان··· 14

آفرینش

تا خورشید هست ... /سید علی اصغر موسوی··· 15

اسرارآمیز /علی رضا اطلاقی··· 16

عروس سرخ صبح /حبیب مقیمی··· 17

بر شاخه های نور

سیمای خورشید

دنیای با تو، دنیای بی تو /مهدی زارعی··· 19

یک جرعه آفتاب

از کلام علی علیه السلام تا خدای علی علیه السلام /مهدی زارعی··· 21

شهد وصال

هنوز یاد تو جاری است /حمیده رضایی··· 23

عاشق ترین مرد شهر /حبیب مقیمی··· 24

پرستوهای مهاجر /علیرضا اطلاقی··· 25

کیسه های استخوان /سیدحمید مشتاقی نیا··· 26

ماندن /سیدحمید مشتاقی نیا··· 27

زخم زیتون

«دست هایت یخ می زنند» /داوود خان احمدی··· 28

فردا که بزرگ تر شوی /حمیده رضایی··· 30

من ایستاده ام /حبیب مقیمی··· 31

آهنگ رهایی /خدیجه پنجی··· 32

سنگ هایم را ذخیره می کنم /سیدعلی پورطباطبایی··· 33

شناسنامه سنگ /علیرضا اطلاقی··· 35

نماز در رواق های بیت المقدس /علی دیرباز··· 36

دلیران سنگستان /سیدحمید مشتاقی نیا··· 37

در خاک ما ترانه باران سیاسی است /محمد سعید میرزایی··· 38

آیات فتح /سیدعلی محمودی··· 40

از دریچه زمان

آغاز محاصره پیامبر در شعب ابی طالب

از عهدنامه ها، چه باک؟! /مهدی میچانی فراهانی··· 42

روز تجلیل از اسرا و مفقودین

از تو می نویسم /مهدی میچانی فراهانی··· 44

روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی

سلسله جبال عشق /حسین هدایتی··· 46

درگذشت سید رضی (گردآورنده نهج البلاغه)

با دهانی از بوی بهشت /حمیده رضایی··· 48

روز جهانی مبارزه با تبعیض نژادی

تولد دوباره /سیدعلی پورطباطبایی··· 50

انفجار بمب در حرم امام رضا علیه السلام

بلیط یک طرفه دوزخ ارزانی تان! /مهدی میچانی فراهانی··· 52

نفس های داغ اتفاق /حمیده رضایی··· 53

روز احسان و نیکوکاری

بیا تا گل برافشانیم /سید علی اصغر موسوی··· 55

روز درختکاری

جرأت جوانه زدن /محمد کامرانی اقدام··· 58

درگذشت علامه حلّی

صاف در چشمان بی وصف خداوند /حسین هدایتی··· 60

درگذشت حاج سیداحمد خمینی

بر آخرین پرده های آه /حسین هدایتی··· 62

بمباران شیمیایی حلبچه توسط رژیم بعثی عراق

مرگ خانه ها را یتیم کرده است /مریم سقلاطونی··· 64

شهر، این شهر مسموم و خاموش /مریم سقلاطونی··· 66

بی چتر در باران باروت /حسین هدایتی··· 68

عبور مرگ از خرابه ها /حمیده رضایی··· 69

روز ملی شدن صنعت نفت

آغازی از دل یک پایان /سیدعلی پورطباطبایی··· 71

سرنوشت فراموش شده وطن /حسین هدایتی··· 72

آرامش دکل های نفت /حمیده رضایی··· 73

تو را من چشم در راهم

این نامه، نامه نیست /مهدی زارعی··· 75

او می آید... /علیرضا اطلاقی··· 76

میر مهر /سید علی پورطباطبایی··· 77

تمام چیزهای ناتمام /مهدی زارعی··· 78

به خدا خواهم گفت /مجید خبازی··· 79

من از صبح منتظرم که بیایی /پانته آ صفایی··· 81

آخرین سوار در راه /حبیب مقیمی··· 82

نیمی لبخند و نیمی جذبه /حمیده رضایی··· 83

جمعه به مهربانی تو فکر می کنم /محمد سعید میرزایی··· 84

زخم نامه کربلایی (ویژه محرم)

سال تحویل عشق

آغاز همایش های عاشقانه /سید علی اصغر موسوی··· 87

دروازه سال جدید /مهدی میچانی··· 88

کاروانی در راه

شکیبایی شعله ور /محمد کامرانی اقدام··· 90

پلک خونین زمین /سید علی اصغر موسوی··· 91

سرزمین موعود /عاطفه خرّمی··· 92

حج أعلا /حسین یونسی··· 93

آینه و اسپند و زخم ...

