next
مطالعه کتاب نشست های علمی مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

نشست های علمی مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام

مشخصات کتاب

عنوان و نام پدیدآور : نشست های علمی مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام/مرکز فقهی ائمه اطهار

مشخصات نشر : قم: ائمه اطهار، 1390

مشخصات ظاهری : 216ص

فروست : مرکز فقهی ائمه اطهار؛ 1

شماره کتابشناسی ملی : 2916048

مقدمه

بسم الله الرمن الرحیم

رسول اکرم (ص) می فرمایند:

«... القلم من الله نعمه عظیمه ولولا القلم لم یستقم الملک والدین ولم یکن عیش صالح»؛[1]

قلم نعمت بزرگ خداوند است و اگر قلم نبود، ملک و دین راستی نمی یافت و زندگی نیکو حاصل نمی شد.

در افق تابناک اندیشه اسلامی، پژوهش و تحقیق، گشاینده باب حکمت و معرفت، و شرط وصول به شناخت و حقیقت است. الفاظ چون به هم می پیوندند و کلمات چونان دانه های درّ آن گاه که با کلک سحرانگیز محققان به هم رشته می شوند جلوه های جمال نورانی علم و دانش رخ می نماید و پرده های نادانی و جهالت از هم گسیخته می گردد. این هدف گرچه بسی ارجمند است و جان فروز، لیک روشن است که دست یابی به آن نیازمند شرایط و بایسته هایی است که باید فراهم گردد. از جمله این بایسته ها رساندن جامعه به سطحی از آگاهی و خردورزی است که ژرفایی بینش را دغدغه خویش سازد و اندیشه های نو را برتابد. چه در غیر این صورت، دانشوران در معرفت شناسی و یافتن حقیقت راهی بس دشوار را در پیش خواهند داشت. در جامعه ای که از نظریه پردازی و کاویدن مرزهای

نشست علمی، ص: 8

دانش استقبال و حمایت شود و در آن کسب علم با پژوهش و مناظره و نقد منصفانه همراه گردد، اندیشه هایی ظهور و تجلی می یابد که ضمن شکوفا کردن گلستان دانش، به هموار کردن مسیر توسعه و تعالی یاری می رسانددر راستای وصول به

1 تا 160