زندگی مهدوی درسایه دعای عهد

  • زندگی مهدوی درسایه دعای عهد
زندگي مهدوي درسايه دعاي عهد
مشخصات كتاب:
سرشناسه:قرائتي، محسن، ۱۳۲۴ -
عنوان قراردادي:دعاي عهد .فارسي - عربي. شرح
عنوان و نام پديدآور:زندگي مهدوي درسايه دعاي عهد/ محسن قرائتي.
مشخصات نشر:قم:موسسه مهدي موعود (عج)، ۱۳۹۲.
مشخصات ظاهري:۱۷۶ص.
شابك:978-600-6262-83-3
وضعيت فهرست نويسي:فيپا
موضوع:دعاي عهد-- نقد و تفسير
رده بندي كنگره:BP۲۷۰ /ع۹۰۴۲۲ق۴ ۱۳۹۲
رده بندي ديويي:۲۹۷/۷۷۴
شماره كتابشناسي ملي:۳۱۲۳۳۹۹
تاريخ درخواست:۱۳۹۲/۰۱/۲۴
تاريخ پاسخگويي:
كد پيگيري:3122079
ص:1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ مقدمه؛ بخش اول: خداشناسي؛ بخش دوم: درخواست وطلب [اسئلك]؛ بخش سوم: ابلاغ درود؛ بخش چهارم: عهد مهدوي؛ بخش پنجم: مفاد عهد و پيمان؛ بخش ششم: درخواست رجعت؛ بخش هفتم: دعا براي ظهور؛ بخش هشتم: برنامه هاي ظهور؛ كتابنامه
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
12612
LCC
BP270 /ع90422ق4 1392
DDC
297/774
National bibliography numbers
3123399
Cost View
رایگان
ISBN
9786006262833
Year of publication
Book Version
1