"
next
مطالعه کتاب فصلنامه اشارات - شماره 59
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

فصلنامه اشارات - شماره 59

مشخصات کتاب

اشارات 59

عنوان و نام پدیدآور:اشارات[پیایند: مجله]

مشخصات نشر:قم؛ تهران؛ مشهد: مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، 1384 -

فاصله انتشار:ماهانه

شاپا:1735-7403

شاپای اشتباه:1735-7402

یادداشت:این نشریه در بعضی از شماره ها با توجه به ایام خاص با عنوان "اشارات ایام" منتشر می شود.

یادداشت:صاحب امتیاز: اداره کل پژوهش های اسلامی رسانه

مدیرمسئول: داوود رجبی نیا

سردبیر: علی حسینی ایمنی

مدیرمسئول دوره جدید: علیرضا رنجبر

عنوان دیگر:اشارات ایام

موضوع:ادبیات فارسی -- نشریات ادواری

ادبیات فارسی-- قرن14--نشریات ادواری

اسلام و ادبیات-- نشریات ادواری

شناسه افزوده:رجبی نیا، داود، 1347 -، مدیر مسئول

حسینی ایمنی، سیدعلی، 1351 -، سردبیر

شناسه افزوده:صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. مرکز پژوهشهای اسلامی

رده بندی کنگره:PIR4001

رده بندی د...:906205/0فا8

شماره کتابشناسی ملی:1304711

دسترسی و محل الکترونیکی:Esharat@IRIB.ir

زبان متن نوشتاری یا گفتاری و مانند آن:فارسی

ص: 1

فهرست مطالب

حرف اول··· 1

زمزمه های آسمانی

جهنّمی که خودم هستم / مهدی زارعی··· 3

باران نعمت / محمدحسین قدیری··· 5

دست های نیاز / ابراهیم قبله آرباطان··· 6

گریه سحر / زهرا احمدی··· 8

ناامید نیستم / معصومه داوود آبادی··· 9

سرزمین سبز عنایت / اکرم کامرانی اقدام··· 10

سُبحانَکَ / معصومه داوود آبادی··· 11

بی آسمان نمیرانم! / معصومه داوود آبادی··· 12

آفرینش

آتش و سایه / محمدسعید میرزایی··· 14

طعم اولین شکوفه / سید علی اصغر موسوی··· 15

شاد و سربلند / مهنارالسادات حکیمیان··· 17

طراوت همیشه جاری / اکرم کامرانی··· 18

صد شاخه شعر / داوود خان احمدی··· 19

بر شاخه های نور

سیمای خورشید

در عمیق عظمت مولا / خدیجه پنجی··· 21

یک جرعه آفتاب

در بند پشیمانی و اندوه / امیر خوش نظر··· 24

واقعه در پیش است / امیر خوش نظر··· 25

حقیقت روشن / مهنازالسادات حکیمیان··· 26

شهد وصال

درک روشن هستی / داوود خان احمدی··· 28

... و من به تو می اندیشم / اکرم کامرانی اقدام··· 30

و در همه ستارگان چهره تو بود / داوود خان احمدی··· 31

زخم زیتون

مرهمی می خواهد این خاک / حمیده رضایی··· 33

پرنده ای می پرد / داوود خان احمدی··· 34

فریاد حیفا / اکرام کامرانی اقدام··· 36

از دریچه زمان

عید نوروز

«سینِ سلام» / محمدسعید میرزایی··· 37

بهار با صدای سنج / مریم سقلاطونی··· 38

صدای پای بهار / امیر مرزبان··· 40

من هنوز پشت پنجره ام / سیده فاطمه موسوی··· 42

... بهار غزل عاشقانه خداست / مریم سقلاطونی··· 43

عید یعنی چه؟ / مهدی میچانی فراهانی··· 44

ما را دگرگون کن / طیبه ندّاف··· 46

بهار هست، ولی یک بهانه کم دارد / حمیده رضایی··· 47

آغاز عملیات فتح المبین

به رمزِ روشن یا زهرا / محمدسعید میرزایی··· 49

«تحویل» سال و برگه های شهادت / محمدسعید میرزایی··· 50

هجوم ماموران ستم شاهی به مدرسه فیضیه

گناه ما چه بود؟ / مهدی میچانی فراهانی··· 52

مناره های سرخ / حمیده رضایی··· 54

عبای سرخ، خاکی! / خدیجه پنجی··· 56

- جغرافیای آسمان - / محدثه رضایی··· 57

ورود کاروان امام حسین علیه السلام به شام

مرکب های بی کسی / عاطفه خرّمی··· 59

قیامت شام / خدیجه پنجی··· 60

ذوالفقار زبان زینب / محمد کامرانی اقدام··· 61

وقوع جنگ صفین

