next
مطالعه کتاب فصلنامه اشارات - شماره 94
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

فصلنامه اشارات - شماره 94

مشخصات کتاب

اشارات94

عنوان و نام پدیدآور:اشارات[پیایند: مجله]

مشخصات نشر:قم؛ تهران؛ مشهد: مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، 1384 -

فاصله انتشار:ماهانه

شاپا:1735-7403

شاپای اشتباه:1735-7402

یادداشت:این نشریه در بعضی از شماره ها با توجه به ایام خاص با عنوان "اشارات ایام" منتشر می شود.

یادداشت:صاحب امتیاز: اداره کل پژوهش های اسلامی رسانه

مدیرمسئول: داوود رجبی نیا

سردبیر: علی حسینی ایمنی

مدیرمسئول دوره جدید: علیرضا رنجبر

عنوان دیگر:اشارات ایام

موضوع:ادبیات فارسی -- نشریات ادواری

ادبیات فارسی-- قرن14--نشریات ادواری

اسلام و ادبیات-- نشریات ادواری

شناسه افزوده:رجبی نیا، داود، 1347 -، مدیر مسئول

حسینی ایمنی، سیدعلی، 1351 -، سردبیر

شناسه افزوده:صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. مرکز پژوهشهای اسلامی

رده بندی کنگره:PIR4001

رده بندی د...:906205/0فا8

شماره کتابشناسی ملی:1304711

دسترسی و محل الکترونیکی:Esharat@IRIB.ir

زبان متن نوشتاری یا گفتاری و مانند آن:فارسی

ص: 1

فهرست مطالب

زمزمه های آسمانی

الهی نامه / مهدی خلیلیان··· 1

عبور از تنهایی / مهدی خلیلیان··· 2

یک سهم از مهربانی ات / مصطفی پورنجاتی··· 3

ای مهربان ترین! / سودابه مهیجی··· 3

نفس در هوای یاد تو / علی خالقی··· 4

دلم با تو است / شهلا خدیوی··· 5

همسفر با قافله غفلتیم / فاطمه پهلوان علی آقا··· 6

آفتاب نوازش / حمید باقریان··· 7

جاده های بی کسی / زینب مسرور··· 8

صلوات

(برای سال پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله)··· 9

نگاهی به صلوات شعبانیه(6) / منیره زارعان··· 9

سخاوت مندتر از بهار / سیدمحمدصادق میرقیصری··· 10

رسول اعظم / سعیده خلیل نژاد··· 10

معراج سبز

(حیّ علی الصلوه)··· 12

باغ تماشا / مهدی خلیلیان··· 12

رخصتِ خواندن / فاطره ذبیح زاده··· 13

می خواهم پرواز کنم / سیدمحمدصادق میرقیصری··· 14

هفده تماس / رزیتا نعمتی··· 15

صبح و سلام

صبح، یعنی... / مصطفی پورنجاتی··· 16

نزدیک تر از همه به صبحم / عباس محمدی··· 17

رنگ های پرتپش در صبح، خیمه زده / محمدکاظم بدرالدین··· 18

صبح؛ قطره ای بر رخسار هستی / الهام باغبانی··· 19

با شقایق ها

(پابه پای شهیدان دفاع مقدس)··· 20

شقایق / سودابه مهیجی··· 20

از شما خجالت می کشم / حسین امیری··· 21

بوسه بر عطر پرواز / محمدکاظم بدرالدین··· 22

زخم زیتون

سوگند سنگ ها / معصومه داوودآبادی··· 24

پناهی برای دلتنگی هایت / عباس محمدی··· 25

شاید آخرین سنگ / روح اللّه شمشیری··· 26

از دریچه زمان

میلاد حضرت امام محمد باقر علیه السلام··· 28

گنجینه اسرار محمد / میثم امانی··· 28

با معصوم هفتم علیه السلام / مهدی خلیلیان··· 29

پنجمین عشق / عباس محمدی··· 31

دانش جاری / رقیه ندیری··· 33

سخاوت گنجینه های باقری / محمدکاظم بدرالدین··· 34

وفات حضرت رقیه علیهاالسلام··· 35

زیر تازیانه در خرابه های شام / معصومه داوودآبادی··· 35

با همین سه سالگی / رقیه ندیری··· 37

این بود، اجر رسالت؟! / شهلا خدیوی··· 37

چقدر زود... ! / روح اللّه شمشیری··· 38

درد دل / رزیتا نعمتی··· 38

ولادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام··· 40

گریزان از خشم / معصومه داوودآبادی··· 40

پیشوای هفتم؛ مرد حج و نماز و عبادت / مهدی خلیلیان··· 42

وقوع جنگ نهروان بین سپاهیان امام علی علیه السلام و خوارج··· 43

«با حرکت ذوالفقار، لج می کردند» / محبوبه زارع··· 43

جاهلان لجوج / میثم امانی··· 45

خوارج؛ بلعم باعوراها / رقیه ندیری··· 46

بی ولایت تو ... / حسین امیری··· 47

روز امور تربیتی و تربیت اسلامی··· 48

گل، مراقبت می خواهد / محبوبه زارع··· 48

گل، باغبان می خواهد / حسین امیری··· 49

روز احسان و نیکوکاری··· 50

تو هم اجابت کن! / سودابه مهیجی··· 50

دستی را می گیرم تا دستم را بگیری / رزیتا نعمتی··· 52

جاده چشم های لغزنده / رزیتا نعمتی··· 52

یادتان هست / رزیتا نعمتی··· 53

روز درخت کاری··· 55

