بعثت تا غدیر در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

  • بعثت تا غدیر در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم
بعثت تا غدير در سيره پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم
مشخصات كتاب:
سرشناسه:مركز تخصصي غديرستان كوثر نبي (ص)
عنوان و نام پديدآور:ببعثت تا غدير در سيره پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم/مركز تخصصي غديرستان كوثر نبي (ص)/محمدرضا شريفي
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: بعثت- غدير
ص: 1

عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه: بعثت تا غدير؛ تبيين آيات الهي در شان و فضيلت صاحب غدير؛ زمينه سازي پيامبر براي وصايت صاحب غدير در وقايع مختلف؛ 23 سال بيان فضائل اميرالمومنين در كلام پيامبر؛ رنج 23 ساله از طرف منافقين بدليل معرفي علي عليه السلام