پاسخ به پرسشهای مذهبی

  • پاسخ به پرسشهای مذهبی
پاسخ به پرسشهاى مذهبى
مشخصات كتاب:
سرشناسه : مكارم شيرازي، ناصر، - ۱۳۰۵
عنوان و نام پديدآور : پاسخ به پرسشهاي مذهبي/ مكارم شيرازي، جعفر سبحاني
وضعيت ويراست : [ويرايش ]۲
مشخصات نشر : قم: مدرسه الامام علي بن ابي طالب(ع)، ۱۳۷۷.
مشخصات ظاهري : ص ۶۷۲
شابك : 964-6632-19-x۲۲۰۰۰ريال ؛ 964-6632-19-x۲۲۰۰۰ريال ؛ 964-6632-19-x۲۲۰۰۰ريال ؛ 964-6632-19-x۲۲۰۰۰ريال
وضعيت فهرست نويسي : فهرستنويسي قبلي
يادداشت : ويرايش قبلي اين كتاب تحت عنوان "پرسشها و پاسخهاي مذهبي" توسط انتشارات نسل جوان در ۴ جلد (قطع جيبي) در سال ۱۳۶۸ منتشر شده است
يادداشت : چاپ دوم: ۱۳۸۱؛ ۱۷۰۰۰ ريال
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس
عنوان ديگر : پرسشها و پاسخهاي مذهبي
موضوع : اسلام -- پرسشها و پاسخها
شناسه افزوده : سبحاني تبريزي، جعفر، . - ۱۳۰۸
شناسه افزوده : مدرسه الامام علي بن ابي طالب(ع)
رده بندي كنگره : BP۱۲/م ۷پ ۴ ۱۳۷۷
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۰۷۶
شماره كتابشناسي ملي : م ۷۷-۱۸۴۱۸
عناوين اصلي كتاب شامل:
پيشگفتار؛ بخش اول: خداشناسى و صفات خدا؛ بخش دوم: پيامبران و پيشوايان بزرگ؛ بخش سوّم: امامان و جانشينان پيامبر صلى الله عليه و آله؛ بخش چهارم: رستاخيز و عالم پس از مرگ؛ بخش پنجم: فلسفه احكام و مسائل فقهى؛ بخش ششم: تفسير؛ بخش هفتم: سؤالات گوناگون