صفین؛ خنجر خیانتی از پشت / امیر خوش نظر··· 63

تولد ابن سینا

خوش آمدی / امیر مرزبان··· 65

وفات حضرت رقیه علیهاالسلام

تا پای بوسی شکنجه و زخم / مریم سقلاطونی··· 67

شهرِ ستم های پیاپی / حمیده رضایی··· 71

شعله بر دامان سوخته / حمزه کریم خانی··· 72

ولادت امام موسی کاظم علیه السلام

مجمع الانوار عشق / سید علی اصغر موسوی··· 74

رحلت آیت اللّه مرعشی نجفی

محو در جمال جبروت / محمد کامرانی اقدام··· 77

وفات سلمان فارسی

دریای بی پایان حکمت / سید علی اصغر موسوی··· 80

مردی با اندوه شرقی / داوود خان احمدی··· 82

روز جمهوری اسلامی ایران

انقلاب دل ها / اکرم کامرانی اقدام··· 84

شهادت عمار یاسر

شهادت؛ شیرین تر از عسل / امیر خوش نظر··· 86

روز طبیعت

«در جشن طبیعت» / محمدسعید میرزایی··· 88

به زیبایی بیاندیش / سید علی اصغر موسوی··· 89

دست های خیس باران / اکرم کامرانی اقدام··· 90

شهادت شهید آوینی

«روشن ترین کلمات گریه» / محمدسعید میرزایی··· 92

چشم هایت هست / مهدی میچانی فراهانی··· 93

«روایت فتح خورشید» / حمیده رضایی··· 95

«سفر سرخ» / زینب ملک زاده··· 96

کمی واژه بفرست! / مرضیه رجبی طوسی··· 97

روایتی دیگر / طیبه ندّاف··· 98

شهادت شهید صیاد شیرازی

«که گفت باغ شهادت به روی ما بسته؟» / محمدسعید میرزایی··· 100

اربعین حسینی

«حالا تمام تقویم بوی عاشورا می دهد» / محمدسعید میرزایی··· 102

چهل شام چله نشینی / مریم سقلاطونی··· 104

اندوه اقیانوس / مهدی میچانی فراهانی··· 110

بغض های بریده بریده / محمد کامرانی اقدام··· 111

اربعین شمعستان / نزهت بادی··· 113

منم؛ زینب! / خدیجه ینجی··· 115

سالروز تولد آیه اللّه نجفی

تولد شهابی در آسمان نجف / محمد کامرانی اقدام··· 117

روز بزرگداشت عطار

عطار / امیر مرزبان··· 119

مِی خالص ایمان / محمدسعید میرزایی··· 121

روز ارتش جمهوری اسلامی ایران

گام های استوار / اکرم کامرانی اقدام··· 123

رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم

سنگین ترین اندوه عالم / امیرخوش نظر··· 125

نسیم صلوات محمّدی / مریم سقلاطونی··· 127

ای شهر نشسته در غم / سید علی اصغر موسوی··· 129

من می روم، ستاره بی پشتوانه ام! / حمیده رضایی··· 132

تو را من چشم در راهم

سلام های پُست شده / مهدی زارعی··· 134

نمی آیی چرا / سید علی اصغر موسوی··· 135

باور نشاط آور / محمد حسین قدیری··· 136

تنفس در هوای یاد تو... / معصومه داوود آبادی··· 137

تا تو بیایی... / اکرم سادات هاشمی پور··· 138

با پرچم سبز عدالت بیا! / ابراهیم قبله آرباطان··· 139

خواهش تماشای تو / عاطفه خزمی··· 140

ارتفاع ناپایدار ظلم / اکرم کامرانی··· 141

خسته از دعای بی تو / ابراهیم قبله آرباطان··· 142

روزی که درنگ نیست و نه دل شوره... / داوود خان احمدی··· 144

... تا روزهای آفتابی دیدار / حمزه کریم خانی··· 145

از هفت خوان ذوالفقارت... / ابراهیم قبله آرباطان··· 146

خواهد شد / ابراهیم قبله آرباطان··· 147

حرف اول

به نام خدای بهار آفرین

بهار

از گرد راه رسید

با رنگ و بویی از پرچم های سیاه

که بر شانه های شهر پیچیده اند

و با صدای سوزناک زنجیرها.

بهار از گرد راه رسید

بهاری که آمدنش

عطر تازه با بونه ها و نیلوفرهاست

عطر تازه ریحان و ابریشم است

بهاری که آینه رستاخیز است

و تولد دوباره خاک

و رویش دانه های تُرد معرفت.

برگ های تقویم را ورق زدیم

و به روزهای فروردین رسیدیم

روزهایی که در حوالی ساعت تحویل سالش

چشم به راه سپیده ظهوریم

و گوش به زنگ

گام های بلند موعود

1 تا 150