درسنامه با قرآن در مکه و مدینه

  • درسنامه با قرآن در مکه و مدینه
درسنامه با قرآن در مكه و مدينه
مشخصات كتاب:
نام كتاب: درسنامه با قرآن در مكه و مدينه
نويسنده: اكبر دهقان
موضوع: مرجع
زبان: فارسى
تعداد جلد: 1
ناشر: نشر مشعر
مكان چاپ: تهران
سال چاپ: تابستان 1388
نوبت چاپ: 1
ص:1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ پيشگفتار؛ فصل اول: تفسير و نكته هاى آيات حج ؛ فصل دوم: تفسير و نكته هاى آيات مربوط به مدينه منوره