دانستنی های نوروز

  • دانستنی های نوروز
دانستنيهاي نوروز
مشخصات كتاب:
سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1388
عنوان و نام پديدآور:دانستنيهاي نوروز/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان .
مشخصات نشر:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ، ۱۳88.‬
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع : مناسبت ها
عناوين اصلي كتاب شامل:
عيد در فرهنگ اسلامى؛ نوروز در فرهنگ شيعه؛ عيد نوروز؛ نوروز در روايات اسلامى؛ نگاهى عميق به عيد نوروز؛ عيد نوروز؛ اعمال عيد نوروز؛ تفسير نمادهاي هفت سين؛ تغذيه در عيد نوروز؛ SMS تبريك سال نو(عيد نوروز)
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
109
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
Book Version
2