احکام عزاداری مطابق با فتاوای حضرت آیه الله العظمی مکارم شیرازی(مدظله)

  • احکام عزاداری مطابق با فتاوای حضرت آیه الله العظمی مکارم شیرازی(مدظله)
احكام عزاداري مطابق با فتاواي حضرت آيه الله العظمي مكارم شيرازي(مدظله)
مشخصات كتاب:
سرشناسه : مكارم شيرازي، ناصر، ۱۳۰۵ -
عنوان و نام پديدآور : احكام عزاداري مطابق با فتاواي حضرت آيه الله العظمي مكارم شيرازي(مدظله)/ تهيه و تنظيم مهدي درباني.
مشخصات نشر : قم: انتشارات امام علي بن ابي طالب(ع)، ۱۳۸۸.
مشخصات ظاهري : ۱۵۲ ص.
شابك : ۱۲۰۰۰ ريال : 978-964-533-099-4
وضعيت فهرست نويسي : برون سپاري.
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس.
موضوع : حسين بن علي (ع)، امام سوم، ۴ - ۶۱ق -- سوگواري ها -- فتواها
موضوع : فقه جعفري -- رساله عمليه
موضوع : فتوا هاي شيعه -- قرن ۱۴
موضوع : شعاير و مراسم مذهبي -- فتواها
شناسه افزوده : درباني، مهدي
رده بندي كنگره : BP۱۸۳/۹/م۷الف۳ ۱۳۸۸
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۴۲۲
شماره كتابشناسي ملي : ۲۱۱۰۹۹۵
عناوين اصلي كتاب شامل:
[پيش در آمد]؛ مقدّمه؛ فلسفه شهادت؛ احكام عزادارى؛ بيانه ها؛ اشعار معظّم له
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
10967
Cost View
رایگان
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
2