بیان المفاخر: در احوالات عالم جلیل صاحب مناقب و اثر حاج سید محمدباقر حجه الاسلام شفتی بیدآبادی جلد 1

  • بیان المفاخر: در احوالات عالم جلیل صاحب مناقب و اثر حاج سید محمدباقر حجه الاسلام شفتی بیدآبادی جلد 1
بيان المفاخر: در احوالات عالم جليل صاحب مناقب و اثر حاج سيد محمدباقر حجه الاسلام شفتي بيدآبادي
مشخصات كتاب:
سرشناسه : مهدوي، مصلح الدين، ۱۳۷۴ - ۱۲۹۴
عنوان و نام پديدآور : بيان المفاخر در احوالات... محمدباقر حجه الاسلام شفتي بيدآبادي/ تاليف مصلح الدين مهدوي
مشخصات نشر : اصفهان: كتابخانه مسجد سيد اصفهان، ۱۳۶۸.
مشخصات ظاهري : ۲ ج.عكس
فروست : (انتشارات كتابخانه مسجد سيد اصفهان ۹)
شابك : ۴۰۰۰ريال(دوره كامل)
وضعيت فهرست نويسي : فهرستنويسي قبلي
موضوع : شفتي بيدآبادي، محمدباقربن محمدتقي، ۱۱۷۵؟ - ۱۲۶۰ق. -- سرگذشتنامه
رده بندي كنگره : BP۵۵/۴۵۵/م ۹ب ۹
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۹۹۸
شماره كتابشناسي ملي : م ۶۸-۱۶۲۷
ص: 1


عناوين اصلي كتاب شامل:
جلد 1؛ جلد 2
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
3
Digital number
13885
LCC
BP55/455/م 9ب 9
DDC
297/998
National bibliography numbers
م 68-1627
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
Book Version
1