وهابیت و تقریب مذاهب

  • وهابیت و تقریب مذاهب
وهابيت و تقريب مذاهب
مشخصات كتاب:
سرشناسه : رضواني، علي اصغر، ۱۳۴۱ -
عنوان و نام پديدآور : وهابيت و تقريب مذاهب/ علي اصغر رضواني؛ تدوين مركز تحقيقات حج.
مشخصات نشر : تهران: نشر مشعر ، ۱۳۹۱.
مشخصات ظاهري : ۸۴ ص. ؛ ۲۱/۵×۱۴/۵س م.
فروست : سلسله مباحث وهابيت شناسي.
شابك : ۱۰۰۰۰ ريال (چاپ دوم) : 978-964-540-325-4
وضعيت فهرست نويسي : فاپا(چاپ دوم)
يادداشت : كتابنامه: ص. [۸۳]- ۸۴؛ همچنين به صورت زير نويس.
موضوع : وهابيه -- دفاعيه ها و رديه ها
موضوع : تقريب مذاهب
موضوع : وهابيه -- عقايد
شناسه افزوده : حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت. مركز تحقيقات حج
رده بندي كنگره : BP۲۰۷/۶ /ر۵۵و۹۳ ۱۳۹۱
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۴۱۶
شماره كتابشناسي ملي : ۲۴۲۱۹۹۳
ص1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ ديباچه؛ پيشگفتار؛ مفهوم تقريب اسلامى ؛ راهكارهاى تقريب سياسى ؛ اصول مشترك تقريب اسلامى ؛ عواقب عدم تقريب سياسى ؛ موانع تقريب اسلامى
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
10509
Cost View
رایگان
Book Version
2