"
next
Read Book DUA VƏ TƏVƏSSÜL
Book Information


Favoured:
0

Download Book


Visit Home Page Book

DUA VƏ TƏVƏSSÜL

KİTAB HAQQINDA

Kitаbın аdı: Duа vә tәvәssül

Müәllif: Аyәtullаh Sеyid Hәsәn Tаhiri Хürrәmаbаdi

Tәrcümәçi: Mәhәmmәd Хәlilоv

REDAKTOR: Hacı Arzu

KORREKTOR: Məhəmməd Baqir Şükri

NAşIR: Beynəlxalq əl-Mustəfa(s) Akademiyası

ÇAP TARIXI: 2010

ÇAP NöVBəSI: Birinci

TIRAJ: 1000

ISBN: 978-964-195-057-8

Ünvan:

˜ İran, Qum, Bahar prospekti, Beynəlxalq əl-Mustəfa (s) Akademiyasının nəşriyyatı.

TELFAX: 0098 251 7749875

˜ İran, Qum, Mühəmməd Əmin prospekti, Elmlər Akademiyasının nəzdi, Beynəlxalq əl-Mustəfa (s) Akademiyasının nəşriyyatı.

TELFAX: 0098 251 2133104

WWW.MIUP.IR , WWW.ESHOP.MIUP.IR

E-MAIL: ADMIN@MIUP.IR, ROOT@MIUP.IR

səh:1

İŞARƏ

1 to 120