next
مطالعه کتاب مدیریت بازاریابی
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

مدیریت بازاریابی

مشخصات کتاب

عنوان و نام پدیدآور: مدیریت بازاریابی/ www.modiryar.com

ناشر :www.modiryar.com

مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 1391.

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه , رایانه

موضوع:مدیریت - بازاریابی

کلینیک بازاریابی و تبلیغات

... marketingممیزی بازاریابیشادی گلچین فر _ امیر بختائی

مقدمهجهان امروز حکم دهکده ای را یافته، که سفره بازار یکپارچه اش در سرتاسر قاره ها گسترده است. آشنایی سنجیده و علمی با بازارهای گوناگون و توانمندیها و کاستیهای هر بنگاه، نیازمند خودشناسی است. باید از نقطه شناخت خود حرکت را آغاز کرد و به شناخت و درک نیازهای آشکار و پنهان مشتریان رسید.ابزار پیاده سازی این فرایند مهم و حساس، «ممیزی بازاریابی» (MARKETING AUDIT) است که پژوهشی گسترده و همه جانبه در وضعیت کلیه ارکان و فعالیتهای بنگاه را سامان می دهد. در سایه ممیزی بازاریابی است که می توان فهمید در چه موقعیتی هستیم و چگونه می توانیم به سمت تعالی حرکت کنیم.باوجود اینکه ممیزی بازاریابی شاخه ای کاملاً تازه و نوپا در فعالیتهای مدیریت بازار تلقی می شود، اما استقبال زیادی از آن شده و کاربردهای فراوانی یافته است.اجرای صحیح ممیزی بازاریابی، مانع ورشکستگی و انحلال شرکتها و سازمانها می شود و به آنها فرصت می دهد تا منابع خود را برای کسب سود بیشتر متمرکز کرده و از اتلاف آنها جلوگیری کنند.تعریف ممیزی بازاریابی ممیزی بازاریابی، یک بازنگری و ارزشیابی جامع، سیستماتیک، مستقل و بی طرفانه، از محیط، اهداف بلند مدت، استراتژی ها و فعالیتهای سازمان به منظور تعیین فرصتها و مشکلات، خط مشی ها، روشها، ساختار سازمانی، رویه ها و کارکنانی است که برای اجرای خط مشی ها و رسیدن به اهداف استخدام شده اند.ممیزی بازاریابی تمامی حوزه های بازاریابی یک کسب و کار را در بر می گیرد. در ممیزی بازاریابی، محیط، استراتژی ها، سازماندهی

1 تا 246