ربا و بانکداری اسلامی

  • ربا و بانکداری اسلامی
ربا و بانكدارى اسلامى
مشخصات كتاب:
سرشناسه : مكارم شيرازي، ناصر، ۱۳۰۵ -
عنوان و نام پديدآور : ربا و بانكداري اسلامي / مكارم شيرازي؛ تهيه و تنظيم ابوالقاسم عليان نژادي دامغاني.
مشخصات نشر : قم: انتشارات امام علي بن ابي طالب(ع)، ۱۳۸۹.
مشخصات ظاهري : ۲۰۰ ص.
شابك : ۱۷۰۰۰ ريال : 978-964-533-107-6
يادداشت : پشت جلد به انگليسي:Makarem Shirazi. Usury & islamic banking.
يادداشت : چاپ قبلي: مدرسه امام علي بن ابيطالب(ع)، ۱۳۷۶ (۱۵۱ ص.).
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس.
موضوع : بهره (فقه) [حذفي]
موضوع : بانك و بانكداري -- جنبه هاي مذهبي -- اسلام
شناسه افزوده : عليان نژادي، ابوالقاسم، ۱۳۴۳ - ، گردآورنده
رده بندي كنگره : BP۱۹۰/۶/م۷ر۲ ۱۳۸۹
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۷۲
شماره كتابشناسي ملي : ۲۲۳۰۰۳۲
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدّمه؛ 1- ادله حرمت ربا در اسلام؛ 2- رباخوارى در روايات اسلامى؛ 3- فلسفه تحريم ربا؛ 4- ارتباط اخلاق و مسائل اقتصادى؛ 5- [اقسام ربا]؛ 6- دلايل تحريم ربا در وامها؛ 7- [دليل سوّم هرگونه شرطى در وام ممنوع است؛ 8- [دليل چهارم روايات گوناگون در تحريم ربا؛ 9- [مسأله دوم:] حكم وام به شرط اجاره، و اجاره به شرط وام؛ 10- [مسأله سوم گرفتن سود بدون شرط قبلى مجاز است؛ 11- [مسأله چهارم:] سود به نفع وام گيرنده مجاز است؛ 12- [مسأله پنجم آيا وام به شرط ربا حرام است، يا باطل؟!؛ 13- طرح بانكدارى بدون ربا؛ 14- بررسى خدمات بانكها از نظر فقه اسلامى؛ 15- [ (پنجمين خدمت)] سپرده هاى مردم نزد بانكها