"
backnext
مطالعه کتاب پنجاه درس اصول عقاید برای جوانان
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

طبق تواریخی که دوست و دشمن نوشته اند بر ما مسلّم است، این است که او آن قدر پاک و درست کار بود که حتّی در عصر جاهلیّت او را امین لقب داده بودند، تاریخ می گوید: هنگامی که می خواست به مدینه هجرت کند، علی علیه السلام را مأمور کرد که بعد از او امانت های مردم را به آنها بسپارد.

شجاعت و استقامت و حسن خلق، و سعه صدر، و جوانمردی و گذشت او را از خلال جنگ و صلح او می توان به دست آورد، مخصوصاً فرمان عفو عمومی که درباره مردم مکّه پس از فتح این شهر و تسلیم دشمنان خونخوار در برابر اسلام صادر کرد سند زنده ای بر این امر است.

***

2- همه می دانیم انسان های معمولی- حتّی نوابغ- خواه ناخواه رنگ 50 درس اصول عقائد برای جوانان، ص: 209

محیط را به خود می گیرند، البته بعضی بیشتر و بعضی کمتر.

حال فکر کنید کسی که چهل سال در محیط جهل و بت پرستی پرورش یافته، در محیطی که تار و پود فرهنگ مردمش با شرک و خرافات بافته شده، چگونه ممکن است دم از توحید خالص زند، و با تمام مظاهر شرک به مبارزه برخیزد؟!

چگونه ممکن است از محیط جهل عالی ترین تجلّیات علمی بدرخشد؟!

آیا می توان باور کرد بدون یک تأیید الهی از ماوراءِ طبیعت چنین پدیده عجیبی ظاهر شود؟

***

3- باید دید ظهور این پیامبر در چه عصر و زمانی بود؟ در عصری که جهان دوران قرون وسطی را طی می کرد، عصر استبداد، تبعیض، امتیازات ظالمانه نژادی و طبقاتی و چه بهتر این که این سخن را از زبان علی علیه السلام که شاهد دوران قبل و بعد ظهور اسلام بود بشنویم:

او می گوید:

1 تا 230