رهیافت (4) : ایده هایی برای طرح موضوع سال (تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی) در مناسبت های مذهبی و ملی

  • رهیافت (4) : ایده هایی برای طرح موضوع سال (تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی) در مناسبت های مذهبی و ملی
رهيافت (4) - ايده هايي براي طرح موضوع سال
مشخصات كتاب:
سرشناسه : صادقي، عادل، ۱۳۴۸ -
عنوان و نام پديدآور : رهيافت: ايده هايي براي طرح موضوع سال «توليد ملي، كار و سرمايه ايراني» در مناسبت هاي مذهبي و ملي/ عادل صادقي، مجيد خبازي.
مشخصات نشر : قم: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهشهاي اسلامي، ۱۳۹۱.
مشخصات ظاهري : ۳۳۹ ص.؛ ۵/۱۴×۵/۲۱ س م.
شابك : ۵۰۰۰۰ ريال: 978-964-514-244-3
وضعيت فهرست نويسي : فيپا
موضوع : ايران -- سياست اقتصادي -- ۱۳۹۱
موضوع : خودكفايي
موضوع : خودكفايي -- جنبه هاي مذهبي -- اسلام
موضوع : سياست كار-- ايران
شناسه افزوده : خبازي، مجيد، ۱۳۵۱ -
شناسه افزوده : صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهشهاي اسلامي
رده بندي كنگره : HC۴۷۵/ع۲ر۹ ۱۳۹۱
رده بندي ديويي : ۳۳۰/۹۵۵
شماره كتابشناسي ملي : ۲۸۲۵۵۹۴
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ ديبـاچه؛ فصل اول: اصول و سياست هاي كلي؛ فصل دوم: ايده هاي پيشنهادي براي برنامه سازي