لسان العرب جلد 14 محبوب

  • لسان العرب جلد 14
لسان العرب
اشارة:
‏سرشناسه : ابن‏منظور، محمد بن مكرم‏‏‫، ۶۳۰ -‏۷۱۱ق.
‏عنوان و نام پديدآور : لسان‏العرب‏/ ابي‏الفضل جمال‏الدين‏‏محمدبن‏‏مكرم ابن‏منظور الافريقي‏المصري‏.
‏مشخصات نشر : بيروت‏ : دارصادر : داربيروت‏‫‏‏‏‏، [۱۳]-
‏مشخصات ظاهري : ‫‏‏15ج.
‏موضوع : زبان عربي -- واژه‏نامه‏ها
‏موضوع : دايره‏المعارف‏ها و واژه‏نامه‏هاي عربي
‏رده بندي كنگره : ‫‬‭PJ۶۶۲۲‏‫‭/‮الف‬۲ل۵ ۱۳۰۰ي‮‏الف
‏رده بندي ديويي : ‫‬‭۴۹۲/۷۳
‏شماره كتابشناسي ملي : ‭۱۷۳۰۳
توضيح : لسان العرب، لغت نامه‌اي بزرگ تاليف ابوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم رويفعي افريقي ( محرم ۶۳۰- شعبان ۷۱۱ هجري قمري)، معروف به ابن منظور است و علت عمده شهرت ابن منظور نيز، همين كتاب اوست.
«لسان العرب»، از حيث تفصيل و كثرت مواد لغات و فراواني شواهد و توجيهات زباني در ميان قاموس‌هاي زبان عربي بي همتاست.ابن منظور در اين كتاب، ريشه‌هاي لغات را به پيروي از جوهري بر پايه نظام قافيه ترتيب داده است.
بر حسب اين نظام، ملاك ترتيب الفبايي ريشه‌ها در مرتبه اول، حرف پاياني است، پس از آن حرف نخست و سرانجام حرف مياني است.
اين كتاب علاوه بر معاني واژه‌ها، شامل روايات ، احاديث ، آيات قرآن كريم ، بحث‌هاي تفسيري، معجزات قرآن ، سخنان بزرگان، ضرب المثل‌ها و اشعار فراوان مي‌باشد.
كتاب «لسان العرب»؛ شامل نظريات مهم‌ترين و معتبرترين لغت نامه‌هاي رايج در زمان مؤلف است.
ابن منظور در مقدمه كتاب، انگيزه خود را از نگارش لسان العرب اين گونه بيان مي‌ كند:
از دير باز پيوسته به مطالعه كتاب‌هاي لغت مشغول بودم تا از شيوه و انگيزه نگارش آنها آگاهي يابم كه آنها را بر دو دسته يافتم:
۱- گروهي بسيار زيبا مباحث را جمع آوري كرده‌اند؛ اما خوب آنها را ارائه نداده‌اند.
۲- گروهي مباحث را زيبا ارائه داده‌اند، اما خوب جمع آوري نكرده‌اند.
لذا بر آن شدم تا كتابي را به نگارش در آورم كه شامل تمام واژه‌هاي لغت نامه‌هاي معتبر باشد و آن را به ترتيب كتاب صحاح جوهري مرتب كردم و مزين به آيات قرآن و ذكر معجزات آن و روايات ارزشمند و سخنان زيبا نمودم.
ص: 1
هذا الكتاب ...:
المجلد 1؛ المجلد 2؛ المجلد 3؛ المجلد 4؛ المجلد 5؛ المجلد 6؛ المجلد 7؛ المجلد 8؛ المجلد 9؛ المجلد 10؛ المجلد 11؛ المجلد 12؛ المجلد 13؛ المجلد 14؛ المجلد 15
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
16
Digital number
7322
LCC
‫ PJ6622 ‫ /‮الف 2ل5 1300ي‮ الف
DDC
‫ 492/73
National bibliography numbers
17303
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format GHM
File Format EPUB
Book Version
4