آستان دوست

  • آستان دوست
آستان دوست
مشخصات كتاب:
سرشناسنامه: كريمي جهرمي، علي، ۱۳۲۰ -
عنوان و نام پديدآور: آستان دوست / علي كريمي جهرمي؛ تهيه و تدوين اداره امور فرهنگي آستان قدس رضوي.
مشخصات نشر: مشهد: قدس رضوي، ۱۳۸۷.
مشخصات ظاهري: 112 ص؛=۱۷ * ۱۲ س م.
شابك: 0-24-2784-964-978
يادداشت: فيپا
موضوع: علي بن موسي الرضا (ع)، امام هشتم: 153-203 ق . آرامگاه-زيارت.
موضوع: زيارت- آداب و رسوم
موضوع: زيارتنامه ها
شناسه افزوده: آستان قدس رضوي اداره امور فرهنگي .
رده بندي كنگره - ۱۳۸۷ 5/4 ك/BP 262
رده بندي ديويي : 76/297
شماره كتابخانه ملي: 1512529
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست؛ مقدمه؛ پيشگفتار؛ بخش اول: مفهوم و حقيقت زيارت و اقسام آن؛ بخش دوم: نقش زيارت و آثار و بركات آن؛ بخش سوم: عنايات و كرامات حضرت رضا عليه السلام؛ بخش چهارم: آداب و شرايط زاير و زيارت؛ بخش پنجم: زيارتي مختصر و پربار از حضرت رضا عليه السلام؛ منابع؛ فهرست آثار چاپ شده مؤلف
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
12269
LCC
1387 5/4 ک/BP 262
DDC
76/297
National bibliography numbers
1512529
Cost View
رایگان
ISBN
9789642784
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
1