"
next
مطالعه کتاب MƏHDƏVİYYƏT VƏ QLOBALLAŞDIRMA
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

MƏHDƏVİYYƏT VƏ QLOBALLAŞDIRMA

KİTAB HAQQINDA

TəDQIQAT şőBəSI

KITABıN ADı: ..................... MəHDəVIYYəT Və QLOBALLAşDıRMA

MüəLLIF: ....................................................... ƏLIəSGəR RIZVANI

TəRCüMə EDəN: .................................. CəMALəDDIN ŎüKüROV

REDAKTOR: ......................................................... TOFIQ ƏSəDOV

KOMPüTERDə YığAN: .................................. ƏLəDDIN MəLIKOV

NAşIR: .................... BEYNəLXALQ əL-MüSTAFA(S) AKADEMIYASı

KORREKTOR:......................................... SEYID ÌVEYS HüSEYNI

ÇAP NöVBəSI: ................................................................. BIRINCI

TARIX: .............................................................................. 2008

TIRAJ: ................................................................................ 2000

ISBN: ..................................................... 978-964-195-017-2

ÌNVAN: İRAN, QUM, BAHAR PROSPEKTI, BEYNəLXALQ əL-MüSTAFA(S) AKADEMIYASıNıN NəşRIYYATı.

TELFAX: 0098 251 7749875

WWW.ESHRAAQ.COM

E-MAIL: PUBLIC-RELATIONS@QOMICIS.COM

© KITABıN BüTüN HüQUQLARı NAşIRə MəXSUSDUR!

səh:1

İŞARƏ

بسم الله الرحمن الرحیم

RƏHMAN VƏ RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ

1 تا 46