وهابیت وشفاعت

  • وهابیت وشفاعت
وهابيت و شفاعت
مشخصات كتاب:
شابك : ۱۵۰۰۰ ريال:978-964-540-320-9
شماره كتابشناسي ملي : ۲۴۲۱۹۰۹
عنوان و نام پديدآور : وهابيت و شفاعت/ علي اصغر رضواني.
مشخصات نشر : تهران: مشعر، ۱۳۹۱.
مشخصات ظاهري : ۱۲۸ص.
فروست : سلسله مباحث وهابيت شناسي.
يادداشت : چاپ دوم.
يادداشت : كتابنامه: ص. [۱۲۷]- ۱۲۸؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع : شفاعت (اسلام)
موضوع : وهابيه -- دفاعيه ها و رديه ها
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۴۴
رده بندي كنگره : BP۲۲۲/۷/ر۶ و۹ ۱۳۹۱
سرشناسه : رضواني، علي اصغر، ۱۳۴۱ -
وضعيت فهرست نويسي : فاپا (چاپ دوم)
ص1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ ديباچه ؛ پيشگفتار؛ فصل اول: كليات ؛ فصل دوم: شفاعت در قرآن و روايات ؛ فصل سوم: درخواست شفاعت از اوليا؛ فصل چهارم: بررسى دلايل منكران شفاعت ؛ فصل پنجم: بررسى ديدگاه معتزله در مسأله شفاعت
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
10512
Cost View
رایگان
Book Version
2