شهر نفرین شده /سیدعلی پورطباطبایی··· 95

آتش متلاطم /محمد کامرانی اقدام··· 96

سپاه سبز

خون تو ... /محمدسعید میرزایی··· 98

فردا بهار خون تو از خاک می دمد /محمدسعید میرزایی··· 99

تو را چه حاجت است به فرات /مهدی میچانی فراهانی··· 99

بلندتر از آفتاب بر فراز قله ها /مریم سقلاطونی··· 101

مرثیه ای برای صحیفه /سید علی اصغر موسوی··· 102

بازمانده قبیله شهادت! /خدیجه پنجی··· 104

هفتمین روز ... /حبیب مقیمی··· 105

ردّی از ذوالفقار /عاطفه خرّمی··· 106

زیر بارش تیغ /مریم سقلاطونی··· 107

ایستاده بر بلندای گودال /مریم سقلاطونی··· 109

تو ایستاده بودی ... /پانته آ صفایی··· 111

وارث کربلا /اکرم کامرانی اقدام··· 112

بر تو چه گذشت؟ /حمزه کریم خانی··· 114

پلک بر هم نگذار /حمیده رضایی··· 115

آرزوی قشنگ «بابا» /سید علی اصغر موسوی··· 116

یادگار برادر /محمد کامرانی اقدام··· 117

سلام ها سر به زیر حرّ /محمد کامرانی اقدام··· 119

تشییع وجدان خاموش /محمد کامرانی اقدام··· 120

حُر /امیر خوش نظر··· 121

یازدهمین بهار سرخ /سید علی اصغر موسوی··· 124

از سماع تا شهادت /سید علی اصغر موسوی··· 125

مجنون ترین لیلی /سید علی اصغر موسوی··· 126

این متن را با تأخیر نوشته ام! /مهدی میچانی فراهانی··· 128

مرکز منظومه جهان /محمد سعید میرزایی··· 129

شهادتین /محمد سعید میرزایی··· 130

از تاول پاهاش خون می ریخت /ابراهیم قبله آرباطان··· 131

بوی پیراهن در آب /محمد کامرانی اقدام··· 132

اشک و مشک /محمد کامرانی اقدام··· 133

... سپاه سیاه

توفان سرخ انتقام /مریم سقلاطونی··· 134

سیاه ترین وسوسه انسان /محمد کامرانی اقدام··· 135

دست هایت را زنده به گور کن! /نزهت بادی··· 136

«فقط به خاطر یک خوشه گندم» /نزهت بادی··· 138

آب را بستند!!

تشنه رفتن تا جوار دوست /سید علی اصغر موسوی··· 141

آب بر اهل بیت باران بستند! /عاطفه خرمی··· 142

دو رکعت عشق

عاشورا /مهدی میچانی فراهانی··· 144

شمعی به یاد تو /سید علی اصغر موسوی··· 145

باز هم فراوانی یادت /سید علی اصغر موسوی··· 147

از فردا که سخن می گویم ... /مهدی میچانی فراهانی··· 149

عاشورا... /حمزه کریم خانی··· 150

جهنمی از طاعون مرگ /مریم سقلاطونی··· 151

با صدای شیون ستاره ها /مریم سقلاطونی··· 154

غروب بود... /محمد کامرانی اقدام··· 156

زمان حال ساکن است /داوود خان احمدی··· 157

سرنوشت زمین /علی رضا اطلاقی··· 159

همواره پرنده باش! /محمد کامرانی اقدام··· 160

بی آن که کنی مرا صدا... /محمد کامرانی اقدام··· 161

قاری، قرآن /محمد کامرانی اقدام··· 161

مهتاب /محمد کامرانی اقدام··· 161

از خیمه گاه تا قتله گاه...

