next
مطالعه کتاب پرده ای از مناسبات بهائیت و عثمانی ، نامه ای که به سرقت رفت
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

پرده ای از مناسبات بهائیت و عثمانی، نامه ای که به سرقت رفت

مشخصات کتاب

عنوان: پرده ای از مناسبات بهاییت و عثمانی؛ نامه ای که به سرقت رفت

عنوان مجموعه: بهاییت آن گونه که هست

پدیدآورنده: علی رضا جوادزاده

تعداد صفحه: 82-72

شماره جلد:

زبان: فارسی

موضوع:

پرده ای از مناسبات بهائیت و عثمانی، نامه ای که به سرقت رفت

می دانیم که در پی ترور نافرجام ناصرالدین شاه توسط بابیان، حسینعلی بهاء (به اتهام شرکت در توطئهِ ترور شاه) دستگیر و 4 ماه به زندان افتاد و پیش بینی می شد که اعدام شود ولی با فشار سفیر روسیه از زندان آزاد و به عراق (که قلمرو عثمانی محسوب می شد) تبعید گشت و کوتاه مدتی نگذشت که عراق، قرارگاه بابیان و عرصهِ جولان آنان (بر ضدّ شیعیان) شد. [1] ، تا آنجا که دست به ترور بعضی از فقهای تشیع نظیر آیت الله ملا آقا دربندی معروف گشودند و وی را زخمهای گران زدند. حکومت عثمانی نیز (که بدش نمی آمد از آن گروه به عنوان سنگی در ترازوی روابط «تحکم آمیز» خویش با ایران بهره جوید) در کنترل و تنبیه بابیان تعلل می کرد و حتی به طور آشکار و نهان، به آنها میدان می داد. این امر، اعتراض دولت ایران را برانگیخته [2] و با فشار شدید حکومت ایران، دولت عثمانی بالاخره ناگزیر شد بهاء را همراه خانواده و یارانش از بغداد به اسلامبول و سپس ادرنه تبعید کند و نهایتاً به علت تشدید نزاعهای سخت درون گروهی بین بهاء و برادرش (صبح ازل) و نیز ارتباطات بهاء با سفارتخانه های غربی، او را به عکا (در فلسطین) منتقل ساخته و شدیداً تحت نظر قرار دهد. قرائن تاریخی، از وجود روابط حسنه میان برخی از رجال عثمانی با بهاء و پسر و جانشین او: عبدالبهاء، حکایت دارد. چنانکه عباس افندی به خواهش علی شوکت پاشا، تفسیری بر

1 تا 5