چه کسانی نمی فهمند؟!: گویا و رسا در نقد عرفان التقاطی و تفکرات یونانی

  • چه کسانی نمی فهمند؟!: گویا و رسا در نقد عرفان التقاطی و تفکرات یونانی
چه كساني نمي فهمند؟!: گويا و رسا در نقد عرفان التقاطي و تفكرات يوناني
مشخصات كتاب:
سرشناسه : طيب نيا، سيدمحسن
عنوان و نام پديدآور : چه كساني نمي فهمند؟!: گويا و رسا در نقد عرفان التقاطي و تفكرات يوناني/ سيد محسن طيب نيا.
مشخصات نشر : قم: رسالت، ۱۳۹۳.
مشخصات ظاهري : ۲۸۸ ص.؛ ۵/۱۴×۵/۲۱ س م.
شابك : ۶۸۰۰۰ ريال:978-964-6838-67-3
وضعيت فهرست نويسي : فاپا
يادداشت : عنوان ديگر: چه كساني نمي فهمند؟!
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس.
عنوان ديگر : گويا و رسا در نقد عرفان التقاطي و تفكرات يوناني.
عنوان ديگر : چه كساني نمي فهمند؟!
موضوع : تصوف -- دفاعيه ها و رديه ها
موضوع : عرفان -- دفاعيه ها و رديه ها
رده بندي كنگره : BP۲۹۵/۲/ط۹چ۹ ۱۳۹۳
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۸۶
شماره كتابشناسي ملي : ۳۶۵۹۹۵۹
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست؛ بخش اول: گويند : نمي فهميد ! !؛ بخش دوم: نقد كتابچه اي كه به خيال نويسنده بت پرستي را علمي نموده است؛ بخش سوم: عرفان حقيقي و توحيد در مكتب نوراني خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام؛ بخش چهارم: مخالفت استوانه هاي علماي تشيع در برابر جريان تصوف و فلسفه يونان؛ معرفي نويسنده و برخي از آثار وي
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
12125
LCC
BP295/2/ط9چ9 1393
DDC
297/86
National bibliography numbers
3659959
Cost View
رایگان
ISBN
9789646838
Year of publication
Book Version
2