پلی به سوی ملکوت (ویژه حج تمتع)

  • پلی به سوی ملکوت (ویژه حج تمتع)
پلى به سوى ملكوت (ويژه حج تمتع)
مشخصات كتاب:
سرشناسه : كريمي، فاطمه، ۱۳۴۳ -
عنوان و نام پديدآور : پلي به سوي ملكوت : راهنماي معنوي زائران/تهيه و تنظيم ف كريمي ؛ [به سفارش] معاونت آموزش و پژوهش بعثه مقام معظم رهبري.
مشخصات نشر : تهران: مشعر، ۱۳۸۶.
مشخصات ظاهري : ۲۱۰ ص.:جدول.
شابك : 9789645400628
وضعيت فهرست نويسي : فيپا
يادداشت : كتابنامه: ص. ۲۱۰.
عنوان ديگر : راهنماي معنوي زائران.
موضوع : حج.
موضوع : دعاها.
شناسه افزوده : بعثه مقام معظم رهبري در امور حج و زيارت. معاونت آموزش و پژوهش.
رده بندي كنگره : BP۱۸۸/۸/ك۴۳۶پ۸
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۵۷
شماره كتابشناسي ملي : ۱۱۳۰۶۹۸
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
فصل اول ؛ فصل دوّم ؛ فصل سوم آداب معاشرت ؛ فصل چهارم ؛ فصل پنجم ؛ فصل ششم ؛ فصل هفتم ؛ فصل هشتم ؛ منابع
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
11297
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
2