درخت؛ یادگاری برای فردا / معصومه داوودآبادی··· 55

درخت کاری؛ احسان یا صدقه / مصطفی پورنجاتی··· 56

درخت؛ حنجره سبز زندگی / فاطره ذبیح زاده··· 57

اربعین حسینی··· 59

چهل روز پیش / محبوبه زارع··· 59

جگرخراش ترین بازخوانی / محمدکاظم بدرالدین··· 61

بادها مویه می کنند / عباس محمدی··· 62

کاروانی زخم دیده / علی خالقی··· 64

چهل روز اندوه / فاطمه سلیمان پور··· 66

از حنجره خسته زینب علیهاالسلام / سعیده خلیل نژاد··· 68

گویا صدای علی علیه السلام بود! / فاطمه پهلوان علی آقا··· 69

قطره ای از اربعین / محمدکاظم بدرالدین··· 70

اربعین / رزیتا نعمتی··· 71

زینب علیهاالسلام / رزیتا نعمتی··· 71

روز بزرگداشت شهدا··· 73

شهید؛ والاترین مکبّر آزادگی / محبوبه زارع··· 73

سرخ رفته ای تا... / معصومه داوودآبادی··· 75

دنیا، از نام شما روشن است / محمدکاظم بدرالدین··· 76

اگر خون نبود... / رزیتا نعمتی··· 77

شقایق سیرتان / فاطره ذبیح زاده··· 78

فقط برای نجات شما / رزیتا نعمتی··· 79

هیچ کس مثل تو در صنعت ایجاز نبود / رزیتا نعمتی··· 80

رحلت حاج سیداحمد خمینی رحمه الله··· 81

یادگار خورشید / محمدکاظم بدرالدین··· 81

یادگارِ یار / مهدی خلیلیان··· 82

تو، پشتوانه انقلاب بودی / فاطره ذبیح زاده··· 84

روز وقف··· 87

یادگار ماندگار / مهدی خلیلیان··· 87

وقف؛ سند ایمان / حسین امیری··· 88

زلال بقا / مهدی خلیلیان··· 89

رحلت پیامبر گرامی اسلام··· 90

تا همیشه نوای توحید تو بلند است / میثم امانی··· 90

روز سیاه پوشی قبیله های فروتنی / محمدکاظم بدرالدین··· 91

نگران امتت هستی هنوز / عباس محمدی··· 92

واپسین نگرانی / حسین امیری··· 94

غروب خورشید / شهلا خدیوی··· 95

خانه ات، بوی پر جبرئیل می دهد / رزیتا نعمتی··· 96

واپسین وصیت / حمید باقریان··· 97

خدا به خاطر تو آفریده دنیا را / رزیتا نعمتی··· 98

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام··· 100

سکوتت را بشکن برادر! / نزهت بادی··· 100

برای تنهایی امام علیه السلام / عباس محمدی··· 101

جگر پاره پاره در تشت / سودابه مهیجی··· 103

پاره جگر شقایق / فاطره ذبیح زاده··· 103

خداحافظ، سیدجوانان بهشت! / فاطمه همت آبادی··· 106

شهادت حضرت امام رضا علیه السلام··· 108

حصن استوار حق / محبوبه زارع··· 108

یار مهربان / مهدی خلیلیان··· 110

صدای غریب خراسان / معصومه داوودآبادی··· 112

قرار ما: ساحل گوهرشاد / رزیتا نعمتی··· 113

احساس آهو / رزیتا نعمتی··· 114

غربت آهو / زینب مسرور··· 114

روز ملی شدن صنعت نفت··· 116

سرافرازتر از سروها / عباس محمدی··· 116

شهر بهار / حسین امیری··· 117

شهر بهار / حسین امیری··· 119

کلاغ ها را به حریم کبوتران راهی نیست / میثم امانی··· 121

تو را من چشم در راهم

(به آستان حضرت ولی عصر(عج))··· 123

ای بلندِ آسمانْ مسیر! / معصومه داوودآبادی··· 123

عید اشک در ندبه های بی تابی / محمدکاظم بدرالدین··· 124

چند رباعی از محمدکاظم بدرالدین··· 126

پیرتر از نوح شده ایم / عباس محمدی··· 126

من منتظرم تا کسی بیاید / نزهت بادی··· 128

تنها به یک امید / رزیتا نعمتی··· 129

نور افتاده به چنگال سیاهی؛ برگرد! / علی خالقی··· 130

به چشمانم سپرده ام / شهلا خدیوی··· 130

تا آفتاب / زینب مسرور··· 131

یار مهربان / رزیتا نعمتی··· 132

فانوس خیال / مهدی خلیلیان··· 133

سال نو / رقیه ندیری··· 134

خانه سبز / مهدی خلیلیان··· 135

هنوز تا پریشانی... / مهدی خلیلیان··· 135

زمزمه های آسمانی

الهی نامه / مهدی خلیلیان

الهی نامه

مهدی خلیلیان

الهی!

با خودت آشنایم ساز، تا به درگاهت روی آرم و با دیگران بیگانه ام گردان، تا سر بر آستانت بگذارم.

الهی!

خان و مانم بستان و بی سر و سامانم نگردان.

الهی!

دردم بیفزا، تا درمان از تو جویم و عاشقم نما، تا فقط از تو گویم.

الهی!

عمری به سوی تباهی تاختم و آنی به تو نپرداختم. از خشم و غضبت دورم گردان و به لطف و کرمت مسرورم گردان.

الهی!

از کردارم شرمسارم و به رحمتت امیدوار؛ لحظه ای به خویشم وامگذار.

الهی!

به بزرگی ات کوچکم گردان و از کودکی ام رها نگردان.

الهی!

مرا حال و هوای راز و نیاز ده و به شوق قرب خود، سوز و گداز ده.

1 تا 137