"
next
مطالعه کتاب مظلوم نمایی به قیمت دروغ پردازی
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

مظلوم نمایی به قیمت دروغ پردازی

مشخصات کتاب

برگرفته از:

بهائیت آن گونه که هست / مؤسسه جام جم / چاپ اول / 1387

مظلوم نمایی به قیمت دروغ پردازی

یکی از اهرمهای قوی تشکیلا ت بهائیت برای حفظ و صیانت از خود و همچنین جلب ترحم و احیانا کسب حمایت عمومی، استفاده از حربه مظلوم نمایی است که در این راه سابقه ای دیرین دارند و موارد بسیاری مشاهده شده که حتی به دروغ پردازی نیز روی آورده اند و گاه این دروغ بافی ها چنان آشکار است که انسان نقل آن را در نشریات بهائی چیزی جز دست کم گرفتن شعور و عقلانیت مخاطبان نمی داند و انصافا اگر بهائیان نیز به درج این مطالب معترض شوند حق دارند. در زیر به ذکر بعضی از این نمونه ها می پردازیم و قضاوت را به خوانندگان تیزبین و نکته سنج وامی گذاریم: الف) در داستان پردازی دوم نیز بسان قصه اول، ناشیانه می کوشند از شخصیت های بهائی، اسطوره بسازند. در این داستان پیرامون استقامت بهائیان اولیه در برابر شلاق و فلک، دروغهای شاخدار نقل شده که می خوانیم: به ضرب آنچه تمام تر بنا نمود به زدن، سر و صورت ایشان را از ضرب شلاق سیاه نمود تا بغضش فرو نشست... و ایشان [فرد بهائی]... دستشان را از روی چشم بر نداشتند و... در نهایت بشاشت و استقامت رفتند به محل خود نشستند... هنگام شام... جناب ملارضا به فانی... فرمودند:... این که دست را روی چشم نهاده بودیم، محض این بود که خنده بنده [!] را احباب، حمل بر بی حکمتی ننمایند والا بنده از بدایت تا نهایت در حالت سماع و وجد و سرور بودم. روز دیگر به یکی از اصحاب، تفصیل حال و مقال ایشان را ذکر نمودم، گفت: بلی درست... می گویند. یک وقت در

1 تا 3