مجموعه پیام های کوتاه و زیرنویس مناسبت های شمسی

  • مجموعه پیام های کوتاه و زیرنویس مناسبت های شمسی
مجموعه پيام هاي كوتاه و زيرنويس مناسبت هاي شمسي
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور: مجموعه پيام هاي كوتاه و زيرنويس مناسبت هاي شمسي / جمعي از نويسندگان؛ تهيه كننده مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما.
مشخصات نشر: قم: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهش هاي اسلامي ، ۱۳۹۰.
مشخصات ظاهري: 344 صفحه.
شابك: 978-964-514-188-0
وضعيت فهرست نويسي: فيپا
موضوع: كلمات قصار
موضوع: نكته گويي ها و گزينه گويي ها
موضوع: روزهاي خاص -- ايران
شناسه افزوده: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهش هاي اسلامي
رده بندي كنگره: 1390 32م2ف/6095 PN
رده بندي ديويي: ۸۰۸/۸۸۲
شماره كتابشناسي ملي: ۲۵۴۰۶۵۳
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ ديباچه؛ پيش گفتار؛ فروردين؛ اردي بهشت؛ خرداد؛ مرداد؛ شهريور؛ مهر؛ آبان؛ آذر؛ بهمن؛ اسفند