آیین ما (اصل الشیعه)

  • آیین ما (اصل الشیعه)
آيين ما (اصل الشيعة)
مشخصات كتاب:
سرشناسه : آل كاشف الغطاء، محمدحسين، ۱۸۷۷ - ۱۹۵۴ م.
عنوان قراردادي : اصل الشيعه و اصولها. فارسي
عنوان و نام پديدآور : آيين ما (اصل الشيعة)/ [تاليف] محمدحسين آل كاشف الغطاء؛ ترجمه و تحقيق مكارم شيرازي.
مشخصات نشر : قم: انتشارات امام علي بن ابي طالب(ع)، ۱۳۸۸.
مشخصات ظاهري : ۳۰۴ ص.
شابك : ۴۵۰۰۰ ريال 978-964-533-082-6 :
يادداشت : پشت جلد به انگليسي: Malarem Shirazi. Our religion.
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس.
موضوع : شيعه اماميه -- عقايد
موضوع : كلام شيعه
موضوع : شيعه -- اصول دين
موضوع : فقه جعفري -- قرن ۱۴
موضوع : شيعه -- دفاعيه ها و رديه ها
شناسه افزوده : مكارم شيرازي، ناصر، ۱۳۰۵ -، مترجم
رده بندي كنگره : BP۲۱۱/۵ /آ۷الف۶۰۴۱ ۱۳۸۸
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۴۱۷۲
شماره كتابشناسي ملي : ۲۰۰۶۳۴۰
عناوين اصلي كتاب شامل:
پيشگفتار؛ آراى مستشرقين و دانشمندان غرب و شرق؛ مرد بزرگى كه سرچشمه تحول عظيمى شد؛ مسلمانان چگونه متّحد شوند؟؛ سبب تأليف اين كتاب؛ بخش اوّل: پيدايش و گسترش تشيّع؛ بخش دوم: عقايد شيعه در اصول؛ بخش سوم: عقايد شيعه در فروع
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
10965
Cost View
رایگان
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
File Format HTML
Book Version
2