"
next
Read Book فصلنامه اشارات - شماره 79
Book Index
Book Information


Favoured:
0

Download Book


Visit Home Page Book

فصلنامه اشارات - شماره 79

مشخصات کتاب

اشارات 79

عنوان و نام پدیدآور:اشارات[پیایند: مجله]

مشخصات نشر:قم؛ تهران؛ مشهد: مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، 1384 -

فاصله انتشار:ماهانه

شاپا:1735-7403

شاپای اشتباه:1735-7402

یادداشت:این نشریه در بعضی از شماره ها با توجه به ایام خاص با عنوان "اشارات ایام" منتشر می شود.

یادداشت:صاحب امتیاز: اداره کل پژوهش های اسلامی رسانه

مدیرمسئول: داوود رجبی نیا

سردبیر: علی حسینی ایمنی

مدیرمسئول دوره جدید: علیرضا رنجبر

عنوان دیگر:اشارات ایام

موضوع:ادبیات فارسی -- نشریات ادواری

ادبیات فارسی-- قرن14--نشریات ادواری

اسلام و ادبیات-- نشریات ادواری

شناسه افزوده:رجبی نیا، داود، 1347 -، مدیر مسئول

حسینی ایمنی، سیدعلی، 1351 -، سردبیر

شناسه افزوده:صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. مرکز پژوهشهای اسلامی

