next
مطالعه کتاب DİNİ PLÜRALİZM
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

DİNİ PLÜRALİZM

KİTAB HAQQINDA

Kitabın adı: DINI PLÜRALİZM

Mütərcim: Ələddin Məlikov

Dizgi: Məhəmməd Baqir Şükri

Yayımcı: Uluslararasi El-Mustafa (S.A.A) Tercüme Ve Yayin Merkezi

Baskı tarihi: 2011

Baskı: Birinci Baskı

Tiraj: 1000

Qiyməti: 2 Manat

Çapxana: Tovhid

© Kitabın bütün hüquqları naşirə məxsusdur

Satış merkezleri

˜ Qom/ İRAN. Şehitler Meydanı Hüccetiye Cad. Camiatu'l Mustafa (s.a.a)'ın Basın ve Tercüme Bürosu                fax: 02517730517

˜ Qom/ İRAN. Muhammed Emin Bulvarı Salarya yol ayrımı Uluslar Arası Camiatu'l Mustafa (s.a.a)'in satış ve basın bürosu.

Tel: 02512133106 fax: 02512133146

www.miup.ir , www.eshop.miup.ir

E-mail: admin@miup.ir, root@miup.ir

səh:1

1 تا 63