نقدی بر افکار ابن تیمیه (موسس وهابیت)

  • نقدی بر افکار ابن تیمیه (موسس وهابیت)
نقدي بر افكار ابن تيميه (موسس وهابيت)
مشخصات كتاب:
سرشناسه : رضواني، علي اصغر، ۱۳۴۳-
عنوان و نام پديدآور : نقدي بر افكار ابن تيميه (موسس وهابيت)/مولف علي اصغر رضواني ؛ تلخيص مرتضي معلم.
مشخصات نشر : تهران: مشعر، ۱۳۸۶.
مشخصات ظاهري : ۹۵ ص.؛.م س۱۹/۵×۹/۵
شابك : ۵۰۰۰ ريال :978-964-540-072-7
وضعيت فهرست نويسي : فيپا
يادداشت : كتاب حاضر تلخيص كتاب " ابن تيميه موسس افكار وهابيت" تاليف علي اصغر رضواني است.
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس.
عنوان ديگر : ابن تيميه موسس افكار وهابيت.
موضوع : ابن تيميه، احمدبن عبدالحليم، ۶۶۱-۷۲۸ ق. -- نقد و تفسير.
موضوع : وهابيه -- دفاعيه ها و رديه ها.
شناسه افزوده : معلم، مرتضي ،خلاصه كننده .
رده بندي كنگره : BP۲۰۱/۶۵/الف۱۷ ر۶۳۰۱۴ ۱۳۸۶
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۴۹۲۴
شماره كتابشناسي ملي : ۱۱۷۶۱۶۴
ص:1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ مقدّمه؛ شرح حال؛ برخى آراء و فتاواى ابن تيميه؛ تناقضات در كلام ابن تيميه؛ روش هاى غلط ابن تيميه؛ ابن تيميه از ديدگاه اهل سنت؛ مؤلفين يا مناظره كنندگان در رد ابن تيميه؛ دشمنى با اهل بيت عليهم السلام؛ دفاع ابن تيميه از مخالفان اهل بيت عليهم السلام؛ اعتراف به ناصبى بودن ابن تيميه؛ حكم بغض اميرمؤمنان على عليه السلام؛ صفات دشمنان حضرت على (ع)؛ صفات دشمنان حضرت على عليه السلام
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
10836
Cost View
رایگان
Book Version
2