قرآن کریم (پژوهشی) با تفسیر مجمع البیان محبوب

  • قرآن کریم (پژوهشی) با تفسیر مجمع البیان
قرآن كريم (پژوهشي) با تفسير مجمع البيان
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور: قرآن پژوهشي (گردآوري در سال 1395)/ تهيه كننده: واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان
اين نسخه از قرآن كريم شامل ويژگي هاي زير است :
* ترجمه از آيت الله مكارم شيرازي و آيت الله مشكيني
* تفسير مجمع البيان از شيخ طبرسي
* موضوعات مربوط به هر آيه
* صفحه بندي بر اساس نسخه عثمان طه
* اعراب كلي آيه
* صرف و نحو آيه بصورت كامل
* شان نزول آيات
* نشاني آيه شامل شماره آيه ،شماره سوره ،نام سوره ،جزء ،حزب
مشخصات نشر: اصفهان؛ مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ، 1395.
موضوع: قرآن -- ترجمه--تفسير
رده بندي كنگره : BP59/66 /ب9 1387پ
رده بندي ديويي : 297/14

عناوين اصلي كتاب شامل:
1 - سوره الفاتحة؛ 2 - سوره البقرة؛ 3 - سوره آل عمران؛ 4 - سوره النساء؛ 5 - سوره المائدة؛ 6 - سوره الأنعام؛ 7 - سوره الأعراف؛ 8 - سوره الأنفال؛ 9 - سوره التوبة؛ 10 - سوره يونس؛ 11 - سوره هود؛ 12 - سوره يوسف؛ 13 - سوره الرعد؛ 14 - سوره ابراهيم؛ 15 - سوره الحجر؛ 16 - سوره النحل؛ 17 - سوره الإسراء؛ 18 - سوره الكهف؛ 19 - سوره مريم؛ 20 - سوره طه؛ 21 - سوره الأنبياء؛ 22 - سوره الحج؛ 23 - سوره المؤمنون؛ 24 - سوره النور؛ 25 - سوره الفرقان؛ 26 - سوره الشعراء؛ 27 - سوره النمل؛ 28 - سوره القصص؛ 29 - سوره العنكبوت؛ 30 - سوره الروم؛ 31 - سوره لقمان؛ 32 - سوره السجدة؛ 33 - سوره الأحزاب؛ 34 - سوره سبإ؛ 35 - سوره فاطر؛ 36 - سوره يس؛ 37 - سوره الصافات؛ 38 - سوره ص؛ 39 - سوره الزمر؛ 40 - سوره غافر؛ 41 - سوره فصلت؛ 42 - سوره الشورى؛ 43 - سوره الزخرف؛ 44 - سوره الدخان؛ 45 - سوره الجاثية؛ 46 - سوره الأحقاف؛ 47 - سوره محمد؛ 48 - سوره الفتح؛ 49 - سوره الحجرات؛ 50 - سوره ق؛ 51 - سوره الذاريات؛ 52 - سوره الطور؛ 53 - سوره النجم؛ 54 - سوره القمر؛ 55 - سوره الرحمن؛ 56 - سوره الواقعة؛ 57 - سوره الحديد؛ 58 - سوره المجادلة؛ 59 - سوره الحشر؛ 60 - سوره الممتحنة؛ 61 - سوره الصف؛ 62 - سوره الجمعة؛ 63 - سوره المنافقون؛ 64 - سوره التغابن؛ 65 - سوره الطلاق؛ 66 - سوره التحريم؛ 67 - سوره الملك؛ 68 - سوره القلم؛ 69 - سوره الحاقة؛ 70 - سوره المعارج؛ 71 - سوره نوح؛ 72 - سوره الجن؛ 73 - سوره المزمل؛ 74 - سوره المدثر؛ 75 - سوره القيامة؛ 76 - سوره الانسان؛ 77 - سوره المرسلات؛ 78 - سوره النبإ؛ 79 - سوره النازعات؛ 80 - سوره عبس؛ 81 - سوره التكوير؛ 82 - سوره الإنفطار؛ 83 - سوره المطففين؛ 84 - سوره الإنشقاق؛ 85 - سوره البروج؛ 86 - سوره الطارق؛ 87 - سوره الأعلى؛ 88 - سوره الغاشية؛ 89 - سوره الفجر؛ 90 - سوره البلد؛ 91 - سوره الشمس؛ 92 - سوره الليل؛ 93 - سوره الضحى؛ 94 - سوره الشرح؛ 95 - سوره التين؛ 96 - سوره العلق؛ 97 - سوره القدر؛ 98 - سوره البينة؛ 99 - سوره الزلزلة؛ 100 - سوره العاديات؛ 101 - سوره القارعة؛ 102 - سوره التكاثر؛ 103 - سوره العصر؛ 104 - سوره الهمزة؛ 105 - سوره الفيل؛ 106 - سوره قريش؛ 107 - سوره الماعون؛ 108 - سوره الكوثر؛ 109 - سوره الكافرون؛ 110 - سوره النصر؛ 111 - سوره المسد؛ 112 - سوره الإخلاص؛ 113 - سوره الفلق؛ 114 - سوره الناس
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
12157
LCC
BP59/66 /ب9 1387پ
DDC
297/14
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
2