دانشنامه عقاید اسلامی جلد 2

  • دانشنامه عقاید اسلامی جلد 2
دانش نامه عقايد اسلامي
مشخصات كتاب:
سرشناسه : محمدي ري شهري، محمد، ۱۳۲۵ -
عنوان قراردادي : موسوعه العقائد الاسلاميه . فارسي
عنوان و نام پديدآور : دانش نامه عقايد اسلامي/ محمدي ري شهري، همكار رضا برنجكار ؛ مترجم مهدي مهريزي ؛ براي موسسه علمي و فرهنگي دارالحديث، سازمان چاپ و نشر.
مشخصات نشر : قم: موسسه علمي فرهنگي دارالحديث، سازمان چاپ و نشر، ۱۳۸۵ -
مشخصات ظاهري : ج.
فروست : مركز تحقيقات دارالحديث؛ ۱۰۲.
شابك : ۲۴۵۰۰۰ريال: دوره 964-493-117-3 : ؛ ۵۵۰۰۰۰ ريال: دوره، چاپ سوم 978-964-493-117-8 : ؛ ج.۱ 964-493-118-1 : ؛ ج.۱، چاپ دوم: 9789644931178 ؛ ج.۱، چاپ سوم 978-964-493-118-5 : ؛ ج.۲ 964-493-119-X : ؛ ج.۲، جاپ دوم: 978-964-493-119-2 ؛ ج.۳ 964-493-120-3 : ؛ ج.۳، چاپ دوم: 978-964-493-120-8 ؛ ج.۴ 964-493-121-1 : ؛ ج.۴، چاپ سوم 978-964-493-121-5 : ؛ ج.۵ 964-493-123-X : ؛ ج.۵، چاپ سوم 978-964-493-122-2 : ؛ ج.۶ 964-493-123-8 : ؛ ج.۶ 978-964-493-123-9 : ؛ ۵۵۰۰۰۰ ريال (دوره، چاپ دوم) ؛ ج.۷ 964-493-124-6 : ؛ ج.۷ 978-964-493-124-6 : ؛ ۵۵۰۰۰۰ ريال(ج.٬۷چاپ دوم٬دوره) ؛ ۵۰۰۰۰ ريال (ج. ۸) ؛ ج.۸، چاپ سوم 978-964-493-252-6 : ؛ ۵۰۰۰۰ ريال: ج. ۹ 978-964-493-253-3 : ؛ ۵۵۰۰۰۰ ريال (ج.۹، چاپ دوم)
يادداشت : فارسي- عربي.
يادداشت : هر يك از جلد هاي اين كتاب با همكاري و ترجمه افراد مختلف انجام شده است.
يادداشت : ج. ۸ و ۹ (چاپ اول: ۱۳۸۶).
يادداشت : ج.۱تا ۷، ۹ (چاپ دوم: ۱۳۸۶).
يادداشت : ج. ۱، ۲، ۴ تا ۹ (چاپ سوم: ۱۳۸۷).
يادداشت : كتابنامه.
مندرجات : ج.۱-۳. معرفت شناسي.- ج.۴-۷. خداشناسي.- ج.۸ - ۹ عدالت خداوند
موضوع : اسلام -- عقايد -- احاديث
موضوع : احاديث شيعه -- قرن ۱۴
شناسه افزوده : برنجكار، رضا، ۱۳۴۲ -
شناسه افزوده : مهريزي، مهدي، ۱۳۴۱ -، مترجم
شناسه افزوده : دار الحديث. مركز تحقيقات
شناسه افزوده : دار الحديث. مركز چاپ و نشر
رده بندي كنگره : BP۲۱۱/۵م۳۳۴م۸۰۴۱ ۱۳۸۵/
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۴۱۷۲
شماره كتابشناسي ملي : ۱۰۴۷۲۸۱
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
جلد 1؛ جلد 2؛ جلد 3؛ جلد 4؛ جلد 5؛ جلد 6؛ جلد 7؛ جلد 8؛ جلد 9
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
10
Digital number
11608
LCC
BP211/5م334م8041 1385/
DDC
297/4172
National bibliography numbers
1047281
Cost View
رایگان
ISBN
9644931173
Year of publication
Book Version
2