قرآن کریم با سه ترجمه محبوب

  • قرآن کریم با سه ترجمه
قرآن كريم با سه ترجمه
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور: قرآن پژوهشي (گردآوري در سال 1395)/ تهيه كننده: واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان
اين نسخه از قرآن كريم شامل ويژگي هاي زير است :
* ترجمه از آيت الله مكارم شيرازي
* ترجمه از آيت الله مشكيني
* ترجمه از استاد فولادوند
مشخصات نشر: اصفهان؛ مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ، 1395.
موضوع: قرآن -- ترجمه--تفسير
رده بندي كنگره : BP59/66 /ب9 1387پ
رده بندي ديويي : 297/14

عناوين اصلي كتاب شامل:
1 - سوره الفاتحة؛ 2 - سوره البقرة؛ 3 - سوره آل عمران؛ 4 - سوره النساء؛ 6 - سوره الأنعام؛ 7 - سوره الأعراف؛ 8 - سوره الأنفال؛ 9 - سوره التوبة؛ 10 - سوره يونس؛ 13 - سوره الرعد؛ 15 - سوره الحجر؛ 17 - سوره الإسراء؛ 19 - سوره مريم؛ 21 - سوره الأنبياء؛ 22 - سوره الحج؛ 23 - سوره المؤمنون؛ 24 - سوره النور؛ 26 - سوره الشعراء؛ 27 - سوره النمل؛ 31 - سوره لقمان؛ 32 - سوره السجدة؛ 33 - سوره الأحزاب؛ 34 - سوره سبإ؛ 37 - سوره الصافات؛ 38 - سوره ص؛ 41 - سوره فصلت؛ 42 - سوره الشورى؛ 44 - سوره الدخان؛ 45 - سوره الجاثية؛ 47 - سوره محمد؛ 48 - سوره الفتح؛ 50 - سوره ق؛ 53 - سوره النجم؛ 58 - سوره المجادلة؛ 60 - سوره الممتحنة؛ 62 - سوره الجمعة؛ 64 - سوره التغابن؛ 65 - سوره الطلاق؛ 66 - سوره التحريم؛ 67 - سوره الملك؛ 72 - سوره الجن؛ 73 - سوره المزمل؛ 78 - سوره النبإ؛ 80 - سوره عبس؛ 81 - سوره التكوير؛ 82 - سوره الإنفطار؛ 85 - سوره البروج؛ 86 - سوره الطارق؛ 89 - سوره الفجر؛ 91 - سوره الشمس؛ 95 - سوره التين؛ 97 - سوره القدر؛ 103 - سوره العصر؛ 106 - سوره قريش؛ 109 - سوره الكافرون؛ 112 - سوره الإخلاص
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
12162
LCC
BP59/66 /ب9 1387پ
DDC
297/14
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
Book Version
1