باران فضیلت: راهنمایی برای مهمترین سفری که در پیش رو داریم

  • باران فضیلت: راهنمایی برای مهمترین سفری که در پیش رو داریم
باران فضيلت: راهنمايي براي مهمترين سفري كه در پيش رو داريم
مشخصات كتاب:
سرشناسنامه: مرادخاني، احمد، 1340-
 عنوان و نام پديدآور: باران فضيلت: راهنمايي براي مهمترين سفري كه در پيش رو داريم / مولف: احمد مرادخاني؛ به سفارش اداره امور فرهنگي آستان قدس رضوي، معاونت تبليغات و ارتباطات مردمي.
 مشخصات نشر: مشهد: انتشارات قدس رضوي، ۱۳۸9.
 مشخصات ظاهري: 96ص؛=۱۷ * ۱۲ س م.
 شابك: 3-24-5794-600-978
وضعيت فهرست نويسي: فيپا
يادداشت: كتابنامه به صورت زيرنويسي
عنوان ديگر: راهنمايي براي مهمترين سفري كه در پيش رو داريم
 موضوع: علي بن موسي الرضا(ع)، امام هشتم: ۲۰۳-۱۴۸ ق . آرامگاه - زيارت.
شناسه افزوده: آستان قدس رضوي. اداره امور فرهنگي
شناسه افزوده: آستان قدس رضوي، معاونت تبليغات و ارتباطات مردمي
 رده بندي كنگره: ۱۳۸9 2ب9د /2/264 BP
 رده بندي ديويي = 7672/297
 شماره كتابخانه ملي: 2129800
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست؛ مقدمه؛ پيشگفتار؛ 1. فضايل و مزاياي زيارت امام رضا (عليه السلام)؛ 2. فضيلت بيشتر زيارت امام رضا (عليه السلام) از زيارت امام حسين (عليه السلام)؛ منابع و مصادر
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
12268
LCC
2ب9د /2/264 BP
DDC
7672/297
National bibliography numbers
2129800
Cost View
رایگان
ISBN
9786005794
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
1