مصباح الحرمین

  • مصباح الحرمین
مصباح الحرمين
مشخصات كتاب:
سرشناسه : شكوئي، عبدالجباربن زين العابدين
عنوان و نام پديدآور : مصباح الحرمين/ تاليف عبدالجباربن زين العابدين شكوئي؛ به تصحيح و تحقيق جواد طباطبائي
مشخصات نشر : تهران : مشعر، ۱۳۸۴.
مشخصات ظاهري : ص ۴۹۵
شابك : :964-7635-82-6۳۰۰۰۰ ريال
يادداشت : فهرستنويسي براساس اطلاعات فيپا
يادداشت : كتابنامه: ص. ۴۹۲ - ۴۷۱؛ همچنين به صورت زيرنويس
موضوع : حج
موضوع : زيارتگاههاي اسلامي -- عربستان سعودي -- مكه
موضوع : زيارتگاههاي اسلامي -- عربستان سعودي -- مدينه
شناسه افزوده : طباطبائي، جواد، ۱۳۴۹ -، مصحح
رده بندي كنگره : BP۱۸۸/۸/ش۷۸م۶ ۱۳۸۴
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۵۷
شماره كتابشناسي ملي : م ۸۴-۱۵۶۴۵
ص:1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ مقدّمه؛ علائم و اختصارات بكار رفته در اين كتاب؛ الفصلُ الأوّل در اسرار حجّ و وجوب آن؛ الفصلُ الثّاني در ثواب حجّ؛ الفَصلُ الثّالث در ترك نمودن حجّ و عقاب آن؛ الفَصلُ الرّابع در احوال كسى كه در راه حجّ بميرد؛ الفصلُ الخامس در وجه تسميه مكّه و كعبه؛ الفصلُ السّادس در بيان بناى شهر مكّه؛ الفصلُ السّابع در بناى كعبه؛ الفصلُ الثّامِن در بيان حجّ انبيا و ائمّه طاهرين عليهم السلام؛ الفصلُ التّاسِع در بعضى آداب و وظايف حجّ كننده؛ الفصلُ العاشِر در بيان آداب سفر؛ الفصلُ الحادي عَشَر در بيان احرام و آداب آن؛ الفصلُ الثّاني عَشَر در بيان تلبيت § - تَلبيَة: لبّيك گفتن در حجّ، لبّيك گفتن حاجيان. لغت نامه. § 654 گفتن؛ الفصلُ الثّالِث عَشَر در بيان ورود به حرم و مكّه و مسجدالحرام؛ الفصلُ الرّابِع عَشَر در بيان حجرالاسود؛ الفصلُ الخامِس عَشَر در بيان طواف؛ الفصلُ السَّادِس عَشَر در اركان كعبه؛ الفصلُ السّابع عَشَر در ميزاب رحمت؛ الفصلُ الثّامِن عَشَر در باب مُستجار §- مُستَجار: نعت مفعولى از مصدر استجارة، پناه، پناهگير. لغت نامه. (البته در اينجا مراد موضع خاصى از كعبه است كه مؤلف در سطرهاى زيرين آن را توضيح داده است. م. § 882 است؛ الفصلُ التّاسِع عَشَر در استارِ كعبه است؛ الفصلُ العِشرُون در مقام ابراهيم عليه السلام است؛ الفصلُ الواحِد وَ العِشرُون در بيان حجر اسماعيل عليه السلام؛ الفصلُ الثّاني وَ العِشرُون در زمزم؛ الفصلُ الثّالِث وَ العِشرُون در صفا و مروه و سعى و هرولة؛ الفصلُ الرّابِع وَ العِشرُون در احرام حجّ؛ الفصلُ الخامِس وَ العِشرُون در عرفات و وقوف آن؛ الفصلُ السّادِس وَ العِشرُون در مشعر الحرام و وقوفِ آن؛ الفصلُ السّابِع وَ العِشرُون در مِنى و رمى جمرات؛ الفصلُ الثّامِن وَ العِشرُون در قربانى كردن؛ الفصلُ التّاسِع وَ العِشرُون در حَلق؛ الفصلُ الثَلاثُون در طواف حجّ و نساء؛ الفصلُ الإحدى وَ الثّلاثُون در باقى اعمال مِنى؛ الفصلُ الثّاني وَ الثّلاثُون در وداع بيت اللَّه الحرام؛ الفصلُ الثّالِث وَ الثّلاثُون در مواضع متبرّكه؛ الفصلُ الرّابِع وَ الثّلاثُون در آداب برگشتن از مكّه؛ الفصلُ الخامِس وَ الثّلاثُون در مدينه؛ الفصلُ السّادِس وَ الثّلاثُون در مسجد رسول خدا صلى الله عليه و آله؛ الفصلُ السّابِع وَ الثّلاثُون در منبر رسول خدا صلى الله عليه و آله؛ الفصلُ الثّامِن وَ الثّلاثُون در زيارت جناب پيغمبر صلى الله عليه و آله؛ الفصلُ الأربعون در احوال جناب فاطمه عليها السلام؛ الفصلُ الواحِد وَ الأربعون در قبرستان بقيع؛ الفصلُ الثّاني وَ الأربعون در حسن بن علي عليهما السلام؛ الفصلُ الثّالِث وَ الأربعون در سيّدِ سجّاد عليه السلام؛ الفصلُ الرّابِع وَ الأربعون در امام محمّد باقر عليه السلام؛ الفصلُ الخامِس وَ الأربعون در امام جعفر صادق عليه السلام؛ الفصلُ السّادِس وَ الأربعون در غرفه ماريّه و ابراهيم بن حضرت رسول صلى الله عليه و آله؛ الفصلُ السّابِع وَ الأربعون در عبداللَّه بن عبدالمطّلب و عبداللَّه بن جعفر طيّار؛ الفصلُ الثّامِن وَ الأربعون در فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف مادر جناب امير عليه السلام؛ الفصلُ التّاسِع وَ الأربعون در عبّاس بن عبدالمطّلب؛ الفصلُ الخمسون در امّ سلمة بنت «ابواميّه مخزومى» زوجه جناب پيغمبر صلى الله عليه و آله؛ الفصلُ الواحِد وَ الخمسون در مسجد قبا و ساير مساجد مدينه؛ الفصلُ الثّاني وَ الخمسون در شهداى احُد؛ منابع و مآخذ
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
10827
Cost View
رایگان
File Format APK New
File Format GHM
Book Version
2