"
next
Read Book نظرات الي المرجعية
Book Information


Favoured:
0

Download Book


Visit Home Page Book

نظرات الی المرجعیه

اشاره

سرشناسه : حرعاملی، محمدبن حسن، ق 1104 - 1033

عنوان و نام پدیدآور : نظرات الی المرجعیه.../ بقلم العالمی

مشخصات نشر : بیروت: دار السیره، [1300].

مشخصات ظاهری : ص 175

یادداشت : عربی

موضوع : مرجعیت -- تاریخ

موضوع : مرجعیت -- مطالعات تطبیقی

موضوع : اجتهاد و تقلید

رده بندی کنگره : BP167/ح4ن6 1300ی

رده بندی دیویی : 297/31

شماره کتابشناسی ملی : م 80-22117

ص: 1

اشاره

1 to 182