عرشیان فرش نشین: نقدی بر کتاب آیه تطهیر و ارتباط آن با عصمت ائمه

  • عرشیان فرش نشین: نقدی بر کتاب آیه تطهیر و ارتباط آن با عصمت ائمه
عرشيان فرش نشين: نقدي بر كتاب آيه تطهير و ارتباط آن با عصمت ائمه
مشخصات كتاب:
شابك : 978-964-540-395-7
شماره كتابشناسي ملي : ۲۸۶۶۱۰۳
عنوان و نام پديدآور : عرشيان فرش نشين: نقدي بر كتاب آيه تطهير و ارتباط آن با عصمت ائمه/ محمود زماني.
مشخصات نشر : تهران: مشعر، ۱۳۹۱.
مشخصات ظاهري : ۱۷۲ص.
يادداشت : اين كتاب رديه اي است بر كتاب " آيه التطهير و علاقتها بعصمه الائمه " تاليف عبدالهادي حسيني.
موضوع : خاندان نبوت در قرآن
موضوع : حسيني، عبدالهادي . آية التطهير و علاقتها بعصمة الائمة -- نقد و تفسير
موضوع : تفاسير (سوره احزاب. آيه تطهير)
موضوع : عصمت
موضوع : اسلام -- دفاعيه ها و رديه ها
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۱۸
رده بندي كنگره : BP۱۰۲/۶۵۴/ح۴۶آ۹۰۸۴ ۱۳۹۱
سرشناسه : زماني، محمود، ۱۳۴۴ -
شناسه افزوده : حسيني، عبدالهادي . آية التطهير و علاقتها بعصمة الائمة
وضعيت فهرست نويسي : فيپا
ص:1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ ديباچه؛ مقدمه؛ فصل اول: آيه تطهير، دليل عصمت ائمه عليهم السلام؛ فصل دوم: دلالت آيه تطهير بر عصمت امامان عليهم السلام؛ فصل سوم: شبهات دلالت آيه و سبب نزول آن؛ كتابنامه
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
10597
Cost View
رایگان
Book Version
2