"
next
Read Book مدیریت بانکداری
Book Index
Book Information


Favoured:
0

Download Book


Visit Home Page Book

مدیریت بانکداری

مشخصات کتاب

عنوان و نام پدیدآور: مدیریت بانکداری/ www.modiryar.com

ناشر :www.modiryar.com

مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 1391.

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه , رایانه

موضوع:مدیریت - بانکداری

در جا زدن دولت الکترونیک در ایران

جالب آنکه اکثریت قریب به اتفاق کشورهایی هم که ایران را در شتاب به سمت دولت الکترونیکی بر جای گذاشته اند کشورهایی چندان ناآشنا و دور از دسترس نیستند. به گونه ای که رده بندی منطقه ای ایران برای دولت الکترونیکی در ناحیه جنوب و مرکز آسیا از رده هفتم منطقه ای به سوم رسیده است و حالا فقط دو کشور مالدیو و سری لانکا بالاتر از ایران قرار دارند. دلایل سقوط ایران را به صورت بسیار اجمالی می توان در سه شاخه جدید امتیازدهی تحقیق 2008 جست وجو کرد که طی آن نظام امتیازدهی به سه زیرمجموعه شامل حضور در دنیای وب، توان زیرساختی و جمعیت نیروی انسانی متخصص تقسیم شده است. چاه زیرساخت طبق آنچه که در گزارش بالا آمده است، پایین ترین امتیاز دولت الکترونیکی ایران مربوط به حوزه زیرساخت است که با 175/0 امتیاز پایین تر از بخش حضور اینترنتی دولت (2570/0 امتیاز) و جمعیت نیروی انسانی متخصص دولت در حوزهICTه(792/0 امتیاز) قرار گرفته. بخش زیرساخت این گزارش هم به میزان ضریب نفوذ در بخش هایی چون اینترنت، تلفن همراه، اینترنت پرسرعت، خطوط تلفن ثابت و تعداد رایانه های شخصی نگاه می کند که با توجه به محروم بودن بخش عمده ای از جمعیت ایران از کالاها و خدمات فوق و ضریب پایین نفوذ آنها تبدیل شدن بخش زیرساخت به مهمترین پاشنه آشیل دولت الکترونیکی در ایران جای تعجب چندانی هم ندارد. جالب آنکه این گزارش آمارهای متفاوتی هم در خصوص وضعیت جامع زیرساخت دولت الکترونیکی در ایران به مفهومی که توضیح

1 to 465