امین قافله نور: برگزیده شعر معاصر مذهبی درستایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

  • امین قافله نور: برگزیده شعر معاصر مذهبی درستایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله
امين قافله نور: برگزيده شعر معاصر مذهبي درستايش پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله
مشخصات كتاب:
سرشناسه : طاهريان، اميرمسعود، ۱۳۵۵ - ، گردآورنده
عنوان و نام پديدآور : امين قافله نور: برگزيده شعر معاصر مذهبي درستايش پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله/ تنظيم و گردآوري اميرمسعود طاهريان
مشخصات نشر : مشهد: شركت به نشر، ۱۳۸۲.
مشخصات ظاهري : ص ۱۳۲
فروست : (شركت به نشر؛ ۴۷۴. برگزيده شعر معاصر مذهبي در ستايش پيامبر اكرم(ص)۱)
شابك : 964-333-726-x(دوره) ؛ 964-333-734-0
وضعيت فهرست نويسي : فهرستنويسي قبلي
يادداشت : كتابنامه: ص. [۱۳۱] - ۱۳۲
عنوان ديگر : برگزيده شعر معاصر مذهبي در ستايش پيامبر اكرم(ص)
موضوع : محمد(ص)، پيامبر اسلام، ۵۳ قبل از هجرت - ۱۱ق. -- شعر
موضوع : شعر مذهبي -- قرن ۱۴ -- مجموعه ها
موضوع : شعر فارسي -- قرن ۱۴ -- مجموعه ها
شناسه افزوده : شركت به نشر (انتشارات آستان قدس رضوي)
رده بندي كنگره : PIR۴۱۹۱/م۳۵ط۲
رده بندي ديويي : ۸فا۱/۶۲۰۸۳۵۱
شماره كتابشناسي ملي : م ۸۱-۳۷۹۵۶
عناوين اصلي كتاب شامل:
[مقدمات پژوهش]؛ آفرين محمد (ص)؛ محمّد (ص)؛ روح سرمدى ؛ لحظه تكوين قرآن ؛ پيغمبر خورشيد و باران ؛ امين قافله نور؛ طلوع نگاه ؛ كوچ آفتاب ؛ مهى كه بدرش مدام بدر است ؛ منظور از آفرينش ؛ طلوع از حرا؛ ترانه ميلاد؛ جذبه مهر؛ تو آمدى ؛ دليل خلقت آدم ؛ خاك نعلين توام ؛ رهاتر از نسيم ؛ پيامبر؛ در اوج حرا؛ آواز پر جبرئيل ؛ صداى سخن دل ؛ گل انسان ؛ شب ؛ رسول سبز تعهد؛ خواب خانقاه ؛ سرمه گفتار؛ صبح دگر؛ هبوط؛ هلا ستاره احمد! هلا ستاره صبح!؛ امامِ عاشقان، پيغمبر عشق ؛ نام محمد چو برى پاك بر؛ بعثت در ميلاد؛ خاستگاه نور؛ كتاب نامه
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
11022
Cost View
رایگان
File Format APK New
Book Version
2