هم آواز با ذوالجناح /مریم سقلاطونی··· 162

چشمان خسته ذوالجناح /محمد کامرانی اقدام··· 163

حضور آفتابی حسین علیه السلام /محمد کامرانی اقدام··· 164

بوی گل یاس /محمد کامرانی اقدام··· 165

نفرین /زهره نوربخش··· 167

ساعت (ویژه کودک و نوجوان)

لحظه لحظه تا خدا

ای خدای آسمان و دریا /تیمور آقامحمدی··· 171

از طلا بهتر /محمد کامرانی اقدام··· 172

ساعت انتظار

شادی آور همیشه زمین /نیلوفر حسینی··· 173

رهبر آسمانی /سعید عسکری··· 174

نگاه گرم او /رضا جمالی··· 175

لحظه موعود /تیمور آقامحمدی··· 176

ساعت دیروز

آن آیه های روشن /تیمور آقامحمدی··· 177

دست هایت فرشتگان زمینند /تیمور آقا محمدی··· 178

لغت نامه عاشورا /عرفان یوسفی··· 179

ما آب نمی خواهیم، برگرد! /تیمور آقا محمدی··· 180

فرات بخشنده /عرفان یوسفی··· 181

طوفان کربلا /سعید عسگری··· 182

ماه بنی هاشم /حبیب مقیمی··· 183

برخیز! عموجان /حبیب مقیمی··· 184

نامه ای به علی اصغر علیه السلام /حبیب مقیمی··· 184

سرباز کوچک /حبیب مقیمی··· 185

مهمانی خدا /حبیب مقیمی··· 185

رنگ دریا /محمد کامرانی اقدام··· 186

همبازی پروانه ها /سعید عسگری··· 187

باید به فکر زمین بود /عرفان یوسفی··· 188

کتاب روشنگر /عرفان یوسفی··· 189

مثل باران /سید سعید هاشمی··· 190

نیکوکاری /سعید عسکری··· 191

کودکان جهان

من یک فلسطینی مبارزم /عرفان یوسفی··· 192

طعم زندگی /معصومه حیدری··· 194

میلاد تازه /تقی متّقی··· 195

مرا در شب آفریده اند /تیمور آقا محمدی··· 196

در آسمان هرکجا /علی باباجانی··· 197

حرف اول

به نام خدوند یکتا

آخرین برگ فصل سرد را ورق می زنیم و ساعتمان را برای صبح بهار تنظیم می کنیم، تا از خواب سنگین زمستانی بیدارمان کند و شادمانه، برخیزیم و دو رکعت نماز طراوت بخوانیم.

بهار را در مجالی دیگر سلام خواهیم داد؛ اینک گوش می سپاریم به مرثیه قلم؛ قلمی که سوگوار است؛ سوگوار فصلی که اگرچه آغاز سالی است نو، اما فروردینش عاشوراست و اردی بهشت آن، اسارت اهل بیت عشق. فصلی که در هر سینه ای، یک حسینیه برپاست و دسته های سینه زن عشق، در صحن حسینیه دل، دَم می گیرند و خداوند عشق - حسین علیه السلام

- را مویه می کنند.

سلام بر حسین علیه السلام!

سلام بر آقای عشق و حماسه، که از مُشتی خاک، کربلایی آفرید که همه آزادگان عالم، به مشبک های ضریحش، دخیل بسته اند!

سلام بر او که باطن کعبه است و هستی بر مدارش در طواف!

سلام بر سجاد علیه السلام!

سلام بر خورشید در زنجیر کربلا که خداوند، او را برای فردای سرد و تاریک زمین ذخیره کرد!

سلام بر چشم های از شرم به زیر عباس - آن گاه که وارد خیمه مشک ها شد و کودکان خورشید را دید، در حالی که از هُرم عطش، شکم ها را بر زمین نم دار خیمه چسبانده بودند تا تشنگی فرو بنشانند - !

سلام بر دست ها وفاداری که بر زمین افتاد تا دست اهل بیت عشق، به آب برسد!

سلام بر بانوی زخم و صبر و خطبه - زینب علیهاالسلام - !

و سلام بر یاران و یاوران خورشید که حجّشان نه این که نیمه تمام نبود، که تمام حجّ، همان بود که در کربلا کامل شد!

1 تا 198