رده بندی کنگره:PIR4001

رده بندی د...:906205/0فا8

شماره کتابشناسی ملی:1304711

دسترسی و محل الکترونیکی:Esharat@IRIB.ir

زبان متن نوشتاری یا گفتاری و مانند آن:فارسی

ص: 1

فهرست مطالب

زمزمه های آسمانی

پناهم ده! / سید محمود طاهری··· 1

صدایم کن / حمیده رضایی··· 2

ای یگانه بی همتا / سیدمحمود طاهری··· 4

أحسنم گردان! / میثم امانی··· 5

همه تویی و غیر، هیچ / ابراهیم قبله آرباطان··· 7

صدایت را می شنوم / علی خالقی··· 8

سجاده ای رو به آسمان / عاطفه خرمی··· 10

این دست های نیازمند / طیبه تقی زاده··· 10

رحمت فراگیر / سمیه غلام علیشاهی··· 12

من آمده ام / سیدحمید مشتاقی نیا··· 12

تو را به نام های زیبایت / فاطمه حیدری··· 14

پناهی جز تو ندارم / فاطمه عبدالعظیمی··· 15

رهایم کن / فاطمه محمدی··· 16

معراج سبز

(حیّ علی الصلوه)··· 18

ایستاده ام / حمیده رضایی··· 18

تسبیح تو / طیبه تقی زاده··· 19

آیه های روشن رستگاری / عطیه خوش زبان··· 20

یاد تو / اعظم جودی··· 21

بر شاخه های نور

(سیمای خورشید)··· 23

واژه ها هم از توصیف علی عاجزند / حمزه کریم خانی··· 23

تاریخ، تکیه گاهی چون تو می خواهد / حمیده رضایی··· 24

نگاه نافذ تو / عاطفه خرمی··· 25

تاریخ مدیون توست / عطیه خوش زبان··· 27

شاهراهِ حقیقت / باران رضایی··· 28

شهد وصال

بلند شو، ابراهیم! / عباس محمدی··· 29

آسمانی / حورا طوسی··· 30

آسمان، منتظر توست / حمیده رضایی··· 31

گلابگیران شهادت / حسین امیری··· 32

کوچ سرخ / عطیه خوش زبان··· 33

خاطره پدر / فاطمه عبدالعظیمی··· 34

فرشته ها آوردند ... / امیر اکبرزاده··· 35

باید دوید / سیدحمید مشتاقی نیا··· 36

یک مویه / سیدحمید مشتاقی نیا··· 37

زخم زیتون

زنده خواهیم ماند / میثم امانی··· 38

تو سبز خواهی شد / عطیه خوش زبان··· 39

برخیز! / عاطفه سادات موسوی··· 40

از دریچه زمان

آغاز هفته روشن دلان··· 42

چشم هایت را شسته ای / عباس محمدی··· 42

روشنِ دل تو / روزبه فروتن پی

سپید می بینی / حمیده رضایی··· 44

جور دیگر باید دید / عطیه خوش زبان··· 45

مردمک معصوم / باران رضایی··· 47

بی چشمِ سر / حسین امیری··· 48

ما چون تو عاشق نمی شویم / زهرا یعقوبی··· 49

رنگ بال فرشته را از او بپرس / ملیحه عابدینی··· 50

فتح اندلس به دست مسلمانان··· 51

فانوس دریایی اسلام / حسین امیری··· 51

دیار نرگس / حورا طوسی··· 52

روز بسیج مستضعفین··· 53

در مدرسه عشق / روزبه فروتن پی··· 53

ما بسیجی هستیم / حسین امیری··· 54

تمام کلماتم را بسیج کردم... / روزبه فروتن پی··· 54

قبیله باران / عاطفه خرمی··· 56

مدرسه ای به نام عشق / باران رضایی··· 57

شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام··· 59

شایشگر درب های فقه / محمدکاظم بدرالدین··· 59

شب، پیراهن سوگ آسمان است / عباس محمدی··· 61

دلم سوگ نشین اندوه... / روزبه فروتن پی··· 62

مسافر بقیع / حورا طوسی··· 63

ششمین بهار پرپر / حمیده رضایی··· 64

جذبه جعفری / الهام نوری··· 65

پسر أم ابیها / حسین امیری··· 66

سبز آمدی و سرخ رفتی / اکرم سادات هاشمی پور··· 67

زینت مذهب / حمزه کریم خانی··· 67

روز نیروی دریایی··· 69

صدایت، صدای دریاست / عباس محمدی··· 69

دریادل / حمیده رضایی··· 70

پشت دریاها شهری است... / عطیه خوش زبان··· 71

پشت پلک امواج / ملیحه عابدینی··· 72

هم رنگ آبی / زهرا یعقوبی··· 73

روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین··· 74

هنوز ایستاده ای / عباس محمدی··· 74

صدای انتفاضه / روزبه فروتن پی··· 75

آرزوهای فرو ریخته ات را می شناسم / حمیده رضایی··· 76

روز بزرگداشت شیخ مفید··· 78

مفید اسلام / ابراهیم قبله آرباطان··· 78

شهادت آیت الله سید حسن مدرس رحمه الله··· 80

بهار «بهارستان» / عباس محمدی··· 80

شهادت، منتظرت بود / حمیده رضایی··· 81

صبر کنید تا نماز بخواند... / حسین امیری··· 82

صدای خاموش / امیر اکبرزاده··· 83

در روزگار قحطی مردانگی / حورا طوسی··· 84

مدرس... / ابراهیم قبله آرباطان··· 85

روز مجلس··· 87

تصویب آرمان های ما / اعظم جودی··· 87

شهادت میرزا کوچک خان جنگلی··· 89

خاطره جنگل / عباس محمدی··· 89

سماع جنگل / روزبه فروتن پی··· 90

چو ایران نباشد، تن من مباد / علی خالقی··· 91

میرزا! مولای جنگل / روزبه فروتن پی··· 93

بر شانه های آسمان / حمیده رضایی··· 94

مرام نامه جنگل / حسین امیری··· 95

تو خواهی ماند / عطیه خوش زبان··· 96

پرندگان بی آواز / زهرا یعقوبی··· 97

بر نودلش تنگ است... / ابراهیم قبله آرباطان··· 98

روز جهانی معلولان··· 100

خدا تو را دوست دارد / عباس محمدی··· 100

تکیه بر ستون های استوار / حمیده رضایی··· 101

