احکام زائرین پیاده

  • احکام زائرین پیاده
احكام زائرين پياده
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور : احكام زائرين پياده / گروه علمي اداره پاسخگويي [آستان قدس رضوي]
تدوين و تنظيم واحد خواهران ؛ ويراستاري محتوايي واحد برادران ؛ [به سفارش]
آستان قدس رضوي، معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامي.
مشخصات نشر : مشهد: انتشارات قدس رضوي، 1392 .
مشخصات ظاهري : 72 ص. ؛9/5 × 19/5 س م.
فروست: مجموعه رهيافت.
موضوع: فقه جعفري - - رساله عمليه --
موضوع: مسافرت (اسلام)
موضوع: مسافرت ( فقه )
شناسه افزوده: موسسه انتشاراتي قدس رضوي
شناسه افزوده: آستان قدس رضوي .معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامي
شناسه افزوده: آستان قدس رضوي. اداره پاسخگويي به سئوالات ديني و اطلاع رساني
شناسه افزوده: آستان قدس رضوي. اداره پاسخگويي به سئوالات ديني و اطلاع رساني. واحد خواهران
شناسه افزوده: آستان قدس رضوي. اداره پاسخگويي به سئوالات ديني و اطلاع رساني. واحد برادران
شابك : 3- 142 - 299 - 600 - 978
وضعيت فهرست نويسي: فيپا
رده بندي كنگره : 183/9 BP 1392 3 الف /
رده بندي ديويي : 3422 / 97
شماره كتابشناسي ملي: 3349492
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست؛ پيشگفتار :؛ مقدمه:؛ احكام زائر پياده؛ آداب سفر؛ تقليد؛ احكام عبادات؛ برخي احكام مسجد و حرم؛ برخي از احكام نماز و مقدمات آن؛ نماز جماعت؛ نماز مسافر؛ احكام نگاه وپوشش و ارتباط با نامحرم؛ نذر وعهد؛ احكام نجاسات؛ مطهرات؛ لقطه؛ حق المارة (رهگذر)
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
12271
LCC
183/9 BP 1392 3 الف /
DDC
3422 / 97
National bibliography numbers
3349492
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
1