آثار تاریخی و فرهنگی استان قم محبوب

  • آثار تاریخی و فرهنگی استان قم
آثار تاريخي و فرهنگي استان قم
مشخصات كتاب:
سرشناسه : آقابابايي، رضا، ۱۳۴۴ -
عنوان و نام پديدآور : آثار تاريخي و فرهنگي استان قم / رضا آقابابايي، حسن قريشي ؛ [به سفارش] كنگره بزرگداشت شخصيت حضرت فاطمه معصومه و مكانت فرهنگي قم.
مشخصات نشر : قم : آستانه مقدسه قم، انتشارات زائر، ۱۳۸۴.
مشخصات ظاهري : ۲۲۶ ص.
فروست : كنگره بزرگداشت شخصيت حضرت فاطمه معصومه عليهاالسلام و مكانت فرهنگي قم ؛ مجموعه آثار شماره ۴۴.
شابك : ۱۰۰۰۰ ريال 978-964-8567-27-4 :
وضعيت فهرست نويسي : فاپا
يادداشت : كتابنامه: ص. [۲۲۱] - ۲۲۶؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع : آثار فرهنگي -- ايران -- قم (استان)
موضوع : قم (استان) -- آثار تاريخي
شناسه افزوده : قريشي، حسن، ۱۳۴۵ -
شناسه افزوده : كنگره بزرگداشت شخصيت حضرت فاطمه معصومه عليها السلام و مكانت فرهنگي قم ( ۱۳۸۳ : قم )
رده بندي كنگره : DSR۲۰۴۵ /م۱۴ آ۷ ۱۳۸۴
رده بندي ديويي : ۹۵۵/۱۲۸
شماره كتابشناسي ملي : م ۸۳-۳۸۷۴۲
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
فصل اول: بقعه ها و امامزاده هاى استان قم؛ فصل دوم: مقابر متبركه استان قم:؛ فصل سوم: مساجد تاريخى قم؛ فصل چهارم: مدارس تاريخى استان قم؛ فصل پنجم: كتابخانه هاى استان قم؛ فصل ششم: خانه هاى تاريخى؛ فصل هفتم: آب انبارهاى استان قم؛ منابع و مآخذ
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
11639
LCC
DSR2045 /م14 آ7 1384
DDC
955/128
National bibliography numbers
م 83-38742
Cost View
رایگان
ISBN
9789648567
Year of publication
Book Version
2