تو می توانی / میثم امانی··· 102

در ایستگاه اردیبهشت / حسین امیری··· 104

می خواهم تو را حس کنم / عطیه خوش زبان··· 105

ولادت حضرت معصومه علیهاالسلام··· 107

لک معصوم «معصومه» / عباس محمدی··· 107

بوی بهاری تازه / حمیده رضایی··· 108

بانوی شکوفه و سیب / عطیه خوش زبان··· 109

شب های حرم / حسین امیری··· 111

بانوی غزل های فیروزه ای / منیره ماشاءاللهی··· 112

تولدت مبارک / اکرم سادات هاشمی پور··· 113

بر قم بتاب...! / اعظم جودی··· 114

عصمت زهرایی / منیره ماشاءاللهی··· 114

بانوی آفتاب / فاطمه عبدالعظیمی··· 116

بانوی نور / روزبه فروتن پی··· 117

چلچراغ سبز / علی باباجانی··· 118

آغاز هفته حج··· 120

احرام بسته ای؛ بی آنکه محرم شده باشی / عباس محمدی··· 120

زمزمه جاری زمزم / حمیده رضایی··· 121

معراج گاه حجاج / ابراهیم قبله آرباطان··· 122

پیراهنی از نور بر تنت / امیر اکبرزاده··· 124

مَرکب بیاورید! / حسین امیری··· 125

... تا مقام ابراهیم / عطیه خوش زبان··· 126

حج،فرصت سپید / ابراهیم قبله آرباطان··· 127

«أللهُمَ لَبِّیک» / حورا طوسی··· 128

حج اسماعیل / ابراهیم قبله آرباطان··· 129

روز دانشجو··· 130

بهار دانستن / حسین امیری··· 130

می توانی! / علی خالقی··· 131

روز خیزش قلم / میثم امانی··· 132

امروز، روز توست / حمیده رضایی··· 133

قلم در دستان توست / عطیه خوش زبان··· 135

امروزِ تو، فردای وطن / فاطمه عبدالعظیمی··· 136

رحلت آیت الله گلپایگانی رحمه الله··· 137

رجع تقلید دل ها / حسین امیری··· 137

روز جهانی حقوق بشر··· 139

پیام تبریک حقوق بشر / ابراهیم قبله آرباطان··· 139

ساندویچ های امریکایی، مسمومند! / حسین امیری··· 140

حقوق من... حقوق تو / حمیده رضایی··· 141

ارادت های کاغذی / عطیه خوش زبان··· 142

شهادت آیت الله دستغیب رحمه الله سومین شهید محراب··· 144

فریاد محراب / میثم امانی··· 144

ولادت حضرت امام رضا علیه السلام··· 146

راسان منتظرت بود / عباس محمدی··· 146

صدایم کن / حسین امیری··· 147

به دست های تو محتاجم / علی خالقی··· 147

دعایم کن / حسین امیری··· 149

کعبه دل ها / روح الله شمشیری··· 150

تو آمدی... / سمیه غلامعلی شاهی··· 150

عاقبت به خیر / الهام نوری··· 151

پناه غریبان / فاطمه محمدی··· 152

اگه صید تو بشم...! / سیدعلی حسینی ایمنی··· 153

روزپژوهش··· 154

قلم، کاغذ، دانستن / عطیه خوش زبان··· 154

پژوهش؛ کاوش برای بهتر زندگی کردن / ابراهیم قبله آرباطان··· 155

شهادت آیت الله دکتر مفتح··· 157

آذرخشی تا همیشه فروزان / ابراهیم قبله آرباطان··· 157

روز وحدت حوزه و دانشگاه··· 160

دست در دست هم / امیر اکبرزاده··· 160

فردا سرافرازیم / فاطمه عبدالعظیمی··· 161

تو را من چشم در راهم

می آیی؛ کلید آسمان در دست / عباس محمدی··· 162

بوی بهاری تازه / حمیده رضایی··· 163

هوای مهدوی / عاطفه خرمی··· 164

در حریم «ندبه» و «استغاثه» / ابراهیم قبله آرباطان··· 165

جهان، تو را می خواهد / طیبه تقی زاده··· 166

جمعه های انتظار / عطیه خوش زبان··· 168

کوچه های خالی از تو / باران رضایی··· 169

می دانم و نمی دانم / میثم امانی··· 170

ساعت و آدم / الهام نوری··· 172

در انتظارت نشسته ام / حمزه کریم خانی··· 173

طلوع سبز / عاطفه سادات موسوی··· 174

میوه ظهور / شکیبا سادات جوهری··· 174

صبح امید / عاطفه سادات موسوی··· 175

آدینه که از راه برسد / معصومه عبدالحسینی··· 176

خورشید من کجاست؟ / حسین امیری··· 177

عصر ظهور / عاطفه سادات موسوی··· 178

«چه سنگین است بار این جدایی»! / حسین امیری··· 179

فرزند یاس / فاطمه محمدی··· 179

ذوالفقار چشمان / حسین امیری··· 180

خورشید آخرین / سیدحمید مشتاقی نیا··· 181

زمزمه های آسمانی

پناهم ده! / سید محمود طاهری

پناهم ده!(1)

پروردگارا!

آن گاه که اندوهناک می شوم، تنها تو مایه خشنودی منی و آن گاه که ناامید می گردم، تو فریادرس و امید منی.

خدایا!

آنچه از دست داده ایم، نزد تو باز خواهیم یافت و آنچه به فساد گراییده است، در پیش تو، صلاح و سازگاری خواهد یافت و تغییر زشتی ها - به زیبایی ها- تنها به دست توست.

پروردگارا!

پیش از خواستن، حاجتم را برآورده ساز و قبل از گمراهی، راهنمایم باش و مرا از عیب جویی بندگان کفایت فرما و مرا در روز قیامت، ایمنی و راحتی عطا فرما و به من ارشاد و راهنمایی نیکو در حق دیگران، عنایت کن!

پروردگارا!

بر محمد و آلِ او درود فرست و به لطفت، پیش آمدهای بد را از من دور کن و به نعمتِ خویش پرورشم ده و به کرم و بخشش خویش، مرا اصلاح فرما و به صنع و رحمتِ خویش دردم را درمان کن و در سایه لطف بی پایانت مرا جای ده!


1- . برداشت آزاد از دعای بیستم صحیفه سجادیه.
1 to 182